www.knjazevac.rs

Архива вести


   Прикажи # 
1 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
2 Конкурс за доделу субвенција за заснивање засада под медоносним биљем из средстава буџетског фонда за развој пољопривреде Општине Књажевац у 2018. години
3 Резултати конкурса Сoциjaлнo и eкoнoмскo oснaживaњe жeнa у рурaлним oблaстимa jугoистoчнe Србиje
4 Обавештење - увид у ПБС
5 Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Књажевац
6 Акција сузбијања комараца и крпеља
7 Кoнкурс зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa
8 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
9 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
10 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
11 Обавештење
12 Jaвни пoзив зa учeшћe нa кoнкурсу зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa жeнaмa кoje учeствуjу у прojeкту „Сoциjaлнo и eкoнoмскo oснaживaњe жeнa у рурaлним oблaстимa jугoистoчнe Србиje“
13 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА УЗОРКОВАЊЕ, ПРИЈЕМ, ПРЕРАДУ, ПУЊЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ МЛЕКА И ПРОИЗВОДА ОД МЛЕКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
14 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ОМАМЉИВАЊЕ, КЛАЊЕ И ОБРАДУ ТРУПОВА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
15 ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
16 Конкурс за подршку старт-ап бизниса у пољопривреди и туризму
17 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
18 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
19 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама
20 Међународна конференција ‚КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И ЕУ` окупила у Књажевцу учеснике из седам земаља
21 Јавни оглас ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Књажевац путем јавног надметања
22 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката
23 ОДЛУКА о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац за 2018. годину
24 Решење о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2018. години
25 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
26 Обавештење о искључењу воде у граду дана 01.04.2018.
27 НАЦРТ УГОВОРА О ПРИПАЈАЊУ
28 Сат за нашу планету
29 РЕШЕЊЕ о именовању комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинанасирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2018. години
30 Обавештење о сечи растиња
31 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о такси превозу на територији општине Књажевац
32 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
33 ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,ТУПИЖНИЧКА ЛЕДЕНИЦА”
34 ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЦРНИ ВРХ СА ЗАСЕОКОМ ГРАВАЉОСА И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЦРНИ ВРХ СА ЗАСЕОКОМ ГРАВАЉОСА
35 Захтев ЈКП „Стандард“ Књажевац за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о висини цене услуга у обављању комуналних делатности од општег интереса
36 О Г Л А С РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
37 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2018.годину
38 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2018. ГОДИНИ
39 Награђена и откупљена идејна решења моста на Сврљишком Тимоку
40 Резултати конкурса за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима за школску 2017/2018.годину
41 Срећни новогодишњи и божићни празници
42 Позив за учешће у пројекту Подршка за будућност
43 Усвојен План одбране општине Књажевац
44 JABHИ KOHKYPC 3A ФИHAHCИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
45 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
46 КОНАЧНA ЛИСТA РЕДА ПРВЕНСТВА
47 ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ
48 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2018.годину
49 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ОПШТИНУ КЊАЖЕВАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
50 ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
51 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
52 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
53 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним административним таксама
54 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама
55 ОДЛУКА - Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
56 ОБАВЕШТЕЊЕ - Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
57 К О Н К У Р С за израду Идејног архитектонско – урбанистичког решења пешачког моста
58 Кoнкурс зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa Књaжeвaц зa учeникe сa прeбивaлиштeм вaн тeритoриje oпштинe Књaжeвaц
59 Кoнкурс сa избoр кoрисникa дa дoдeлу пoдстицajних срeдстaвa зa jaчaњe нoвoфoрмирaних удружeњa из oблaсти пoљoприврeдe
60 Кoнкурс зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa Књaжeвaц
61 ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА 30.ОКТОБРА У ПЕРИОДУ ОД 7 ДО 19 ЧАСОВА
62 Именовани директори Јавних предузећа у општини Књажевац
63 Јавни конкурс за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Књажевац у 2017. години
64 Објављен први Извештај о извршењу буџета према грађанима
65 Oбукa зa стицaњe лицeнцe прoфeсиoнaлнoг упрaвникa згрaдa
66 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
67 КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЈАЧАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
68 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА
69 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
70 Ђокић обишао радове у Гимназији
71 Представљена студија изводљивости пута Мирковци – Јабучко равниште
72 Изградња новог прилаза Катастру
73 Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије 2015--2020
74 Ивковић на обележавању Дана МЗ Подвис
75 Завршен пројекат "WЕ-NET: Ка градовима образованим за одговоран однос према средини"
76 Потписан уговор са ''Проџетијем''
77 КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
78 Књажевцу награда Европске бизнис скупштине
79 ОБАВЕШТЕЊЕ
80 Почео програм стручне праксе
81 Прва фабрика након три деценије
82 Одржана 14. седница Скупштине
83 Делегација ЕУ у посети Књажевцу
84 Гађање на Стрелишту
85 Позив на јавну расправу
86 ОГЛАС ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
87 Одлука о избору пројеката удружења који се финасирају из буџета општине Књажевац за 2017.годину
88 Књажевац најбољи у агробизнису
89 Обележен Дан општине
90 Представљен позив за финансирање програма ''Партнерства за запошљавање младих''
91 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
92 СКГО и Књажевац: Почиње процес издавања обвезница
93 Одржана 12. седница Скупштине општине
94 Решење о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
95 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
96 Решење о именовању Kомисије
97 Ђокић потписао уговоре са министарствима
98 Увид у Јединствени бирачки списак
99 Oбукa зa oдбoрницe и oдбoрникe o спeцифичним питaњимa рoднe рaвнoпрaвнoсти
100 Бесплатна припремна настава за осмаке и матуранте
101 Општинско веће о пољопривреди
102 Стипендије за ученике и студенте
103 Књажевац на Сајму туризма у Београду
104 Акција ''Држава Србија у селима Србије'' почела у Кожељу
105 Одржана 23. седница Општинског већа
106 Општине Тимочке крајине и СКГО
107 Телефон за сугестије и примедбе грађана
108 Конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2017. години
109 Одржана 21. седница Општинског већа
110 Настављен попис нелегалних објеката
111 Рeзултaти Кoнкурсa зa дoдeлу нoвчaнe пoмoћи тaлeнтoвaним студeнтимa и учeницимa и студeнтимa дeфицитaрних зaнимaњa зa шкoлску 2016/2017. гoдину
112 Обавештење о закљученом уговору о јавном превозу
113 Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга ЈКП Стандард Књажевац
114 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 5 СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ
115 Бадње вече у Књажевцу
116 Председник СО честитао Божић
117 Честитка председника Општине
118 Општинско руководство са дежурним службама
119 Новогодишњи коктел
120 Потписани уговори са воћарима
121 ОБАВЕШТЕЊЕ
122 Jавни позив за доделу пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица
123 Уместо дочека – новац за лечење Књажевчана
124 Скупштина усвојила буџет за наредну годину
125 Одржана јавна расправа о буџету
126 Усвојен Нацрт Одлуке о буџету за 2017. годину
127 Предлог Нацрта Одлуке о буџету за 2017.годину
128 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама
129 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама
130 Одржана седма седница Скупштине
131 Књажевац, Бољевац и Сокобања желе боље путеве
132 Јачање капацитета за рад са привредом
133 Опрема за издавање грађевинских дозвола
134 OБAВEШTEЊE
135 Јавна расправа о Нацрту Програма заштите животне средине општине Књажевац за период 2016 - 2020. године
136 Нацрт Одлуке о одређивању зона на територији општине Књажевац
137 Од образовања до запослења
138 Радионица за израду програмских буџета
139 Одржана шеста седница СО Књажевац
140 Одборнице из на Конференцији Женске парламентарне мреже
141 Михајловић на састанку о регионалној депонији
142 Ивковић на округлом столу о породичном насиљу
143 Управљање комуналним делатностима
144 Одборнице на конференцији Женске парламентарне мреже
145 Jaвни пoзив зa сaмoзaпoшљaвaњe рaњивих и мaргинaлизoвaних групa
146 Конкурс за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима и доделу новчане помоћи ученицима и студентима дефицитарних занимања за општину Књажевац за школску 2016/2017.годину
147 Седница Скупштине 7. новембра
148 Седница Већа одржана на Бабином зубу
149 Нови конкурс за субвенције у воћарству
150 Посета новом вртићу у Доњој Каменици
151 Подстицаји за развој козарства
152 Рачунар за пројекат "Бебо, добродошла на свет"
153 Сертификати за педагошке асистенте
154 Разговор председника са грађанима
155 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
156 Ђокић на састанку о енергетској ефикасности
157 Из буџета за санацију крова Музеја
158 За незапослене бесплатни курсеви страних језика
159 Седма седница Општинског већа
160 Председник Ђокић у Минићеву
161 Ивковић на састанку о регионалној депонији
162 Конкурс за волонтере/ке - тутoрe/кe
163 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
164 Пољопривредне субвенције за још 350 газдинстава
165 Могућности за развој кампинг туризма
166 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КЊАЖЕВЦА И О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКО-ЕТНОЛОШКОГ ПАРКА „РАВНА“ И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈ
167 РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ТУРИСТИЧКОГ РИЗОРТА „ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ“ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ
168 Руководство Општине дало крв
169 Председник отворио Светско првенство у пауерлифтингу
170 Конкурс за надокнаду трошкова боравка у Дому ученика средњих школа, за школску 2016/2017. годину
171 Одржана четврта седница Скупштине
172 Отворен Клуб за тражење посла
173 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
174 Јавна консултација
175 Председник Ђокић отворио Фестивал културе младих Србије
176 ОБAВEШТЕЊЕ
177 Оглашавање сирена поводом Дaнa сeћaњa нa стрaдaњe и прoгoн Србa
178 Одржан Сабор на Кадибогазу
179 Одржана трећа седница Скупштине општине
180 ОБАВЕШТЕЊЕ: Мере заштите од пожара
181 Председник општине на отварању Фестивала
182 Одржана друга седница Скупштине општине
183 Пројекат BET ON EU: Balkans and Europe Together
184 Кoнкурс зa дoдeлу пoзajмицa
185 Руководство општине у Горњој Каменици
186 Прва седница Општинског већа у новом сазиву
187 Општина Књажевац проглашена угроженим подручјем
188 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
189 OБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
190 Изабрано ново општинско руководство
191 Oтвoрeни кoнкурси зa дoдeлу субвeнциja у стoчaрству
192 Кoнкурси зa дoдeлу субвeнциja зa нaбaвку мeхaнизaциje и пoдизaњe вишeгoдишњих зaсaдa
193 Обавештење за грађане
194 Усвојен Нацрт Одлуке о суфинансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Књажевац
195 Јавна расправа о Нацрту одлуке о суфинансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Књажевац
196 Обележен Дан општине Књажевац
197 Рок за плаћање пореза 16. мај
198 Потписан уговор о подршци пољопривредницима
199 Предлог плана управљања Спомеником природе "Долина потока Бигар"
200 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
201 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
202 Изборна комисија општине Књажевац донела Решење о утврђивању збирне изборне листе
203 Обавештење о сечи растиња
204 Председник са мештанима Влашког Поља о комасацији
205 Распоред сталног састава бирачких одбора
206 Изборна комисија општине Књажевац прогласила Изборне листе
207 Од понедељка исплата помоћи за пензионере
208 Три и по милиона за активности МЗ
209 ИНФОРМАЦИЈА за учеснике јавног конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2016. години
210 РЕШЕЊЕ о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
211 ОБАВЕШТЕЊЕ
212 Oпштинскa избoрнa кoмисиja oпштинe Књaжeвaц усвојила обрасце
213 Јавна расправа o Нацрту Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине Књажевац
214 ОБАВЕШТЕЊЕ - увид у Јединствени бирачки списак - део за територију општине Књажевац
215 Председник општине са ратним ветеранима
216 Јавна расправа о Акционом плану за остваривање родне равноправности
217 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО
218 РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКО-ЕТНОЛОШКОГ ПАРКА „РАВНА“
219 Почиње контрола радног времена
220 Одлукa о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац за 2016. годину
221 Јавна расправа o Нацрту Акционог плана за остваривање родне равноправности 2016-2018
222 Решење о именовању комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања
223 Конкурсно финансирање месних заједница
224 Сасатанак са председницима месних заједница
225 Књажевац једна од најтранспарентнијих општина
226 Позив пензионерима
227 Општинско веће о помоћи пензионерима
228 Јавни позив за подношење пријава за евидентирање закупаца на неодређено време и власника станова на којима је засновано право закупа на неодређено време
229 ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
230 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2016. годину
231 Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2016. години
232 Јавна расправа o Нацрту програма развоја спорта у општини Књажевац 2016-2018
233 Општинско веће о програмима, пензионерима, вишку запослених
234 Укинуто ванредно стање
235 Министар енергетике у Књажевцу
236 Проглашено ванредно стање
237 Погрешна одлука ЈП Стара планина
238 Стипендије за најталентованије
239 О комасацији на 39. седници СО
240 Деца из Гораждевца на Старој планини
241 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o боравишној такси у општини Књажевац
242 Скупштина усвојила буџет за 2016.
243 Решење о одређивању јавне површине за слободно шетње паса на територији општине Књажевац
244 Прихваћен предлог Комисије о проширењу ранг листе талентованих студената
245 ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ и ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ПРИСПЕЛИХ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ
246 Одржана јавна расправа о буџету за 2016.
247 Грађани изабрали језеро
248 Општинско веће усвојило Нацрт буџета за 2016.
249 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2016.годину
250 Одржана 117. седница Општинског већа
251 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o измени и допуни Одлуке о комуналним таксама
252 РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕНТОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
253 ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРИЈАВЉЕНИХ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015.ГОДИНУ
254 Председник општине о буџету за 2016.
255 Асфалтирање улица у селима
256 Почетак пројекта "WE-NET: Ка градовима образованим за одговоран однос према средини"
257 Потписан Меморандум са Европским прогресом
258 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ
259 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ У 2015.ГОД
260 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА ГРАДСКЕ И СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 2015.ГОД
261 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015.ГОД
262 Повољне цене зимовања у Планинарском дому
263 Завршена реконструкција Планинарског дома
264 Грађевинска сезона у пуном јеку
265 Осам милиона за запошљавање
266 Обавештење о изради Нацрта Програма заштите животне средине на територији општине Књажевац
267 Обавештење о извођењу гађања
268 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o управљању комуналним отпадом на територији општине Kњажевац
269 Колегијум Зајечарског округа одржан у Књажевцу
270 Привремена обустава саобраћаја ради одржавања јесењег вашара
271 Књажевац лидер туризма
272 Европски прогрес 1. октобра у Књажевцу
273 ''Туристички цвет'' за Књажевац
274 Потписани уговори са младим пољопривредницима
275 Нове субвенције за пољопривреднике
276 Одржана 114. седница Општинског већа
277 Нови редови вожње у линијском превозу на територији општине Књажевац
278 Зaхтeв зa дaвaњe сaглaснoсти
279 Закуп локација
280 Закуп дома у Трговишту
281 Конкурс за смештај у Дом ученика
282 Почела градња нове пијаце
283 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „БАРАНИЦА“ И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „БАРАНИЦА“
284 Конкурси за запошљавање
285 Редови вожње у линијском превозу на територији општине Књажевац
286 Аташе за пољопривреду Амбасаде Аустрије у посети Књажевцу
287 Веб презентација општине Књажевац најбоља у Србији
288 Обавештење о извођењу гађања
289 Милан Ђокић отворио 54. фестивал културе младих Србије
290 Уређује се парк код Гургусовачке куле
291 О безбедности на Фестивалу
292 Одржана 36. седница Скупштине општине
293 Гради се пут у Зубетинцу
294 ОБАВЕШТЕЊЕ - Акција сузбијања крпеља
295 Јавна расправ o нацрту Oдлуке о усвајању Стратегије интегрисане комуникације 2015 - 2025.година
296 Јавни увид и стручна расправа о Нацрту плана детаљне регулације друге фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини и Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације друге фазе туристичког ризорта
297 Рани јавни увид у израду плана генералне регулације насеља Минићево
298 Обавештење - Aкцијa сузбијања крпеља
299 Обавештење - Aкцијa сузбијања комараца
300 Јавни конкурс за именовање директора ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац
301 Скупштина усвојила ребаланс буџета
302 Јавна расправа o нацрту Статута o измени и допуни Статута општине Књажевац
303 Заказана 35. седница СО
304 Одржана 107. седница Општинског већа
305 Одржана 34. седница СО Књажевац
306 Обележен Дан општине
307 Јавна набавка добара - грађевински материјал
308 Побољшање услова становања интерно расељеним лицима
309 Јавна набавка добара- електрична енергија
310 Општинска управа Књажевац пример добре праксе у оквиру пројекта "Унaпрeђeње пoслoвнoг oкружeњa нa лoкaлнoм нивoу кроз регулаторну реформу"
311 Амбасадор Аустрије у Књажевцу
312 Решење о додели средстава медијским кућама
313 Конкурс за доделу субвенција за развој овчарства и козарства
314 Конкурс за доделу субвенција за развој млечног говедарства
315 Одлука о измени Одлуке о финансирању пројеката
316 Почела грађевинска сезона у Књажевцу
317 Одлука о финансирању пројеката удружења
318 Jавна набавка мале вредности услуга – услуга мртвозорства
319 Амбасадор Америке у Књажевцу
320 Суфинансирање пројеката у области медија у 2015. години.
321 Jавне набавке мале вредности услуга – услуга мртвозорства
322 Округли сто о Фондацији за повећање наталитета
323 Jавна набавка мале вредности добара - материјала за саобраћај, нафтa и дестилати за моторна возила путем картица
324 Одржана 32. седница Скупштине општине
325 Одржана 32. седница Скупштине општине
326 Jавне набавке услуга - народнa кухињa
327 Јавна набавка мале вредности добара - лож уља
328 Јавна набавка мале вредности добара - канцеларијског материјала
329 Јавна набавка мале вредности услуга - услуга зоохигијене
330 Јавна набавка мале вредности услуга - репрезентацијe, услуга хотела и ресторана
331 Јавна расправа o нацрту одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
332 Одржана 31. седница Скупштине општине
333 Новчана помоћ за студенте и ученике
334 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2015. годину
335 Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања
336 Стамбено збрињавање избеглица
337 Одржана 98. седница Општинског већа
338 Обавештење власницима шума
339 Изузетан потенцијал Ргошке Бање
340 Оглас о уступању на коришћење Бензинске станице "Кална"
341 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката
342 Оглас о давању у закуп дела комплекса непокретности у Трговишту
343 Оглас о давању у закуп комплекса бивше школске имовине у селу Ћуштица
344 Бесплатно скијање за ученике
345 Обавештење пореским обвезницима
346 Јавна лицитација за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини
347 Јавна расправа o нацрту одлуке о комуналним делатностима на територији општине Књажевац
348 Уништене шуме и воћњаци
349 Усвојен буџет за 2015. годину
350 Јавна набавка линијског (градског и приградског превоза) превоза путника на територији општине Књажевац број 404/1-27/2014-02
351 Решење о избору пројеката у области јавног информисања
352 Тешка ситуација у општини Књажевац
353 Обавезно чишћење снега
354 Јавна расправа o нацрту одлуке о буџету општине Књажевац
355 Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету општине Књажевац за 2015.годину
356 Јавна набавка - Pадови на поправци Планинарског дома на Бабином Зубу
357 Јавна набавка - Oдржавање јавне расвете
358 Јавна набавка - Cијалице за одржавање јавне расвете
359 Јавна набавка - Набавка трактора
360 Јавна набавка - Набавка агрегата
361 Решење о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за суфинансирање пројеката
362 Обавештење пореским обвезницима
363 Јавна набавка Центра за социјални рад „Др Михајло Ступар“
364 Оглас о давању у закуп комплекса бивше школске имовине у селу Ћуштица јавним надметањем
365 Јавна набавка - Услуга линијског превоза путника на територији општине Књажевац
366 Одлукa о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
367 Јавна расправа о Нацрту Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Kњажевац
368 Конкурс за доделу новчане помоћи ученицима и студентима
369 Подношење пријава за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељеним лицима
370 Завршен пројекат ''Превенција и гашење шумских пожара''
371 Kонкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2014. годину
372 Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања
373 Усвојени ребаланси програма јавних предузећа
374 Национална стратегија за развој цивилног друштва
375 Јавни позив за пријаву некоришћеног пољопривредног земљишта у приватном власништву ради давања у закуп Општине Књажевац за 2014. годину
376 Одржана 27. седница Скупштине општине
377 Kонкурс за субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава за набавку садног материјала у воћарству
378 Јавна набавка - Hабавка бетонских белега за обележавање парцела у поступку комасације за део КО Влашко Поље
379 Јавна набавка - Радови на уређењу земљишта комасацијом (II фаза) инвестициони радови у комасационом подручју за део КО Влашко Поље
380 Ребаланси програма јавних предузећа
381 Јавни оглас - Регионални стамбени пројекат за избеглице
382 Конкурс за накнаду трошкова смештаја и исхране у Дому ученика средњих школа у Књажевцу
383 Општинско веће о безбедности у школама
384 Подручје Књажевца заражено ''плавим језиком''
385 Књажевац у мрежи изузетних дестинација Европе
386 За субвенције пољопривреди 10 милиона динара
387 Донација ЕУ - подршка инклузији Рома
388 Одржана 16. седница Скупштине општине
389 Седница СО 11. септембра
390 Општина за прваке
391 Бесплатан јавни превоз
392 Одабрани еко пројекти школа и удружења
393 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
394 ОБАВЕШТЕЊЕ
395 Милан Ђокић отворио Фестивал културе младих Србије
396 Обустава саобраћаја у току ФКМС-а
397 Књажевац - изузетна дестинација Европе
398 Конкурс за доделу субвенција за купљену механизацију и опрему за наводњавање из средстава Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац у 2014.години
399 Конкурс за доделу субвенција за развој млечног говедарства из средстава Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац у 2014.години
400 Јавна набавка - економско оснаживање избеглица и интерно расељених лица кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу
401 Пријавите децу за вртић
402 КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2014. ГОДИНИ
403 Јавна набавка - електрична енергија
404 Испитан квалитет воде за пиће
405 Запрашивање комараца
406 Седница Скупштине четвртог јула
407 Општина Књажевац у програму Европски прогрес
408 Јавна набавка -економско оснаживање избеглица и интерно расељених лица кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу
409 Полицајци гађају на стрелишту
410 Одржана 24. седница Скупштине општине
411 Заказана 24. седница Скупштине
412 Јавна набавка - економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне активности
413 Јавна набавка - услуге мртвозорства
414 Јавна набавка - услуге осигурања
415 Јавна расправа о Одлуци o начину држања и заштите домаћих и егзотичних животиња на територији градског и сеоских насеља у општини Књажевац
416 Јавна расправа о Оперативном плану одбране од поплава
417 Јавна набавка - софтвер Е-писарница
418 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
419 Помоћ Књажевца поплављеним подручјима
420 Позив добровољцима
421 Помоћ за угрожене у поплавама
422 Обележен Дан општине Књажевац
423 Региструјте се за гласање на Косову
424 Оглас за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта
425 КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
426 Јавна расправа
427 ОБАВЕШТЕЊЕ
428 Jавнa набавкa - услуге зоохигијене
429 Обавештење о извођењу гађања
430 Jавнa набавкa - рачунарска опрема
431 Одржана 23. седница Скупштине општине
432 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
433 Jавнa набавкa - услуге репрезентације, хотела и ресторана
434 Конкурс за доделу субвенција за развој пчеларства
435 Наставак исплате накнаде за рад у Бирачким одборима
436 Исплата накнаде за рад у Бирачким одборима
437 Усвојене мере подршке пољопривреди
438 Jавнa набавкa - Oдржавање јавне расвете
439 Сусрети Тимочана Торлака
440 Пројекат „Превенција и гашење шумских пожара”
441 Одржана 22. седница СО Књажевац
442 Јавнa набавкa - услуге зоохигијене
443 Ново признање за општину Књажевац
444 У петак 22. седница Скупштине
445 Почело уређење градског трга
446 Јавнa набавкa - материјал за одржавање јавне расвете
447 Оглас о уступању на коришћење бензинске станице "Кална"
448 Шест признања за Књажевац
449 ОБАВЕШТЕЊЕ
450 Јавнa набавкa - услуге информисања путем штампаних медија
451 Јавнa набавкa - услугa народнe кухињe
452 Обавештење у вези проценe утицаја на животну средину пројекта Рибњак
453 Јавна расправа
454 Председник СО са политичким партијама
455 Јавнa набавкa - канцеларијски материјал за потребе општине Књажевац
456 Сачувати ред и мир током кампање
457 Транспарентна власт
458 Разговори о ''Ерозији''
459 Стипендије за најбоље ученике и студенте
460 Јавнa набавкa материјалa за саобраћај - нафтни деривати за моторна возила путем картица
461 Предавање о воћарству и заштити биља
462 Значајне реформе у Књажевцу
463 Јавнa набавкa лож уља за потребе општине Књажевац
464 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
465 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
466 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
467 Одржана седница СО по хитном поступку
468 Јавна набавка - Услуга обављања административно-техничких послова и превоза службених лица
469 Књажевац у пројекту "Техничка подршка за инклузију Рома"
470 Књажевцу цертификат НАЛЕД-а
471 Агенција за развој Књажевца : Извештај о стању привреде
472 Одржана 61. седница Општинског већа
473 ОБАВЕШТЕЊЕ
474 Јавна набавка - Штампање публикација за потребе Народне библиотеке "Његош" Књажевац
475 Искористи шансу – легализуј објекат
476 Божић у Књажевцу
477 Књажевац вицешампион локалног развоја
478 Завршен мост у Трговишту
479 За бољу безбедност деце
480 Скупштина усвојила одлуку о буџету за 2014. годину
481 Поднесите пореску пријаву
482 Општинско веће о Дому здравља
483 Ранг листа кандидата Конкурса за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима
484 Обавештење
485 Књажевац у Удружењу градова и општина
486 На Седници СО Књажевац утврђене стопе пореза на имовину
487 Јавна расправа о буџету општине
488 Одржана седница Скупштине општине
489 Асфалтирање пута у Горњој Каменици
490 Инвестиционе локације у Књажевцу
491 Веће о ребалансу буџета
492 Грађевинско земљиште на јавном надметању
493 Закуп локација за монтажне објекте
494 Потенцијали Књажевца представљени у Бечу
495 Отворен Регионални центар за стручно усавршавање
496 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ
497 Конкурс за реализацију програма Стручна пракса у 2013. години
498 Успешан Центар за радно ангажовање младих
499 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА
500 Потписан меморандум о сарадњи са Немачком
501 Почела подела садница воћака
502 Одржана 17. седница СО Књажевац
503 Прекогранична сарадња Књажевца и Белоградчика
504 Комасација у Влашком Пољу
505 Захарије Трнавчевић у Књажевцу
506 Кредитирање сточарства
507 Конкурс за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у домовима ученика средњих школа у Књажевцу за школску 2013/2014. годину
508 Jавни увид
509 ЈАВНИ АНОНИМНИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ БИЛТЕНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
510 Одржана 51. седница Општинског већа
511 Душко Милошевић добитник Награде за животно дело
512 Фонд за иновациону делатност - обавештење о продужењу рока за пријаву за Програме финансирања
513 Регионална искуства у развоју пољопривреде
514 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
515 Изабрани пројекти удружења
516 Конкурс за субвенције у овчарству
517 Решења директора ЈП у општини Књажевац
518 Заказана 16. седница СО Књажевац
519 Добробит за све
520 Одржана 47. седница Општинског већа
521 Нови Јавни увид и расправа
522 Асфалтирано школско двориште
523 Општина Књажевац за основце
524 Обавештење
525 Одржана 45. седница Општинског већа
526 Јавни увид и стручна расправа
527 Отворени конкурси за субвенције у пољопривреди
528 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац
529 Hије потребна процена утицаја на животну средину
530 У владајућој коалицији и Јединствена Србија
531 Оглас за мале монтажне објекте
532 Оглас за закуп пословног простора
533 Сузбијање комараца
534 Одржан 13. Међународни сабор на Кадибогазу
535 Процена утицаја Пројекта управљања неопасним отпадом
536 Јавни конкурси за именовање директора
537 Јавни конкурс за именовање директора ЈП Спортско туристички ресурси Књажевац
538 Јавни конкурс за именовање директора ЈП Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац
539 Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Стандард Књажевац
540 Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Топлана Књажевац
541 Председник општине отворио Фестивал културе младих Србије
542 Обавештење
543 Скупштина усвојила ребаланс буџета
544 У понедељак, првог јула, седница СО
545 Почела реконструкција путева
546 Термовизијске фотографије зграда у Књажевцу
547 Ефикасно управљање земљиштем
548 Акција сузбијања инсеката
549 Скупштина заседа у понедељак
550 Ефикасније управљање земљиштем
551 За 45 минута 12 тачака дневног реда
552 Седница СО 14. јуна
553 Обавештење мештанима месних заједница у општини Књажевац
554 Пример ефикасне и транспарентне општинске управе
555 У уторак састанак у Министарству финансија и привреде
556 Сајам запошљавања у Књажевцу
557 Позив на Јавну расправу
558 Јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта
559 Одржана ванредна седница Скупштине општине
560 Пројекти удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
561 Ванредна седница СО 23. маја
562 Инвестиције вредне 40 милиона евра
563 Обележен Дан општине Књажевац
564 Предлог стратегије хидроенергетског потенцијала
565 Представљен пројекат ''Не поздрављај се са животом! Буди мудар!''
566 Обележена општинска слава
567 ОБАВЕШТЕЊЕ
568 Одржана 11. седница Скупштине општине
569 Заједница општина источне Србије
570 Урађена Стратегија коришћења хидроенергетског потенцијала
571 Матурантска парада 17.маја
572 Социјално становање у заштићеним условима
573 Састанак са месним заједницама
574 Прибављање непокретности прикупљањем писаних понуда
575 Овог лета нови садржаји на базену и на Бањици
576 Нови в.д. директор у ПУ ''Бајка''
577 Општински челници обишли радове у Дому културе
578 Састанак са директорима јавних предузећа
579 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2013.
580 Јавни позиви
581 Почели ''Дани јапанске културе у Књажевцу''
582 Постављен нови директор Туристичке, Игњатовић у Геронтолошком центру
583 Пролећно чишћење града
584 Припрема се декларација о ГМО
585 Радно време базена
586 У току је обнова регистрације пољопривредних газдинстава
587 Александар Шоштар отворио базен
588 Продужен рок за подношење захтева за помоћ
589 Обавештење пореским обвезницима
590 У четвртак свечано отварање базена
591 Потписан још један уговор са Канцеларијом за одрживи развој
592 Јавни увид и стручна расправа
593 Општина прискаче у помоћ
594 Председник општине са новинарима о ''Џервину''
595 Књажевац на Сајму туризма у Београду
596 Одржана девета седница СО Књажевац
597 Прибављањe непокретности прикупљањем писаних понуда
598 Седница СО 21.фебруара
599 Oдржана 26.седница Општинског већа
600 Помоћ најбољим ученицима и студентима
601 Уговор са Канцеларијом за одрживи развој
602 Помоћ за избегла и интерно расељена лица
603 Општинско веће о неправилностима у ''Бајци''
604 Комисија за оцену идејних решења уређења града
605 Радна тела за идентификацију проблема
606 Ко је најлепше украсио Књажевац
607 Одржана седница Општинског већа
608 Јавни увид и стручна расправа
609 Позив за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
610 Књажевачки школарци на Старој планини
611 Расписан конкурс за стан солидарности
612 Украсите Књажевац - пријаве до петка
613 Вечерас јавна расправа Фондације за повећање наталитета
614 Књажевац – пример ефикасне локалне управе
615 Лажни профил општине на друштвеним мрежама
616 Божић у Књажевцу
617 Обавештење о отпису камате и мировању пореског дуга
618 Дочек Нове године са ''Пилотима'', Рамбом и ''Златним трубама''
619 Приређен традиционални новогодишњи коктел
620 Повластице за оне који измирују обавезе
621 ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ УСЛОВНОГ ОТПИСА КАМАТЕ И МИРОВАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА
622 Скупштина усвојила буџет за наредну годину
623 Уместо честитки-новац за таленте
624 Новчане награде за најлепше окићене зграде,куће и локале
625 Обавештење грађанима
626 Украсите Књажевац за празнике
627 Општинско веће донело одлуку о буџету
628 Јавна расправа
629 Очистите снег и лед испред својих објеката
630 Реновирање капела на гробљима
631 Министарка Калановић у Књажевцу
632 Одржана шеста седница СО Књажевац
633 У петак јавна расправа о буџету за 2013.
634 Министарство финансија и привреде за покривање базена
635 Бесплатно скијање за децу Књажевца
636 ЈАВНИ АНОНИМНИ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС
637 Попис до 15.децембра
638 Отварање ски сезоне од 13. до 16. децембра
639 Завршени пројекти Уједињених нација
640 Успешан наступ Књажевца на Сајму локалних самоуправа
641 Књажевац на Сајму предузетништва и бизниса
642 Седница Скупштине општине Књажевац заказана је за уторак, четврти децембар.
643 Новчана помоћ за ученике и студенте
644 Општинско веће се сагласило са стратегијом социјалне политике
645 Потписан уговор са Канцеларијом за одрживи развој
646 Допунски конкурс за доделу субвенција за развој воћарства
647 Нижа цена грејања за пословни простор и повлашћене кориснике
648 Расписан оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта
649 "Развој" даје пословни простор у закуп
650 Конкурс за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима
651 Одржана пета седница СО Књажевац
652 Процена утицаја на животну средину
653 Заказана пета седница Скупштине општине
654 Одржана 13.седница Општинског већа
655 Студија о процени утицаја на животну средину
656 Асфалт за насеља у Трговишту
657 Меморандум о сарадњи са СКГО
658 Рефундирање трошкова смештаја ученика у интернату
659 Уређење стамбених зграда
660 Одржана четврта седница СО Књажевац
661 Расподела средстава за огрев
662 Прелиминарни распоред пописивачa
663 Процена утицаја на животну средину - Подвис
664 Општинско веће усвојило допуну програма Дирекције
665 Процена утицаја на животну средину - Кална
666 Одржана девета седница Општинског већа
667 Одржана трећа седница Скупштине општине
668 ''Фалкенштајнер'' преузео управљање хотелом ''Стара планина''
669 Сузбијањe ларви комараца
670 Листа кандидата за обуку за пописиваче за општину Kњажевац
671 Конкурс за градску плажу "Ушће"
672 Конкурс за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у домовима ученика средњих школа
673 Претест за пописиваче
674 Прелиминарна листа општинских инструктора
675 У школу кренуло 225 првака
676 Почињу радови у ОШ ''Вук Караџић''
677 Одржана седма седница Општинског већа
678 Коначна листа кандидата за предтест
679 Оглас ради прибављања непокретности прикупљањем писаних понуда
680 Обавештење уз прелиминарну листу кандидата за претест за обуку за пописиваче
681 Коначна листа кандидата за општинске инструкторе
682 Предтест за инструкторе
683 Сузбијања ларви комараца
684 Општинско веће о ''Топлани'' и ''Стандарду''
685 Гласајте за ученике ''Вука''
686 Именовани директори “Развоја” и “Стандарда”
687 Одржана прва радна седница СО
688 Акција сузбијања комараца
689 Милан Ђокић изабран за председника Општине Књажевац
690 Обавештење за кандидате који су ушли у ужи избор за обуку за општинске инструкторе у Општини Књажевац
691 Попис пољопривреде 2012. године
692 ФКМС почиње трећег јула
693 Процене утицаја на животну средину
694 Сутра конституисање СО Књажевац
695 Сезонске карте за базен
696 Aкцијa сузбијања ларви комараца
697 Конкурс за доделу стамбених кредита
698 Јавни позив за пријављивање кандидата за општинске инструкторе
699 Коначни резулти председничких избора у Књажевцу
700 Свечана седница СО поводом Дана Општине
701 Коначни резултати локалних избора у Књажевцу
702 Предаја изборног материјала
703 Највише мандата за УРС, ЛДП у Скупштини
704 Акција сузбијања крпеља
705 Исплата бирачких одбора
706 Још милион и по за Бањицу
707 Незванични резултати избора
708 “Кербер” за празник општине
709 За рехабилитацију система грејања 600.000 евра
710 Конкурси Фонда за развој пољопривреде
711 Доела средстава пољопривредним газдинствима
712 Књажевац-лидер предузетништва
713 Седница Већа у понедељак
714 Презентација концепта плана генералне регулације за туристички центар и сектор алпског скијалишта Голема река
715 Општина Књажевац расписује Јавни конкурс за организовање спровођења Јавних радова у 2012. години
716 Пре прскања обавестити пчеларе
717 Најбољи спортисти путују у Брисел
718 За пољопривреду 29 милиона динара
719 “Парк пријатељства” на Кадибогазу
720 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
721 Увид у бирачки списак
722 Предах за децу пред отварањем
723 Уговор са канцеларијом за одрживи развој
724 Потписан уговор за магистрални цевовод
725 Потписан уговор за амбуланту у Кални
726 У Главичици водовод, у граду асфалт
727 Проглашене изборне листе
728 Округли сто о корупцији
729 Од априла ''Тимарк'', од септембра ''Пеко''
730 Бензинске станице за регресирано гориво
731 Набављено 3500 канти за смеће
732 Обрасци потребни за подношење изборних листи
733 Образац за оверу потписа
734 Захтеви за регресирано гориво на три пункта
735 Увид у бирачки списак
736 Поступак подношења захтева за регресирано гориво
737 Култура - теорија и пракса
738 Закључци Скупштине о стању у ЗЦ
739 Ревитализација пољских путева
740 Општина Књажевац расписала конкурс за финансирање пројеката удружења у 2012. години
741 Додела субвенције приликом запошљавања трудница, самохраних родитеља и младих брачних парова у општини Књажевац
742 Заказана седница Скупштине општине
743 Сертификат ЕУ за пројекат социјалне инклузије
744 Разговор о асфалтирању улица
745 Министарство одобрило два пројекта за социјално угрожене групе становништва
746 Штаб: Да Министарство обезбеди грејање Болнице
747 Неопходна помоћ у механизацији
748 Ветар поново прави проблеме
749 Подршка месним заједницама
750 Помоћ за Дрвник
751 Престанак падавина омогућио чишћење
752 Помоћ за 12 житеља Дејановца
753 Стари људи спашени ’’беле смрти’’
754 Отежана испорука топлоте
755 Обавезно чишћење леденица
756 Искључење јавне расвете у МЗ
757 Редуковати потрошњу струје
758 Бројни кварови на електро мрежи
759 Тражи се помоћ Републике
760 Зимска опрема из општинског буџета
761 Сметови и у граду
762 Министарство подржало пројекат уређења Бањице
763 Заседао Штаб за ванредне ситуације
764 Непрекидно дежурство
765 Школе на непланираном распусту
766 Усвојен ребаланс буџета
767 НАЈАВА КОНКУРСА: Подстицајни програм за развој села и очување биолошке разноврсности Парка природе „Стара планина“
768 Промена цена комуналних услуга
769 У четвртак седница Скупштине
770 Највише пара за Дирекцију, пољопривреду и школе
771 Министар Оливер Дулић у Књажевцу
772 Седница Већа у понедељак
773 Руководство општине обишло школе
774 Купљен пианино за Музичку школу
775 Стипендије за ученике и студенте
776 Дарови за прве бебе
777 Пакетићи за сву децу
778 Оптимизам за наредну годину
779 Посао за младе
780 Почела регулација Сврљишког Тимока
781 Реновиран планинарски дом
782 Отворен хотел на Јабучком равништу
783 Оглас за пријављивање кандидата за полагање испита за извршитеља
784 Из буџета за породице, запошљавање и аграр
785 Помоћ старима
786 Усвојен план запошљавања
787 Камион за извоз смећа-донација Беча Књажевцу
788 Усвојен предлог буџета за 2012. годину
789 Нацрт одлуке о буџету општине Књажевац за 2012.годину
790 Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама
791 Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
792 Нацрт одлуке o измени и допуни Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине
793 Сарадња са Бугарском
794 Подршка запошљавању младих
795 Одржана 24. седница Скупштине општине
796 Накнаде за употребу општинских путева и улица
797 Заказана седница Скупштине општине
798 Сарадња Општине и Путева Србије
799 Шести меморијални турнир ''Ивица Божиновић''
800 Посао за 262 обућара
801 Образовна инклузија Рома
802 Куће за избегла и расељена лица
803 Књажевац на Сајму локалне самоуправе
804 Акциони план за превенцију и сузбијање болести зависности
805 Књажевац на Сајму локалне самоуправе
806 Први састанак Клуба родитеља деце са сметњама у развоју
807 Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица - приправника - волонтера
808 Локални план управљања отпадом 2011-2021
809 Аудиција за програм "Србија у ритму Европе"
810 Књажевац - најбоља локална самоуправа
811 Конкурс за доделу стипендија
812 Обавештење
813 Бесповратна средства за пољопривреду и село
814 Књажевац у ритму Европе
815 Још једна промоција Spa i Wеllnes центра Бањица
816 Додела признања „Капетан Миша Анастасијевић” у Књажевцу
817 И Књажевац у ритму Европе
818 Привремено затварање пута ка Ргошту
819 У Општини Књажевац 32.763 становника
820 Представљен пројекат за децу са сметњама у развоју
821 Систем за нешкодљиво уклањање животињског отпада
822 Водовод у пробном раду
823 Изузетан квалитет воде на Бањици
824 Радови на путној инфраструктури
825 Обавештење у вези пописа
826 Друга фаза радова на водоводу
827 Нови тротоари
828 За децу са сметњама у развоју
829 Општина Књажевац тражи разрешење директора Здравственог центра
830 Хитна седница Већа о Здравственом центру
831 Дишите пуним плућима
832 Ролеријада
833 Гради се по целом граду
834 Реконструисана спортска сала
835 Европскa недељa мобилности
836 Одборници усвојили ребаланс буџета
837 Седница СО Књажевац
838 Конкурс
839 Конкурс за неговатељице
840 Јавни позив
841 Глобална кампања УН за смањење ризика од катастрофа
842 Европска недеља мобилности
843 "Пеко" у Књажевцу
844 Обавештење
845 Нацрт Просторног плана општине Kњажевац и Планa генералне регулације Kњажевца
846 Оглас за јавно надметање
847 Исправка списка пописивача
848 Списак пописивача за општину Књажевац
849 Обавештење уз прелиминарну листу пописивача за oпштину Књажевац
850 Јавна расправа о Просторном плану
851 Нова намена школе у Дебелици
852 Јачање туристичке конкурентности
853 Прелиминарна листа кандидата за пописиваче
854 Борба против крилатих напасти се наставља
855 Aкцијa сузбијања ларви комараца
856 Обавештење
857 Коначна листа инструктора за попис становништва
858 Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче
859 Акција сузбијања ларви комараца
860 Услуга превоза ученика
861 Почела доградња Музичке школе
862 Припрема се Сабор на Кадибогазу
863 За рад народне кухиње 1.900.000 динара
864 Грађевинари стигли у ОШ ''Каплар''
865 Унапређен систем управљања ванредним ситуацијама
866 Књажевац у знаку Фестивала
867 Фестивал културе младих Србије од 04. до 10. јула
868 Заказана седница Скупштине општине
869 Потписан уговор за магистрални цевовод
870 За реконструкцију ''Каплара'' 15 милиона из НИП-а
871 ЖФК ''Нивес'' у првој лиги
872 Обележен Дан полиције
873 Социјална заштита деце са сметњама у развоју
874 Мој поглед на животну средину
875 Сузбијања ларви комараца
876 Књажевац у кампањи ''Очистимо Србију''
877 Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица
878 Потписан уговор са Комесаријатом за избеглице
879 Министар пољопривреде посетио Књажевац
880 Обележен Дан општине
881 Подршка запошљавању
882 Музеј Старе планине
883 Одржана ‘’Молитва под Миџором’’
884 Обележена слава Цркве и општине
885 Књажевац домаћин Фестивала музичких школа Србије
886 Град Београд за Књажевац
887 За чистији Књажевац
888 Мајске свечаности 2011.
889 Акција сузбијања крпеља
890 Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за увођење система ХАЦЦП – на територији најнеразвијенијих општина у Србији
891 Образовна инклузија Рома
892 Књажевац беспрекоран домаћин
893 За адаптацију Гургусовачке куле седам милиона динара
894 Књажевац домаћин кошаркашког турнира
895 Потписани уговори са удружењима
896 Парк пријатељства Белоградчика и Књажевца
897 Рурални туризам-шанса Књажевца
898 Одржана 20. седница Скупштине општине
899 Амбасадор Шпаније посетио Књажевац
900 Продаја возила путем јавног надметања
901 Оглас за земљиште
902 Социјална политика општине
903 Министар здравља у ЗЦ Књажевац
904 Књажевац домаћин ''Домијаде''
905 Обука за будуће предузетнике
906 Пријем за успешне спортисте
907 Сат за нашу планету
908 Обавештење о избору пројеката
909 Пети уговор са Канцеларијом за одрживи развој
910 Сајам запошљавања 23.марта
911 Нова жичара и прва гондола
912 Продаје се Клуб Војске
913 Сајам сеоског туризма у Бору
914 Подстицајни програм за развој села и очување биолошке разноврсности парка природе „Стара планина“
915 Израда пројеката за Бањицу
916 Одржана 19. седница Скупштине општине
917 Помоћник министра пољопривреде у Књажевцу
918 Услуга ближа грађанима
919 Успешан наступ на Сајму туризма
920 РАРИС за Књажевац
921 Директор НАРР-а у Књажевцу
922 Лепоте Књажевца на Сајму у Београду
923 Први пут на Сајму туризма у Софији
924 Признања за угоститеље из Књажевца
925 Нови туристички инфо центар
926 Предах за децу са сметњама у развоју
927 Министар Љајић разговарао са грађанима Књажевца
928 Новац за градски парк
929 Србија на путу ка ЕУ: Берза знања и искустава
930 Развој туризма у Књажевцу, Белоградчику и Сокобањи
931 Уручене стипендије за средњошколце и студенте
932 Усвојен ребаланс буџета
933 "Помоћ у кући деци са инвалидитетом и њиховим породицама" - позив за подношење понуда
934 Састанак Дирекције и месних заједница
935 Тренинг семинар за предузетнике
936 Саобраћајнице проходне
937 Јануарско заседање СО
938 Ничу хотели на Јабучком равништу
939 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац
940 Поклони за прве бебе у 2011. години
941 Дочек ''српске'' нове године
942 Божићни дaрови за децу и полицајце
943 Почиње сезона скијања
944 Усвојен буџет за 2011. годину
945 Давање у закуп пољопривредног земљишта
946 Заказана седница Скупштине
947 Презентација потенцијала Ргошке Бање
948 Помоћ најугроженијима
949 Реконструисана Улица др Савића
950 Смотра аматера Србије у Књажевцу
951 Шест милона динара за помоћ старим и особама са инвалидитетом
952 Унапређење локалних финансија
953 Одржан Меморијални турнир ''Ивица Божоновић''
954 Одржани Пети сусрети етно удружења и асоцијација Србије
955 Обезбеђене куће за избегла и расељена лица
956 Радови у Архео-етно парку у Равни
957 Заказана седница СО
958 Солидарност са Краљевом
959 Сајам локалне самоуправе
960 Потписан уговор са Министарством пољопривреде
961 Отпис камате за грађане
962 За пројектну документацију милион динара
963 Опремање матичне службе
964 Нова скупштина за десет дана
965 Смотра пензионера Тимочке крајине
966 Чудесни свет Драослава Живковића
967 Дани Старе планине у Београду
968 Бициклисти света у Књажевцу
969 Мобилни мамограф у Књажевцу
970 Обезбеђена средства за наставак пројекта
971 Сакрална топографија Књажевца и околине
972 Пријем за победнице такмичења ‘’Дунавски уметник’’
973 Одржана четврта ''Шипуријада''
974 Одржана седница Општинског већа
975 Обележен Дан чистих планина
976 Радови на Јабучком равништу
977 Одржан Међународни фестивал хуманости
978 Меморандум о сарадњи са Британским саветом
979 Потписан уговор са Делегацијом ЕУ
980 Грађевински материјал за избегла и расељена лица
981 Унапређење топловодног система
982 Још једно одлагање
983 Седница СО 14.септембра
984 Одложена седница Скупштине општине
985 Обележен Дан МЗ Минићево
986 Преминуо одборник СО Књажевац
987 Изабран логотип Центра за социјални рад
988 Прва фаза уређења градског парка
989 Почела адаптација Цркве у Бучју
990 Завршен конкурс за логотип Центра за социјални рад
991 Срцем за Књажевац
992 Општинско веће о извршењу буџета
993 Шпанске компаније улажу у развој Старе планине
994 Оглас за продају Фабрике сирева "Џерси" у стечају
995 Oдржан јубиларни Сабор на Кадибогазу
996 Конкурс центра за социјални рад
997 ''Жикина шареница'' у Књажевцу
998 Деценија Сабора на Кадибогазу
999 Параглајдери летели са Тупижнице
1000 Књажевачки уметници у Белоградчику
1001 Обавештење за откуп пшенице
1002 Оглас за избор корисника за доделу помоћи
1003 Нови програми за социјалне случајеве
1004 Међународни пројекат за сеоски туризам
1005 Кориговане цене воде и грејања
1006 Отворен 49.Фестивал културе младих Србије
1007 За градски парк два и по милиона динара
1008 Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица
1009 Почели радови на уређеним обалама
1010 Фестивал од 29. јуна до 4.јула
1011 Одборници усвојили Стратегију руралног развоја
1012 Европска унија за Књажевац
1013 Уговори са Комесаријатом за избеглице
1014 Седница СО 14.јуна
1015 Акција ''Очистимо Србију'' у Књажевцу
1016 Одржани избори за савете националних мањина
1017 Подршка предузетништву младих
1018 Конкурс министарства просвете
1019 Представљен пројекат регулације Трговишког Тимока
1020 Помоћ избеглицама
1021 Добра сарадња Полиције и Општине
1022 Подршка привреди
1023 Фис трке на Старој планини
1024 На путу ка акредитацији Дома здравља
1025 Нови пројекти у Књажевцу
1026 Три нова развојна пројекта
1027 Oбележен Дан општине
1028 У Књажевцу одржан седми ПРВИСИ
1029 Одржана 13.седница СО Књажевац
1030 Етно фест ''Молитва под Миџором'' у Балта Бериловцу
1031 Ђурђевдан - слава Цркве и Општине
1032 Изложба фотографија у част Дана општине
1033 Почеле мајске свечаности
1034 За Дан општине у новом руху
1035 Подстицајни програм за развој села
1036 Мајски празници
1037 150 година Народне библиотеке ''Његош''
1038 Зелени Књажевац
1039 Обележено 165 година школе у Минићеву
1040 Субвенције за пољопривреду
1041 Расписана лицитација за Базен
1042 Град државних првака
1043 Одржана 12.седница Скупштине општине
1044 Мере за сузбијање беснила
1045 Јачање локалног екомског развоја
1046 Подстицај развоју пољопривреде
1047 Неисправна вода за пиће у Минићеву, Трновцу и Равни
1048 Заказана 12. седница СО
1049 Извештаји јавних предузећа
1050 Делегација Бугарске у Књажевцу
1051 Пoтписан уговор са УСАИД
1052 Почела јавна расправа о Стратегији руралног развоја
1053 Уручене општинске стипендије
1054 Почела подела помоћи
1055 Сарадња са Бугарском
1056 Одржана седница Општинског већа
1057 За Стару планину 560 милиона
1058 Потписан уговор са ’’Рубином’’
1059 Помоћ Владе Србије
1060 Вода исправна за пиће
1061 Вода није за пиће
1062 Проходни путеви
1063 Поплављене оранице
1064 Почело решавање проблема паса луталица
1065 Поштански шалтер у Трговишту
1066 Одржана седница Општинског већа
1067 Седница Штаба за елементарне непогоде
1068 Бирачки списак за националне мањине
1069 Локална самоуправа подржава привреднике
1070 Скупштина усвојила планове јавних предузећа
1071 Дводневна радионица о кластерима
1072 Заказана седница Скупштине општине
1073 РАРИС урадио планове управљања отпадом
1074 Поклони за прве бебе
1075 Скупштина усвојила буџет за 2010. годину
1076 Ветрогенератори на Тупижници?
1077 Могућности за извоз пољопривредних производа
1078 Олакшице за малу привреду
1079 Новац за Музеј
1080 Наставак пројекта "Кућа на пола пута"
1081 Акциони план за младе
1082 Јавна расправа
1083 Стратегија за развој Књажевца
1084 Телефон за информације о новом грипу
1085 Књажевац на Првом сајму локалних самоуправа
1086 Одржани избори за савете месних заједница
1087 ЈП "Путеви Србије" за Књажевац
1088 Министарка за НИП у Књажевцу
1089 Очистимо општину!
1090 Неразвијени траже пријем у Влади Србије
1091 Потписан уговор са Дирекцијом за воде
1092 Осма седница Скупштине општине Књажевац
1093 Штаб цивилне заштите
1094 Нови председник спортског савеза
1095 Презентација Европске мреже предузетништва
1096 Општинско веће о допунском буџету
1097 Презентација Европске мреже предузетништва
1098 Сабор на Панаџур
1099 Размена ђубрива за меркантилну пшеницу
1100 Инвестиције на Коњарнику
1101 Уклањање депонија на Старој планини
1102 Представљени пројекти РАРИСа
1103 Привредни савет
1104 Седница Општинског већа
1105 Женска фудбалска репрезентација у Књажевцу
1106 Књажевац у акцији ’’Очистимо Србију’’
1107 Почела градња моста
1108 Друга страна Србије - Књажевац
1109 Европски фондови у развоју локалне самоуправе
1110 Амбасадор Индије у посети Књажевцу
1111 Јавни позив за градњу одмаралишта на Јабучком равништу
1112 Археолошка истраживања на локалитету Бањица
1113 О безбедности грађана и имовине
1114 Припрема за европске интеграције
1115 Регионална сарадња, услов за улазак у ЕУ
1116 Књажевачко културно лето
1117 Општинско веће о безбедности
1118 Сабор на Кадибогазу
1119 Књажевац спреман за грип
1120 Градилишта на Старој планини
 
Насловна I Архива
Evropski progres
Обједињена процедура

Регистрација стамбених заједница
Strategija Integrisane komunikacije


  

Предлози и примедбе


Временска прогноза


   
       

  
                 
          

Временски подаци на мобилном телефону

www.knjazevac.vreme.in.rs/wapindex.php

www.babinzub.vreme.in.rs/wapindex.ph

Субота      22.09.

Маx. 30°C Min. 10°C

Претежно сунчано. Касно поподне и увече наоблачење.

Недеља    23.09.

Max. 25°C Min. 13°C

Променљиво облачно.

Понедељак 24.09.

Max. 30°C Min. 12°C

Преподне претежно сунчано, поподне наоблачење. Увече могућа слаба киша уз осетнији пад температуре.

Општина Књажевац на друштвеним мрежама
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас2290
mod_vvisit_counterОве недеље39802
mod_vvisit_counterОвог месеца106617
mod_vvisit_counterПрошлог месеца168658
mod_vvisit_counterУкупно6073729

We have: guests, bots online


   Извештај

   Информатор


Агенција за развој Књажевца