Препорука власницима малопродајних објеката и објектима у којима се обављају услужне делатности

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018) и члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада Штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, број 27/2020), Стручно оперативни тим за предузимање превентивних и оперативних мера за заштиту од епидемије заразних болести, као мере за сузбијање или спречавање епидемије заразне болести COVID-19, дана 10.07.2020. године, доноси

П Р Е П О Р У К У


1. Препоручује се власницима малопродајних објеката и објектима у којима се обављају услужне делатности (угоститељски објекти, објекти у којима се приређују игре на срећу и остале делатности) на територији општине Књажевац поштовање следећих мера: ограничен број присутних лица, ношење заштитних маски, социјална дистанца, дезобаријере на улазу, редовно проветравање и дезинфекција, посебно након радног времена, не коришћење клима уређаја, обавезно поштовање радног времена у складу са општинском одлуком, које ће бити контролисано и санкционисано, као и друге прописане мере у зависности од делатности, а у складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, број 66/2020, 93/2020 и 94/2020).

2. Препоруку доставити: власницима малопродајних објеката и објектима у којима се обављају услужне делатности, медијима и архиви.


Број: 217-118/2020-01                                                     РУКОВОДИЛАЦ
10.07.2020. године                                             СТРУЧНО ОПЕРАТИВНОГ ТИМА,
                                                                                
К њ а ж е в а ц                                                              мр Милан Ђокић          

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search