www.knjazevac.rs

Архива вести


   Прикажи # 
1 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
2 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
3 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
4 Обавештење
5 Jaвни пoзив зa учeшћe нa кoнкурсу зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa жeнaмa кoje учeствуjу у прojeкту „Сoциjaлнo и eкoнoмскo oснaживaњe жeнa у рурaлним oблaстимa jугoистoчнe Србиje“
6 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА УЗОРКОВАЊЕ, ПРИЈЕМ, ПРЕРАДУ, ПУЊЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ МЛЕКА И ПРОИЗВОДА ОД МЛЕКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
7 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ОМАМЉИВАЊЕ, КЛАЊЕ И ОБРАДУ ТРУПОВА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
8 ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
9 Конкурс за подршку старт-ап бизниса у пољопривреди и туризму
10 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
11 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
12 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама
13 Међународна конференција ‚КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И ЕУ` окупила у Књажевцу учеснике из седам земаља
14 Јавни оглас ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Књажевац путем јавног надметања
15 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката
16 ОДЛУКА о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац за 2018. годину
17 Решење о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2018. години
18 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
19 Обавештење о искључењу воде у граду дана 01.04.2018.
20 НАЦРТ УГОВОРА О ПРИПАЈАЊУ
21 Сат за нашу планету
22 РЕШЕЊЕ о именовању комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинанасирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2018. години
23 Обавештење о сечи растиња
24 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о такси превозу на територији општине Књажевац
25 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
26 ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,ТУПИЖНИЧКА ЛЕДЕНИЦА”
27 ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЦРНИ ВРХ СА ЗАСЕОКОМ ГРАВАЉОСА И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЦРНИ ВРХ СА ЗАСЕОКОМ ГРАВАЉОСА
28 Захтев ЈКП „Стандард“ Књажевац за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о висини цене услуга у обављању комуналних делатности од општег интереса
29 О Г Л А С РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
30 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2018.годину
31 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2018. ГОДИНИ
32 Награђена и откупљена идејна решења моста на Сврљишком Тимоку
33 Резултати конкурса за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима за школску 2017/2018.годину
34 Срећни новогодишњи и божићни празници
35 Позив за учешће у пројекту Подршка за будућност
36 Усвојен План одбране општине Књажевац
37 JABHИ KOHKYPC 3A ФИHAHCИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
38 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
39 КОНАЧНA ЛИСТA РЕДА ПРВЕНСТВА
40 ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ
41 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2018.годину
42 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ОПШТИНУ КЊАЖЕВАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
43 ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
44 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
45 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
46 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним административним таксама
47 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама
48 ОДЛУКА - Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
49 ОБАВЕШТЕЊЕ - Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
50 К О Н К У Р С за израду Идејног архитектонско – урбанистичког решења пешачког моста
51 Кoнкурс зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa Књaжeвaц зa учeникe сa прeбивaлиштeм вaн тeритoриje oпштинe Књaжeвaц
52 Кoнкурс сa избoр кoрисникa дa дoдeлу пoдстицajних срeдстaвa зa jaчaњe нoвoфoрмирaних удружeњa из oблaсти пoљoприврeдe
53 Кoнкурс зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa Књaжeвaц
54 ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА 30.ОКТОБРА У ПЕРИОДУ ОД 7 ДО 19 ЧАСОВА
55 Именовани директори Јавних предузећа у општини Књажевац
56 Јавни конкурс за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Књажевац у 2017. години
57 Објављен први Извештај о извршењу буџета према грађанима
58 Oбукa зa стицaњe лицeнцe прoфeсиoнaлнoг упрaвникa згрaдa
59 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
60 КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЈАЧАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
61 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА
62 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
63 Ђокић обишао радове у Гимназији
64 Представљена студија изводљивости пута Мирковци – Јабучко равниште
65 Изградња новог прилаза Катастру
66 Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије 2015--2020
67 Ивковић на обележавању Дана МЗ Подвис
68 Завршен пројекат "WЕ-NET: Ка градовима образованим за одговоран однос према средини"
69 Потписан уговор са ''Проџетијем''
70 КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
71 Књажевцу награда Европске бизнис скупштине
72 ОБАВЕШТЕЊЕ
73 Почео програм стручне праксе
74 Прва фабрика након три деценије
75 Одржана 14. седница Скупштине
76 Делегација ЕУ у посети Књажевцу
77 Гађање на Стрелишту
78 Позив на јавну расправу
79 ОГЛАС ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
80 Одлука о избору пројеката удружења који се финасирају из буџета општине Књажевац за 2017.годину
81 Књажевац најбољи у агробизнису
82 Обележен Дан општине
83 Представљен позив за финансирање програма ''Партнерства за запошљавање младих''
84 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
85 СКГО и Књажевац: Почиње процес издавања обвезница
86 Одржана 12. седница Скупштине општине
87 Решење о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
88 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
89 Решење о именовању Kомисије
90 Ђокић потписао уговоре са министарствима
91 Увид у Јединствени бирачки списак
92 Oбукa зa oдбoрницe и oдбoрникe o спeцифичним питaњимa рoднe рaвнoпрaвнoсти
93 Бесплатна припремна настава за осмаке и матуранте
94 Општинско веће о пољопривреди
95 Стипендије за ученике и студенте
96 Књажевац на Сајму туризма у Београду
97 Акција ''Држава Србија у селима Србије'' почела у Кожељу
98 Одржана 23. седница Општинског већа
99 Општине Тимочке крајине и СКГО
100 Телефон за сугестије и примедбе грађана
101 Конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2017. години
102 Одржана 21. седница Општинског већа
103 Настављен попис нелегалних објеката
104 Рeзултaти Кoнкурсa зa дoдeлу нoвчaнe пoмoћи тaлeнтoвaним студeнтимa и учeницимa и студeнтимa дeфицитaрних зaнимaњa зa шкoлску 2016/2017. гoдину
105 Обавештење о закљученом уговору о јавном превозу
106 Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга ЈКП Стандард Књажевац
107 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 5 СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ
108 Бадње вече у Књажевцу
109 Председник СО честитао Божић
110 Честитка председника Општине
111 Општинско руководство са дежурним службама
112 Новогодишњи коктел
113 Потписани уговори са воћарима
114 ОБАВЕШТЕЊЕ
115 Jавни позив за доделу пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица
116 Уместо дочека – новац за лечење Књажевчана
117 Скупштина усвојила буџет за наредну годину
118 Одржана јавна расправа о буџету
119 Усвојен Нацрт Одлуке о буџету за 2017. годину
120 Предлог Нацрта Одлуке о буџету за 2017.годину
121 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама
122 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама
123 Одржана седма седница Скупштине
124 Књажевац, Бољевац и Сокобања желе боље путеве
125 Јачање капацитета за рад са привредом
126 Опрема за издавање грађевинских дозвола
127 OБAВEШTEЊE
128 Јавна расправа о Нацрту Програма заштите животне средине општине Књажевац за период 2016 - 2020. године
129 Нацрт Одлуке о одређивању зона на територији општине Књажевац
130 Од образовања до запослења
131 Радионица за израду програмских буџета
132 Одржана шеста седница СО Књажевац
133 Одборнице из на Конференцији Женске парламентарне мреже
134 Михајловић на састанку о регионалној депонији
135 Ивковић на округлом столу о породичном насиљу
136 Управљање комуналним делатностима
137 Одборнице на конференцији Женске парламентарне мреже
138 Jaвни пoзив зa сaмoзaпoшљaвaњe рaњивих и мaргинaлизoвaних групa
139 Конкурс за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима и доделу новчане помоћи ученицима и студентима дефицитарних занимања за општину Књажевац за школску 2016/2017.годину
140 Седница Скупштине 7. новембра
141 Седница Већа одржана на Бабином зубу
142 Нови конкурс за субвенције у воћарству
143 Посета новом вртићу у Доњој Каменици
144 Подстицаји за развој козарства
145 Рачунар за пројекат "Бебо, добродошла на свет"
146 Сертификати за педагошке асистенте
147 Разговор председника са грађанима
148 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
149 Ђокић на састанку о енергетској ефикасности
150 Из буџета за санацију крова Музеја
151 За незапослене бесплатни курсеви страних језика
152 Седма седница Општинског већа
153 Председник Ђокић у Минићеву
154 Ивковић на састанку о регионалној депонији
155 Конкурс за волонтере/ке - тутoрe/кe
156 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
157 Пољопривредне субвенције за још 350 газдинстава
158 Могућности за развој кампинг туризма
159 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КЊАЖЕВЦА И О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКО-ЕТНОЛОШКОГ ПАРКА „РАВНА“ И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈ
160 РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ТУРИСТИЧКОГ РИЗОРТА „ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ“ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ
161 Руководство Општине дало крв
162 Председник отворио Светско првенство у пауерлифтингу
163 Конкурс за надокнаду трошкова боравка у Дому ученика средњих школа, за школску 2016/2017. годину
164 Одржана четврта седница Скупштине
165 Отворен Клуб за тражење посла
166 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
167 Јавна консултација
168 Председник Ђокић отворио Фестивал културе младих Србије
169 ОБAВEШТЕЊЕ
170 Оглашавање сирена поводом Дaнa сeћaњa нa стрaдaњe и прoгoн Србa
171 Одржан Сабор на Кадибогазу
172 Одржана трећа седница Скупштине општине
173 ОБАВЕШТЕЊЕ: Мере заштите од пожара
174 Председник општине на отварању Фестивала
175 Одржана друга седница Скупштине општине
176 Пројекат BET ON EU: Balkans and Europe Together
177 Кoнкурс зa дoдeлу пoзajмицa
178 Руководство општине у Горњој Каменици
179 Прва седница Општинског већа у новом сазиву
180 Општина Књажевац проглашена угроженим подручјем
181 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
182 OБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
183 Изабрано ново општинско руководство
184 Oтвoрeни кoнкурси зa дoдeлу субвeнциja у стoчaрству
185 Кoнкурси зa дoдeлу субвeнциja зa нaбaвку мeхaнизaциje и пoдизaњe вишeгoдишњих зaсaдa
186 Обавештење за грађане
187 Усвојен Нацрт Одлуке о суфинансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Књажевац
188 Јавна расправа о Нацрту одлуке о суфинансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Књажевац
189 Обележен Дан општине Књажевац
190 Рок за плаћање пореза 16. мај
191 Потписан уговор о подршци пољопривредницима
192 Предлог плана управљања Спомеником природе "Долина потока Бигар"
193 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
194 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
195 Изборна комисија општине Књажевац донела Решење о утврђивању збирне изборне листе
196 Обавештење о сечи растиња
197 Председник са мештанима Влашког Поља о комасацији
198 Распоред сталног састава бирачких одбора
199 Изборна комисија општине Књажевац прогласила Изборне листе
200 Од понедељка исплата помоћи за пензионере
201 Три и по милиона за активности МЗ
202 ИНФОРМАЦИЈА за учеснике јавног конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2016. години
203 РЕШЕЊЕ о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
204 ОБАВЕШТЕЊЕ
205 Oпштинскa избoрнa кoмисиja oпштинe Књaжeвaц усвојила обрасце
206 Јавна расправа o Нацрту Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине Књажевац
207 ОБАВЕШТЕЊЕ - увид у Јединствени бирачки списак - део за територију општине Књажевац
208 Председник општине са ратним ветеранима
209 Јавна расправа о Акционом плану за остваривање родне равноправности
210 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО
211 РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКО-ЕТНОЛОШКОГ ПАРКА „РАВНА“
212 Почиње контрола радног времена
213 Одлукa о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац за 2016. годину
214 Јавна расправа o Нацрту Акционог плана за остваривање родне равноправности 2016-2018
215 Решење о именовању комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања
216 Конкурсно финансирање месних заједница
217 Сасатанак са председницима месних заједница
218 Књажевац једна од најтранспарентнијих општина
219 Позив пензионерима
220 Општинско веће о помоћи пензионерима
221 Јавни позив за подношење пријава за евидентирање закупаца на неодређено време и власника станова на којима је засновано право закупа на неодређено време
222 ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
223 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2016. годину
224 Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2016. години
225 Јавна расправа o Нацрту програма развоја спорта у општини Књажевац 2016-2018
226 Општинско веће о програмима, пензионерима, вишку запослених
227 Укинуто ванредно стање
228 Министар енергетике у Књажевцу
229 Проглашено ванредно стање
230 Погрешна одлука ЈП Стара планина
231 Стипендије за најталентованије
232 О комасацији на 39. седници СО
233 Деца из Гораждевца на Старој планини
234 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o боравишној такси у општини Књажевац
235 Скупштина усвојила буџет за 2016.
236 Решење о одређивању јавне површине за слободно шетње паса на територији општине Књажевац
237 Прихваћен предлог Комисије о проширењу ранг листе талентованих студената
238 ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ и ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ПРИСПЕЛИХ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ
239 Одржана јавна расправа о буџету за 2016.
240 Грађани изабрали језеро
241 Општинско веће усвојило Нацрт буџета за 2016.
242 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2016.годину
243 Одржана 117. седница Општинског већа
244 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o измени и допуни Одлуке о комуналним таксама
245 РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕНТОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
246 ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРИЈАВЉЕНИХ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015.ГОДИНУ
247 Председник општине о буџету за 2016.
248 Асфалтирање улица у селима
249 Почетак пројекта "WE-NET: Ка градовима образованим за одговоран однос према средини"
250 Потписан Меморандум са Европским прогресом
251 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ
252 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ У 2015.ГОД
253 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА ГРАДСКЕ И СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 2015.ГОД
254 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015.ГОД
255 Повољне цене зимовања у Планинарском дому
256 Завршена реконструкција Планинарског дома
257 Грађевинска сезона у пуном јеку
258 Осам милиона за запошљавање
259 Обавештење о изради Нацрта Програма заштите животне средине на територији општине Књажевац
260 Обавештење о извођењу гађања
261 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o управљању комуналним отпадом на територији општине Kњажевац
262 Колегијум Зајечарског округа одржан у Књажевцу
263 Привремена обустава саобраћаја ради одржавања јесењег вашара
264 Књажевац лидер туризма
265 Европски прогрес 1. октобра у Књажевцу
266 ''Туристички цвет'' за Књажевац
267 Потписани уговори са младим пољопривредницима
268 Нове субвенције за пољопривреднике
269 Одржана 114. седница Општинског већа
270 Нови редови вожње у линијском превозу на територији општине Књажевац
271 Зaхтeв зa дaвaњe сaглaснoсти
272 Закуп локација
273 Закуп дома у Трговишту
274 Конкурс за смештај у Дом ученика
275 Почела градња нове пијаце
276 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „БАРАНИЦА“ И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „БАРАНИЦА“
277 Конкурси за запошљавање
278 Редови вожње у линијском превозу на територији општине Књажевац
279 Аташе за пољопривреду Амбасаде Аустрије у посети Књажевцу
280 Веб презентација општине Књажевац најбоља у Србији
281 Обавештење о извођењу гађања
282 Милан Ђокић отворио 54. фестивал културе младих Србије
283 Уређује се парк код Гургусовачке куле
284 О безбедности на Фестивалу
285 Одржана 36. седница Скупштине општине
286 Гради се пут у Зубетинцу
287 ОБАВЕШТЕЊЕ - Акција сузбијања крпеља
288 Јавна расправ o нацрту Oдлуке о усвајању Стратегије интегрисане комуникације 2015 - 2025.година
289 Јавни увид и стручна расправа о Нацрту плана детаљне регулације друге фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини и Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације друге фазе туристичког ризорта
290 Рани јавни увид у израду плана генералне регулације насеља Минићево
291 Обавештење - Aкцијa сузбијања крпеља
292 Обавештење - Aкцијa сузбијања комараца
293 Јавни конкурс за именовање директора ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац
294 Скупштина усвојила ребаланс буџета
295 Јавна расправа o нацрту Статута o измени и допуни Статута општине Књажевац
296 Заказана 35. седница СО
297 Одржана 107. седница Општинског већа
298 Одржана 34. седница СО Књажевац
299 Обележен Дан општине
300 Јавна набавка добара - грађевински материјал
301 Побољшање услова становања интерно расељеним лицима
302 Јавна набавка добара- електрична енергија
303 Општинска управа Књажевац пример добре праксе у оквиру пројекта "Унaпрeђeње пoслoвнoг oкружeњa нa лoкaлнoм нивoу кроз регулаторну реформу"
304 Амбасадор Аустрије у Књажевцу
305 Решење о додели средстава медијским кућама
306 Конкурс за доделу субвенција за развој овчарства и козарства
307 Конкурс за доделу субвенција за развој млечног говедарства
308 Одлука о измени Одлуке о финансирању пројеката
309 Почела грађевинска сезона у Књажевцу
310 Одлука о финансирању пројеката удружења
311 Jавна набавка мале вредности услуга – услуга мртвозорства
312 Амбасадор Америке у Књажевцу
313 Суфинансирање пројеката у области медија у 2015. години.
314 Jавне набавке мале вредности услуга – услуга мртвозорства
315 Округли сто о Фондацији за повећање наталитета
316 Jавна набавка мале вредности добара - материјала за саобраћај, нафтa и дестилати за моторна возила путем картица
317 Одржана 32. седница Скупштине општине
318 Одржана 32. седница Скупштине општине
319 Jавне набавке услуга - народнa кухињa
320 Јавна набавка мале вредности добара - лож уља
321 Јавна набавка мале вредности добара - канцеларијског материјала
322 Јавна набавка мале вредности услуга - услуга зоохигијене
323 Јавна набавка мале вредности услуга - репрезентацијe, услуга хотела и ресторана
324 Јавна расправа o нацрту одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
325 Одржана 31. седница Скупштине општине
326 Новчана помоћ за студенте и ученике
327 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2015. годину
328 Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања
329 Стамбено збрињавање избеглица
330 Одржана 98. седница Општинског већа
331 Обавештење власницима шума
332 Изузетан потенцијал Ргошке Бање
333 Оглас о уступању на коришћење Бензинске станице "Кална"
334 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката
335 Оглас о давању у закуп дела комплекса непокретности у Трговишту
336 Оглас о давању у закуп комплекса бивше школске имовине у селу Ћуштица
337 Бесплатно скијање за ученике
338 Обавештење пореским обвезницима
339 Јавна лицитација за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини
340 Јавна расправа o нацрту одлуке о комуналним делатностима на територији општине Књажевац
341 Уништене шуме и воћњаци
342 Усвојен буџет за 2015. годину
343 Јавна набавка линијског (градског и приградског превоза) превоза путника на територији општине Књажевац број 404/1-27/2014-02
344 Решење о избору пројеката у области јавног информисања
345 Тешка ситуација у општини Књажевац
346 Обавезно чишћење снега
347 Јавна расправа o нацрту одлуке о буџету општине Књажевац
348 Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету општине Књажевац за 2015.годину
349 Јавна набавка - Pадови на поправци Планинарског дома на Бабином Зубу
350 Јавна набавка - Oдржавање јавне расвете
351 Јавна набавка - Cијалице за одржавање јавне расвете
352 Јавна набавка - Набавка трактора
353 Јавна набавка - Набавка агрегата
354 Решење о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за суфинансирање пројеката
355 Обавештење пореским обвезницима
356 Јавна набавка Центра за социјални рад „Др Михајло Ступар“
357 Оглас о давању у закуп комплекса бивше школске имовине у селу Ћуштица јавним надметањем
358 Јавна набавка - Услуга линијског превоза путника на територији општине Књажевац
359 Одлукa о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
360 Јавна расправа о Нацрту Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Kњажевац
361 Конкурс за доделу новчане помоћи ученицима и студентима
362 Подношење пријава за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељеним лицима
363 Завршен пројекат ''Превенција и гашење шумских пожара''
364 Kонкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2014. годину
365 Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања
366 Усвојени ребаланси програма јавних предузећа
367 Национална стратегија за развој цивилног друштва
368 Јавни позив за пријаву некоришћеног пољопривредног земљишта у приватном власништву ради давања у закуп Општине Књажевац за 2014. годину
369 Одржана 27. седница Скупштине општине
370 Kонкурс за субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава за набавку садног материјала у воћарству
371 Јавна набавка - Hабавка бетонских белега за обележавање парцела у поступку комасације за део КО Влашко Поље
372 Јавна набавка - Радови на уређењу земљишта комасацијом (II фаза) инвестициони радови у комасационом подручју за део КО Влашко Поље
373 Ребаланси програма јавних предузећа
374 Јавни оглас - Регионални стамбени пројекат за избеглице
375 Конкурс за накнаду трошкова смештаја и исхране у Дому ученика средњих школа у Књажевцу
376 Општинско веће о безбедности у школама
377 Подручје Књажевца заражено ''плавим језиком''
378 Књажевац у мрежи изузетних дестинација Европе
379 За субвенције пољопривреди 10 милиона динара
380 Донација ЕУ - подршка инклузији Рома
381 Одржана 16. седница Скупштине општине
382 Седница СО 11. септембра
383 Општина за прваке
384 Бесплатан јавни превоз
385 Одабрани еко пројекти школа и удружења
386 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
387 ОБАВЕШТЕЊЕ
388 Милан Ђокић отворио Фестивал културе младих Србије
389 Обустава саобраћаја у току ФКМС-а
390 Књажевац - изузетна дестинација Европе
391 Конкурс за доделу субвенција за купљену механизацију и опрему за наводњавање из средстава Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац у 2014.години
392 Конкурс за доделу субвенција за развој млечног говедарства из средстава Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац у 2014.години
393 Јавна набавка - економско оснаживање избеглица и интерно расељених лица кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу
394 Пријавите децу за вртић
395 КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2014. ГОДИНИ
396 Јавна набавка - електрична енергија
397 Испитан квалитет воде за пиће
398 Запрашивање комараца
399 Седница Скупштине четвртог јула
400 Општина Књажевац у програму Европски прогрес
401 Јавна набавка -економско оснаживање избеглица и интерно расељених лица кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу
402 Полицајци гађају на стрелишту
403 Одржана 24. седница Скупштине општине
404 Заказана 24. седница Скупштине
405 Јавна набавка - економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне активности
406 Јавна набавка - услуге мртвозорства
407 Јавна набавка - услуге осигурања
408 Јавна расправа о Одлуци o начину држања и заштите домаћих и егзотичних животиња на територији градског и сеоских насеља у општини Књажевац
409 Јавна расправа о Оперативном плану одбране од поплава
410 Јавна набавка - софтвер Е-писарница
411 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
412 Помоћ Књажевца поплављеним подручјима
413 Позив добровољцима
414 Помоћ за угрожене у поплавама
415 Обележен Дан општине Књажевац
416 Региструјте се за гласање на Косову
417 Оглас за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта
418 КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
419 Јавна расправа
420 ОБАВЕШТЕЊЕ
421 Jавнa набавкa - услуге зоохигијене
422 Обавештење о извођењу гађања
423 Jавнa набавкa - рачунарска опрема
424 Одржана 23. седница Скупштине општине
425 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
426 Jавнa набавкa - услуге репрезентације, хотела и ресторана
427 Конкурс за доделу субвенција за развој пчеларства
428 Наставак исплате накнаде за рад у Бирачким одборима
429 Исплата накнаде за рад у Бирачким одборима
430 Усвојене мере подршке пољопривреди
431 Jавнa набавкa - Oдржавање јавне расвете
432 Сусрети Тимочана Торлака
433 Пројекат „Превенција и гашење шумских пожара”
434 Одржана 22. седница СО Књажевац
435 Јавнa набавкa - услуге зоохигијене
436 Ново признање за општину Књажевац
437 У петак 22. седница Скупштине
438 Почело уређење градског трга
439 Јавнa набавкa - материјал за одржавање јавне расвете
440 Оглас о уступању на коришћење бензинске станице "Кална"
441 Шест признања за Књажевац
442 ОБАВЕШТЕЊЕ
443 Јавнa набавкa - услуге информисања путем штампаних медија
444 Јавнa набавкa - услугa народнe кухињe
445 Обавештење у вези проценe утицаја на животну средину пројекта Рибњак
446 Јавна расправа
447 Председник СО са политичким партијама
448 Јавнa набавкa - канцеларијски материјал за потребе општине Књажевац
449 Сачувати ред и мир током кампање
450 Транспарентна власт
451 Разговори о ''Ерозији''
452 Стипендије за најбоље ученике и студенте
453 Јавнa набавкa материјалa за саобраћај - нафтни деривати за моторна возила путем картица
454 Предавање о воћарству и заштити биља
455 Значајне реформе у Књажевцу
456 Јавнa набавкa лож уља за потребе општине Књажевац
457 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
458 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
459 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
460 Одржана седница СО по хитном поступку
461 Јавна набавка - Услуга обављања административно-техничких послова и превоза службених лица
462 Књажевац у пројекту "Техничка подршка за инклузију Рома"
463 Књажевцу цертификат НАЛЕД-а
464 Агенција за развој Књажевца : Извештај о стању привреде
465 Одржана 61. седница Општинског већа
466 ОБАВЕШТЕЊЕ
467 Јавна набавка - Штампање публикација за потребе Народне библиотеке "Његош" Књажевац
468 Искористи шансу – легализуј објекат
469 Божић у Књажевцу
470 Књажевац вицешампион локалног развоја
471 Завршен мост у Трговишту
472 За бољу безбедност деце
473 Скупштина усвојила одлуку о буџету за 2014. годину
474 Поднесите пореску пријаву
475 Општинско веће о Дому здравља
476 Ранг листа кандидата Конкурса за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима
477 Обавештење
478 Књажевац у Удружењу градова и општина
479 На Седници СО Књажевац утврђене стопе пореза на имовину
480 Јавна расправа о буџету општине
481 Одржана седница Скупштине општине
482 Асфалтирање пута у Горњој Каменици
483 Инвестиционе локације у Књажевцу
484 Веће о ребалансу буџета
485 Грађевинско земљиште на јавном надметању
486 Закуп локација за монтажне објекте
487 Потенцијали Књажевца представљени у Бечу
488 Отворен Регионални центар за стручно усавршавање
489 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ
490 Конкурс за реализацију програма Стручна пракса у 2013. години
491 Успешан Центар за радно ангажовање младих
492 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА
493 Потписан меморандум о сарадњи са Немачком
494 Почела подела садница воћака
495 Одржана 17. седница СО Књажевац
496 Прекогранична сарадња Књажевца и Белоградчика
497 Комасација у Влашком Пољу
498 Захарије Трнавчевић у Књажевцу
499 Кредитирање сточарства
500 Конкурс за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у домовима ученика средњих школа у Књажевцу за школску 2013/2014. годину
501 Jавни увид
502 ЈАВНИ АНОНИМНИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ БИЛТЕНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
503 Одржана 51. седница Општинског већа
504 Душко Милошевић добитник Награде за животно дело
505 Фонд за иновациону делатност - обавештење о продужењу рока за пријаву за Програме финансирања
506 Регионална искуства у развоју пољопривреде
507 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
508 Изабрани пројекти удружења
509 Конкурс за субвенције у овчарству
510 Решења директора ЈП у општини Књажевац
511 Заказана 16. седница СО Књажевац
512 Добробит за све
513 Одржана 47. седница Општинског већа
514 Нови Јавни увид и расправа
515 Асфалтирано школско двориште
516 Општина Књажевац за основце
517 Обавештење
518 Одржана 45. седница Општинског већа
519 Јавни увид и стручна расправа
520 Отворени конкурси за субвенције у пољопривреди
521 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац
522 Hије потребна процена утицаја на животну средину
523 У владајућој коалицији и Јединствена Србија
524 Оглас за мале монтажне објекте
525 Оглас за закуп пословног простора
526 Сузбијање комараца
527 Одржан 13. Међународни сабор на Кадибогазу
528 Процена утицаја Пројекта управљања неопасним отпадом
529 Јавни конкурси за именовање директора
530 Јавни конкурс за именовање директора ЈП Спортско туристички ресурси Књажевац
531 Јавни конкурс за именовање директора ЈП Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац
532 Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Стандард Књажевац
533 Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Топлана Књажевац
534 Председник општине отворио Фестивал културе младих Србије
535 Обавештење
536 Скупштина усвојила ребаланс буџета
537 У понедељак, првог јула, седница СО
538 Почела реконструкција путева
539 Термовизијске фотографије зграда у Књажевцу
540 Ефикасно управљање земљиштем
541 Акција сузбијања инсеката
542 Скупштина заседа у понедељак
543 Ефикасније управљање земљиштем
544 За 45 минута 12 тачака дневног реда
545 Седница СО 14. јуна
546 Обавештење мештанима месних заједница у општини Књажевац
547 Пример ефикасне и транспарентне општинске управе
548 У уторак састанак у Министарству финансија и привреде
549 Сајам запошљавања у Књажевцу
550 Позив на Јавну расправу
551 Јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта
552 Одржана ванредна седница Скупштине општине
553 Пројекти удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
554 Ванредна седница СО 23. маја
555 Инвестиције вредне 40 милиона евра
556 Обележен Дан општине Књажевац
557 Предлог стратегије хидроенергетског потенцијала
558 Представљен пројекат ''Не поздрављај се са животом! Буди мудар!''
559 Обележена општинска слава
560 ОБАВЕШТЕЊЕ
561 Одржана 11. седница Скупштине општине
562 Заједница општина источне Србије
563 Урађена Стратегија коришћења хидроенергетског потенцијала
564 Матурантска парада 17.маја
565 Социјално становање у заштићеним условима
566 Састанак са месним заједницама
567 Прибављање непокретности прикупљањем писаних понуда
568 Овог лета нови садржаји на базену и на Бањици
569 Нови в.д. директор у ПУ ''Бајка''
570 Општински челници обишли радове у Дому културе
571 Састанак са директорима јавних предузећа
572 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2013.
573 Јавни позиви
574 Почели ''Дани јапанске културе у Књажевцу''
575 Постављен нови директор Туристичке, Игњатовић у Геронтолошком центру
576 Пролећно чишћење града
577 Припрема се декларација о ГМО
578 Радно време базена
579 У току је обнова регистрације пољопривредних газдинстава
580 Александар Шоштар отворио базен
581 Продужен рок за подношење захтева за помоћ
582 Обавештење пореским обвезницима
583 У четвртак свечано отварање базена
584 Потписан још један уговор са Канцеларијом за одрживи развој
585 Јавни увид и стручна расправа
586 Општина прискаче у помоћ
587 Председник општине са новинарима о ''Џервину''
588 Књажевац на Сајму туризма у Београду
589 Одржана девета седница СО Књажевац
590 Прибављањe непокретности прикупљањем писаних понуда
591 Седница СО 21.фебруара
592 Oдржана 26.седница Општинског већа
593 Помоћ најбољим ученицима и студентима
594 Уговор са Канцеларијом за одрживи развој
595 Помоћ за избегла и интерно расељена лица
596 Општинско веће о неправилностима у ''Бајци''
597 Комисија за оцену идејних решења уређења града
598 Радна тела за идентификацију проблема
599 Ко је најлепше украсио Књажевац
600 Одржана седница Општинског већа
601 Јавни увид и стручна расправа
602 Позив за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
603 Књажевачки школарци на Старој планини
604 Расписан конкурс за стан солидарности
605 Украсите Књажевац - пријаве до петка
606 Вечерас јавна расправа Фондације за повећање наталитета
607 Књажевац – пример ефикасне локалне управе
608 Лажни профил општине на друштвеним мрежама
609 Божић у Књажевцу
610 Обавештење о отпису камате и мировању пореског дуга
611 Дочек Нове године са ''Пилотима'', Рамбом и ''Златним трубама''
612 Приређен традиционални новогодишњи коктел
613 Повластице за оне који измирују обавезе
614 ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ УСЛОВНОГ ОТПИСА КАМАТЕ И МИРОВАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА
615 Скупштина усвојила буџет за наредну годину
616 Уместо честитки-новац за таленте
617 Новчане награде за најлепше окићене зграде,куће и локале
618 Обавештење грађанима
619 Украсите Књажевац за празнике
620 Општинско веће донело одлуку о буџету
621 Јавна расправа
622 Очистите снег и лед испред својих објеката
623 Реновирање капела на гробљима
624 Министарка Калановић у Књажевцу
625 Одржана шеста седница СО Књажевац
626 У петак јавна расправа о буџету за 2013.
627 Министарство финансија и привреде за покривање базена
628 Бесплатно скијање за децу Књажевца
629 ЈАВНИ АНОНИМНИ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС
630 Попис до 15.децембра
631 Отварање ски сезоне од 13. до 16. децембра
632 Завршени пројекти Уједињених нација
633 Успешан наступ Књажевца на Сајму локалних самоуправа
634 Књажевац на Сајму предузетништва и бизниса
635 Седница Скупштине општине Књажевац заказана је за уторак, четврти децембар.
636 Новчана помоћ за ученике и студенте
637 Општинско веће се сагласило са стратегијом социјалне политике
638 Потписан уговор са Канцеларијом за одрживи развој
639 Допунски конкурс за доделу субвенција за развој воћарства
640 Нижа цена грејања за пословни простор и повлашћене кориснике
641 Расписан оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта
642 "Развој" даје пословни простор у закуп
643 Конкурс за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима
644 Одржана пета седница СО Књажевац
645 Процена утицаја на животну средину
646 Заказана пета седница Скупштине општине
647 Одржана 13.седница Општинског већа
648 Студија о процени утицаја на животну средину
649 Асфалт за насеља у Трговишту
650 Меморандум о сарадњи са СКГО
651 Рефундирање трошкова смештаја ученика у интернату
652 Уређење стамбених зграда
653 Одржана четврта седница СО Књажевац
654 Расподела средстава за огрев
655 Прелиминарни распоред пописивачa
656 Процена утицаја на животну средину - Подвис
657 Општинско веће усвојило допуну програма Дирекције
658 Процена утицаја на животну средину - Кална
659 Одржана девета седница Општинског већа
660 Одржана трећа седница Скупштине општине
661 ''Фалкенштајнер'' преузео управљање хотелом ''Стара планина''
662 Сузбијањe ларви комараца
663 Листа кандидата за обуку за пописиваче за општину Kњажевац
664 Конкурс за градску плажу "Ушће"
665 Конкурс за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у домовима ученика средњих школа
666 Претест за пописиваче
667 Прелиминарна листа општинских инструктора
668 У школу кренуло 225 првака
669 Почињу радови у ОШ ''Вук Караџић''
670 Одржана седма седница Општинског већа
671 Коначна листа кандидата за предтест
672 Оглас ради прибављања непокретности прикупљањем писаних понуда
673 Обавештење уз прелиминарну листу кандидата за претест за обуку за пописиваче
674 Коначна листа кандидата за општинске инструкторе
675 Предтест за инструкторе
676 Сузбијања ларви комараца
677 Општинско веће о ''Топлани'' и ''Стандарду''
678 Гласајте за ученике ''Вука''
679 Именовани директори “Развоја” и “Стандарда”
680 Одржана прва радна седница СО
681 Акција сузбијања комараца
682 Милан Ђокић изабран за председника Општине Књажевац
683 Обавештење за кандидате који су ушли у ужи избор за обуку за општинске инструкторе у Општини Књажевац
684 Попис пољопривреде 2012. године
685 ФКМС почиње трећег јула
686 Процене утицаја на животну средину
687 Сутра конституисање СО Књажевац
688 Сезонске карте за базен
689 Aкцијa сузбијања ларви комараца
690 Конкурс за доделу стамбених кредита
691 Јавни позив за пријављивање кандидата за општинске инструкторе
692 Коначни резулти председничких избора у Књажевцу
693 Свечана седница СО поводом Дана Општине
694 Коначни резултати локалних избора у Књажевцу
695 Предаја изборног материјала
696 Највише мандата за УРС, ЛДП у Скупштини
697 Акција сузбијања крпеља
698 Исплата бирачких одбора
699 Још милион и по за Бањицу
700 Незванични резултати избора
701 “Кербер” за празник општине
702 За рехабилитацију система грејања 600.000 евра
703 Конкурси Фонда за развој пољопривреде
704 Доела средстава пољопривредним газдинствима
705 Књажевац-лидер предузетништва
706 Седница Већа у понедељак
707 Презентација концепта плана генералне регулације за туристички центар и сектор алпског скијалишта Голема река
708 Општина Књажевац расписује Јавни конкурс за организовање спровођења Јавних радова у 2012. години
709 Пре прскања обавестити пчеларе
710 Најбољи спортисти путују у Брисел
711 За пољопривреду 29 милиона динара
712 “Парк пријатељства” на Кадибогазу
713 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
714 Увид у бирачки списак
715 Предах за децу пред отварањем
716 Уговор са канцеларијом за одрживи развој
717 Потписан уговор за магистрални цевовод
718 Потписан уговор за амбуланту у Кални
719 У Главичици водовод, у граду асфалт
720 Проглашене изборне листе
721 Округли сто о корупцији
722 Од априла ''Тимарк'', од септембра ''Пеко''
723 Бензинске станице за регресирано гориво
724 Набављено 3500 канти за смеће
725 Обрасци потребни за подношење изборних листи
726 Образац за оверу потписа
727 Захтеви за регресирано гориво на три пункта
728 Увид у бирачки списак
729 Поступак подношења захтева за регресирано гориво
730 Култура - теорија и пракса
731 Закључци Скупштине о стању у ЗЦ
732 Ревитализација пољских путева
733 Општина Књажевац расписала конкурс за финансирање пројеката удружења у 2012. години
734 Додела субвенције приликом запошљавања трудница, самохраних родитеља и младих брачних парова у општини Књажевац
735 Заказана седница Скупштине општине
736 Сертификат ЕУ за пројекат социјалне инклузије
737 Разговор о асфалтирању улица
738 Министарство одобрило два пројекта за социјално угрожене групе становништва
739 Штаб: Да Министарство обезбеди грејање Болнице
740 Неопходна помоћ у механизацији
741 Ветар поново прави проблеме
742 Подршка месним заједницама
743 Помоћ за Дрвник
744 Престанак падавина омогућио чишћење
745 Помоћ за 12 житеља Дејановца
746 Стари људи спашени ’’беле смрти’’
747 Отежана испорука топлоте
748 Обавезно чишћење леденица
749 Искључење јавне расвете у МЗ
750 Редуковати потрошњу струје
751 Бројни кварови на електро мрежи
752 Тражи се помоћ Републике
753 Зимска опрема из општинског буџета
754 Сметови и у граду
755 Министарство подржало пројекат уређења Бањице
756 Заседао Штаб за ванредне ситуације
757 Непрекидно дежурство
758 Школе на непланираном распусту
759 Усвојен ребаланс буџета
760 НАЈАВА КОНКУРСА: Подстицајни програм за развој села и очување биолошке разноврсности Парка природе „Стара планина“
761 Промена цена комуналних услуга
762 У четвртак седница Скупштине
763 Највише пара за Дирекцију, пољопривреду и школе
764 Министар Оливер Дулић у Књажевцу
765 Седница Већа у понедељак
766 Руководство општине обишло школе
767 Купљен пианино за Музичку школу
768 Стипендије за ученике и студенте
769 Дарови за прве бебе
770 Пакетићи за сву децу
771 Оптимизам за наредну годину
772 Посао за младе
773 Почела регулација Сврљишког Тимока
774 Реновиран планинарски дом
775 Отворен хотел на Јабучком равништу
776 Оглас за пријављивање кандидата за полагање испита за извршитеља
777 Из буџета за породице, запошљавање и аграр
778 Помоћ старима
779 Усвојен план запошљавања
780 Камион за извоз смећа-донација Беча Књажевцу
781 Усвојен предлог буџета за 2012. годину
782 Нацрт одлуке о буџету општине Књажевац за 2012.годину
783 Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама
784 Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
785 Нацрт одлуке o измени и допуни Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине
786 Сарадња са Бугарском
787 Подршка запошљавању младих
788 Одржана 24. седница Скупштине општине
789 Накнаде за употребу општинских путева и улица
790 Заказана седница Скупштине општине
791 Сарадња Општине и Путева Србије
792 Шести меморијални турнир ''Ивица Божиновић''
793 Посао за 262 обућара
794 Образовна инклузија Рома
795 Куће за избегла и расељена лица
796 Књажевац на Сајму локалне самоуправе
797 Акциони план за превенцију и сузбијање болести зависности
798 Књажевац на Сајму локалне самоуправе
799 Први састанак Клуба родитеља деце са сметњама у развоју
800 Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица - приправника - волонтера
801 Локални план управљања отпадом 2011-2021
802 Аудиција за програм "Србија у ритму Европе"
803 Књажевац - најбоља локална самоуправа
804 Конкурс за доделу стипендија
805 Обавештење
806 Бесповратна средства за пољопривреду и село
807 Књажевац у ритму Европе
808 Још једна промоција Spa i Wеllnes центра Бањица
809 Додела признања „Капетан Миша Анастасијевић” у Књажевцу
810 И Књажевац у ритму Европе
811 Привремено затварање пута ка Ргошту
812 У Општини Књажевац 32.763 становника
813 Представљен пројекат за децу са сметњама у развоју
814 Систем за нешкодљиво уклањање животињског отпада
815 Водовод у пробном раду
816 Изузетан квалитет воде на Бањици
817 Радови на путној инфраструктури
818 Обавештење у вези пописа
819 Друга фаза радова на водоводу
820 Нови тротоари
821 За децу са сметњама у развоју
822 Општина Књажевац тражи разрешење директора Здравственог центра
823 Хитна седница Већа о Здравственом центру
824 Дишите пуним плућима
825 Ролеријада
826 Гради се по целом граду
827 Реконструисана спортска сала
828 Европскa недељa мобилности
829 Одборници усвојили ребаланс буџета
830 Седница СО Књажевац
831 Конкурс
832 Конкурс за неговатељице
833 Јавни позив
834 Глобална кампања УН за смањење ризика од катастрофа
835 Европска недеља мобилности
836 "Пеко" у Књажевцу
837 Обавештење
838 Нацрт Просторног плана општине Kњажевац и Планa генералне регулације Kњажевца
839 Оглас за јавно надметање
840 Исправка списка пописивача
841 Списак пописивача за општину Књажевац
842 Обавештење уз прелиминарну листу пописивача за oпштину Књажевац
843 Јавна расправа о Просторном плану
844 Нова намена школе у Дебелици
845 Јачање туристичке конкурентности
846 Прелиминарна листа кандидата за пописиваче
847 Борба против крилатих напасти се наставља
848 Aкцијa сузбијања ларви комараца
849 Обавештење
850 Коначна листа инструктора за попис становништва
851 Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче
852 Акција сузбијања ларви комараца
853 Услуга превоза ученика
854 Почела доградња Музичке школе
855 Припрема се Сабор на Кадибогазу
856 За рад народне кухиње 1.900.000 динара
857 Грађевинари стигли у ОШ ''Каплар''
858 Унапређен систем управљања ванредним ситуацијама
859 Књажевац у знаку Фестивала
860 Фестивал културе младих Србије од 04. до 10. јула
861 Заказана седница Скупштине општине
862 Потписан уговор за магистрални цевовод
863 За реконструкцију ''Каплара'' 15 милиона из НИП-а
864 ЖФК ''Нивес'' у првој лиги
865 Обележен Дан полиције
866 Социјална заштита деце са сметњама у развоју
867 Мој поглед на животну средину
868 Сузбијања ларви комараца
869 Књажевац у кампањи ''Очистимо Србију''
870 Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица
871 Потписан уговор са Комесаријатом за избеглице
872 Министар пољопривреде посетио Књажевац
873 Обележен Дан општине
874 Подршка запошљавању
875 Музеј Старе планине
876 Одржана ‘’Молитва под Миџором’’
877 Обележена слава Цркве и општине
878 Књажевац домаћин Фестивала музичких школа Србије
879 Град Београд за Књажевац
880 За чистији Књажевац
881 Мајске свечаности 2011.
882 Акција сузбијања крпеља
883 Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за увођење система ХАЦЦП – на територији најнеразвијенијих општина у Србији
884 Образовна инклузија Рома
885 Књажевац беспрекоран домаћин
886 За адаптацију Гургусовачке куле седам милиона динара
887 Књажевац домаћин кошаркашког турнира
888 Потписани уговори са удружењима
889 Парк пријатељства Белоградчика и Књажевца
890 Рурални туризам-шанса Књажевца
891 Одржана 20. седница Скупштине општине
892 Амбасадор Шпаније посетио Књажевац
893 Продаја возила путем јавног надметања
894 Оглас за земљиште
895 Социјална политика општине
896 Министар здравља у ЗЦ Књажевац
897 Књажевац домаћин ''Домијаде''
898 Обука за будуће предузетнике
899 Пријем за успешне спортисте
900 Сат за нашу планету
901 Обавештење о избору пројеката
902 Пети уговор са Канцеларијом за одрживи развој
903 Сајам запошљавања 23.марта
904 Нова жичара и прва гондола
905 Продаје се Клуб Војске
906 Сајам сеоског туризма у Бору
907 Подстицајни програм за развој села и очување биолошке разноврсности парка природе „Стара планина“
908 Израда пројеката за Бањицу
909 Одржана 19. седница Скупштине општине
910 Помоћник министра пољопривреде у Књажевцу
911 Услуга ближа грађанима
912 Успешан наступ на Сајму туризма
913 РАРИС за Књажевац
914 Директор НАРР-а у Књажевцу
915 Лепоте Књажевца на Сајму у Београду
916 Први пут на Сајму туризма у Софији
917 Признања за угоститеље из Књажевца
918 Нови туристички инфо центар
919 Предах за децу са сметњама у развоју
920 Министар Љајић разговарао са грађанима Књажевца
921 Новац за градски парк
922 Србија на путу ка ЕУ: Берза знања и искустава
923 Развој туризма у Књажевцу, Белоградчику и Сокобањи
924 Уручене стипендије за средњошколце и студенте
925 Усвојен ребаланс буџета
926 "Помоћ у кући деци са инвалидитетом и њиховим породицама" - позив за подношење понуда
927 Састанак Дирекције и месних заједница
928 Тренинг семинар за предузетнике
929 Саобраћајнице проходне
930 Јануарско заседање СО
931 Ничу хотели на Јабучком равништу
932 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац
933 Поклони за прве бебе у 2011. години
934 Дочек ''српске'' нове године
935 Божићни дaрови за децу и полицајце
936 Почиње сезона скијања
937 Усвојен буџет за 2011. годину
938 Давање у закуп пољопривредног земљишта
939 Заказана седница Скупштине
940 Презентација потенцијала Ргошке Бање
941 Помоћ најугроженијима
942 Реконструисана Улица др Савића
943 Смотра аматера Србије у Књажевцу
944 Шест милона динара за помоћ старим и особама са инвалидитетом
945 Унапређење локалних финансија
946 Одржан Меморијални турнир ''Ивица Божоновић''
947 Одржани Пети сусрети етно удружења и асоцијација Србије
948 Обезбеђене куће за избегла и расељена лица
949 Радови у Архео-етно парку у Равни
950 Заказана седница СО
951 Солидарност са Краљевом
952 Сајам локалне самоуправе
953 Потписан уговор са Министарством пољопривреде
954 Отпис камате за грађане
955 За пројектну документацију милион динара
956 Опремање матичне службе
957 Нова скупштина за десет дана
958 Смотра пензионера Тимочке крајине
959 Чудесни свет Драослава Живковића
960 Дани Старе планине у Београду
961 Бициклисти света у Књажевцу
962 Мобилни мамограф у Књажевцу
963 Обезбеђена средства за наставак пројекта
964 Сакрална топографија Књажевца и околине
965 Пријем за победнице такмичења ‘’Дунавски уметник’’
966 Одржана четврта ''Шипуријада''
967 Одржана седница Општинског већа
968 Обележен Дан чистих планина
969 Радови на Јабучком равништу
970 Одржан Међународни фестивал хуманости
971 Меморандум о сарадњи са Британским саветом
972 Потписан уговор са Делегацијом ЕУ
973 Грађевински материјал за избегла и расељена лица
974 Унапређење топловодног система
975 Још једно одлагање
976 Седница СО 14.септембра
977 Одложена седница Скупштине општине
978 Обележен Дан МЗ Минићево
979 Преминуо одборник СО Књажевац
980 Изабран логотип Центра за социјални рад
981 Прва фаза уређења градског парка
982 Почела адаптација Цркве у Бучју
983 Завршен конкурс за логотип Центра за социјални рад
984 Срцем за Књажевац
985 Општинско веће о извршењу буџета
986 Шпанске компаније улажу у развој Старе планине
987 Оглас за продају Фабрике сирева "Џерси" у стечају
988 Oдржан јубиларни Сабор на Кадибогазу
989 Конкурс центра за социјални рад
990 ''Жикина шареница'' у Књажевцу
991 Деценија Сабора на Кадибогазу
992 Параглајдери летели са Тупижнице
993 Књажевачки уметници у Белоградчику
994 Обавештење за откуп пшенице
995 Оглас за избор корисника за доделу помоћи
996 Нови програми за социјалне случајеве
997 Међународни пројекат за сеоски туризам
998 Кориговане цене воде и грејања
999 Отворен 49.Фестивал културе младих Србије
1000 За градски парк два и по милиона динара
1001 Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица
1002 Почели радови на уређеним обалама
1003 Фестивал од 29. јуна до 4.јула
1004 Одборници усвојили Стратегију руралног развоја
1005 Европска унија за Књажевац
1006 Уговори са Комесаријатом за избеглице
1007 Седница СО 14.јуна
1008 Акција ''Очистимо Србију'' у Књажевцу
1009 Одржани избори за савете националних мањина
1010 Подршка предузетништву младих
1011 Конкурс министарства просвете
1012 Представљен пројекат регулације Трговишког Тимока
1013 Помоћ избеглицама
1014 Добра сарадња Полиције и Општине
1015 Подршка привреди
1016 Фис трке на Старој планини
1017 На путу ка акредитацији Дома здравља
1018 Нови пројекти у Књажевцу
1019 Три нова развојна пројекта
1020 Oбележен Дан општине
1021 У Књажевцу одржан седми ПРВИСИ
1022 Одржана 13.седница СО Књажевац
1023 Етно фест ''Молитва под Миџором'' у Балта Бериловцу
1024 Ђурђевдан - слава Цркве и Општине
1025 Изложба фотографија у част Дана општине
1026 Почеле мајске свечаности
1027 За Дан општине у новом руху
1028 Подстицајни програм за развој села
1029 Мајски празници
1030 150 година Народне библиотеке ''Његош''
1031 Зелени Књажевац
1032 Обележено 165 година школе у Минићеву
1033 Субвенције за пољопривреду
1034 Расписана лицитација за Базен
1035 Град државних првака
1036 Одржана 12.седница Скупштине општине
1037 Мере за сузбијање беснила
1038 Јачање локалног екомског развоја
1039 Подстицај развоју пољопривреде
1040 Неисправна вода за пиће у Минићеву, Трновцу и Равни
1041 Заказана 12. седница СО
1042 Извештаји јавних предузећа
1043 Делегација Бугарске у Књажевцу
1044 Пoтписан уговор са УСАИД
1045 Почела јавна расправа о Стратегији руралног развоја
1046 Уручене општинске стипендије
1047 Почела подела помоћи
1048 Сарадња са Бугарском
1049 Одржана седница Општинског већа
1050 За Стару планину 560 милиона
1051 Потписан уговор са ’’Рубином’’
1052 Помоћ Владе Србије
1053 Вода исправна за пиће
1054 Вода није за пиће
1055 Проходни путеви
1056 Поплављене оранице
1057 Почело решавање проблема паса луталица
1058 Поштански шалтер у Трговишту
1059 Одржана седница Општинског већа
1060 Седница Штаба за елементарне непогоде
1061 Бирачки списак за националне мањине
1062 Локална самоуправа подржава привреднике
1063 Скупштина усвојила планове јавних предузећа
1064 Дводневна радионица о кластерима
1065 Заказана седница Скупштине општине
1066 РАРИС урадио планове управљања отпадом
1067 Поклони за прве бебе
1068 Скупштина усвојила буџет за 2010. годину
1069 Ветрогенератори на Тупижници?
1070 Могућности за извоз пољопривредних производа
1071 Олакшице за малу привреду
1072 Новац за Музеј
1073 Наставак пројекта "Кућа на пола пута"
1074 Акциони план за младе
1075 Јавна расправа
1076 Стратегија за развој Књажевца
1077 Телефон за информације о новом грипу
1078 Књажевац на Првом сајму локалних самоуправа
1079 Одржани избори за савете месних заједница
1080 ЈП "Путеви Србије" за Књажевац
1081 Министарка за НИП у Књажевцу
1082 Очистимо општину!
1083 Неразвијени траже пријем у Влади Србије
1084 Потписан уговор са Дирекцијом за воде
1085 Осма седница Скупштине општине Књажевац
1086 Штаб цивилне заштите
1087 Нови председник спортског савеза
1088 Презентација Европске мреже предузетништва
1089 Општинско веће о допунском буџету
1090 Презентација Европске мреже предузетништва
1091 Сабор на Панаџур
1092 Размена ђубрива за меркантилну пшеницу
1093 Инвестиције на Коњарнику
1094 Уклањање депонија на Старој планини
1095 Представљени пројекти РАРИСа
1096 Привредни савет
1097 Седница Општинског већа
1098 Женска фудбалска репрезентација у Књажевцу
1099 Књажевац у акцији ’’Очистимо Србију’’
1100 Почела градња моста
1101 Друга страна Србије - Књажевац
1102 Европски фондови у развоју локалне самоуправе
1103 Амбасадор Индије у посети Књажевцу
1104 Јавни позив за градњу одмаралишта на Јабучком равништу
1105 Археолошка истраживања на локалитету Бањица
1106 О безбедности грађана и имовине
1107 Припрема за европске интеграције
1108 Регионална сарадња, услов за улазак у ЕУ
1109 Књажевачко културно лето
1110 Општинско веће о безбедности
1111 Сабор на Кадибогазу
1112 Књажевац спреман за грип
1113 Градилишта на Старој планини
 
Насловна I Архива
Evropski progres
Обједињена процедура

Регистрација стамбених заједница
Strategija Integrisane komunikacije


  

Предлози и примедбе


Временска прогноза


   
       

  
                 
          

Временски подаци на мобилном телефону

www.knjazevac.vreme.in.rs/wapindex.php

www.babinzub.vreme.in.rs/wapindex.ph

Среда       18.07.

Max. 25°C Min. 17°C

Променљиво облачно, повремено могућа појава кише или краткотрајног пљуска.

Четвртак   19.07.

Max. 21°C Min. 17°C

Претежно облачно, ујутру и преподне могућа слаба киша. Поподне углавном суво.

Петак        20.07.

Max. 26°C Min. 17°C

Делимично облачно са сунчаним интервалима.

Општина Књажевац на друштвеним мрежама
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас2443
mod_vvisit_counterОве недеље19324
mod_vvisit_counterОвог месеца108599
mod_vvisit_counterПрошлог месеца167062
mod_vvisit_counterУкупно5741050

We have: guests online


   Извештај

   Информатор


Агенција за развој Књажевца