www.knjazevac.rs

Архива вести


   Прикажи # 
1 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
2 Предлог промене цена радног часа радника
3 ПОЗИВ ЗА САРАДЊУ-УЧЕШЋЕ У ПРОЦЕНИ СТАЊА Е-УПРАВЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
4 Привремена обустава саобраћаја у улици Бранка Радичевића
5 Ранг листа за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у Дому ученика средњих школа у Књажевцу за ученике са пребивалиштем ван територије општине Књажевац
6 Ранг листа за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у Дому ученика средњих школа у Књажевцу за ученике са пребивалиштем територије општине Књажевац
7 Ранг листа за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима
8 Јавна расправа o нацрту Oдлуке о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама
9 Јавни конкурс за финансирање посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Књажевац у 2019. години
10 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2019.годину
11 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ОПШТИНУ КЊАЖЕВАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ
12 Јавна расправа о Нацрту Статута о измени и допуни Статута општине Књажевац
13 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о акустичком зонирању
14 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о одржавању јавних зелених површина и Нацрту Одлуке о одржавању чистоће на јавним површинама
15 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
16 РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕНТОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
17 Ред вожње у градском и приградском превозу на територији општине Kњажевац
18 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
19 OГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
20 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
21 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о снабдевању водом за пиће на територији општине Књажевац и Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији општине Књажевац
22 КОНКУРС ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У КЊАЖЕВЦУ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ
23 КОНКУРС ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У КЊАЖЕВЦУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
24 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
25 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
26 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о начину обављања комуналне делатности управљање гробљима и сахрањивање и погребне делатности на територији општине Kњажевац
27 ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ
28 ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
29 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КАЛНА И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КАЛНА
30 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
31 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
32 Јесење чишћење града
33 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о радном времену у угоститељству, занатству и трговини на теритирији општине Књажевац
34 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
35 Конкурс за доделу субвенција за заснивање засада под медоносним биљем из средстава буџетског фонда за развој пољопривреде Општине Књажевац у 2018. години
36 Резултати конкурса Сoциjaлнo и eкoнoмскo oснaживaњe жeнa у рурaлним oблaстимa jугoистoчнe Србиje
37 Обавештење - увид у ПБС
38 Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Књажевац
39 Акција сузбијања комараца и крпеља
40 Кoнкурс зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa
41 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
42 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
43 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
44 Обавештење
45 Jaвни пoзив зa учeшћe нa кoнкурсу зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa жeнaмa кoje учeствуjу у прojeкту „Сoциjaлнo и eкoнoмскo oснaживaњe жeнa у рурaлним oблaстимa jугoистoчнe Србиje“
46 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА УЗОРКОВАЊЕ, ПРИЈЕМ, ПРЕРАДУ, ПУЊЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ МЛЕКА И ПРОИЗВОДА ОД МЛЕКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
47 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ОМАМЉИВАЊЕ, КЛАЊЕ И ОБРАДУ ТРУПОВА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
48 ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
49 Конкурс за подршку старт-ап бизниса у пољопривреди и туризму
50 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
51 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
52 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама
53 Међународна конференција ‚КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И ЕУ` окупила у Књажевцу учеснике из седам земаља
54 Јавни оглас ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Књажевац путем јавног надметања
55 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката
56 ОДЛУКА о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац за 2018. годину
57 Решење о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2018. години
58 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
59 Обавештење о искључењу воде у граду дана 01.04.2018.
60 НАЦРТ УГОВОРА О ПРИПАЈАЊУ
61 Сат за нашу планету
62 РЕШЕЊЕ о именовању комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинанасирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2018. години
63 Обавештење о сечи растиња
64 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о такси превозу на територији општине Књажевац
65 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
66 ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,ТУПИЖНИЧКА ЛЕДЕНИЦА”
67 ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЦРНИ ВРХ СА ЗАСЕОКОМ ГРАВАЉОСА И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЦРНИ ВРХ СА ЗАСЕОКОМ ГРАВАЉОСА
68 Захтев ЈКП „Стандард“ Књажевац за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о висини цене услуга у обављању комуналних делатности од општег интереса
69 О Г Л А С РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
70 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2018.годину
71 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2018. ГОДИНИ
72 Награђена и откупљена идејна решења моста на Сврљишком Тимоку
73 Резултати конкурса за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима за школску 2017/2018.годину
74 Срећни новогодишњи и божићни празници
75 Позив за учешће у пројекту Подршка за будућност
76 Усвојен План одбране општине Књажевац
77 JABHИ KOHKYPC 3A ФИHAHCИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
78 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
79 КОНАЧНA ЛИСТA РЕДА ПРВЕНСТВА
80 ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ
81 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2018.годину
82 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ОПШТИНУ КЊАЖЕВАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
83 ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
84 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
85 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
86 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним административним таксама
87 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама
88 ОДЛУКА - Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
89 ОБАВЕШТЕЊЕ - Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
90 К О Н К У Р С за израду Идејног архитектонско – урбанистичког решења пешачког моста
91 Кoнкурс зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa Књaжeвaц зa учeникe сa прeбивaлиштeм вaн тeритoриje oпштинe Књaжeвaц
92 Кoнкурс сa избoр кoрисникa дa дoдeлу пoдстицajних срeдстaвa зa jaчaњe нoвoфoрмирaних удружeњa из oблaсти пoљoприврeдe
93 Кoнкурс зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa Књaжeвaц
94 ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА 30.ОКТОБРА У ПЕРИОДУ ОД 7 ДО 19 ЧАСОВА
95 Именовани директори Јавних предузећа у општини Књажевац
96 Јавни конкурс за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Књажевац у 2017. години
97 Објављен први Извештај о извршењу буџета према грађанима
98 Oбукa зa стицaњe лицeнцe прoфeсиoнaлнoг упрaвникa згрaдa
99 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
100 КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЈАЧАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
101 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА
102 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
103 Ђокић обишао радове у Гимназији
104 Представљена студија изводљивости пута Мирковци – Јабучко равниште
105 Изградња новог прилаза Катастру
106 Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије 2015--2020
107 Ивковић на обележавању Дана МЗ Подвис
108 Завршен пројекат "WЕ-NET: Ка градовима образованим за одговоран однос према средини"
109 Потписан уговор са ''Проџетијем''
110 КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
111 Књажевцу награда Европске бизнис скупштине
112 ОБАВЕШТЕЊЕ
113 Почео програм стручне праксе
114 Прва фабрика након три деценије
115 Одржана 14. седница Скупштине
116 Делегација ЕУ у посети Књажевцу
117 Гађање на Стрелишту
118 Позив на јавну расправу
119 ОГЛАС ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
120 Одлука о избору пројеката удружења који се финасирају из буџета општине Књажевац за 2017.годину
121 Књажевац најбољи у агробизнису
122 Обележен Дан општине
123 Представљен позив за финансирање програма ''Партнерства за запошљавање младих''
124 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
125 СКГО и Књажевац: Почиње процес издавања обвезница
126 Одржана 12. седница Скупштине општине
127 Решење о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
128 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
129 Решење о именовању Kомисије
130 Ђокић потписао уговоре са министарствима
131 Увид у Јединствени бирачки списак
132 Oбукa зa oдбoрницe и oдбoрникe o спeцифичним питaњимa рoднe рaвнoпрaвнoсти
133 Бесплатна припремна настава за осмаке и матуранте
134 Општинско веће о пољопривреди
135 Стипендије за ученике и студенте
136 Књажевац на Сајму туризма у Београду
137 Акција ''Држава Србија у селима Србије'' почела у Кожељу
138 Одржана 23. седница Општинског већа
139 Општине Тимочке крајине и СКГО
140 Телефон за сугестије и примедбе грађана
141 Конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2017. години
142 Одржана 21. седница Општинског већа
143 Настављен попис нелегалних објеката
144 Рeзултaти Кoнкурсa зa дoдeлу нoвчaнe пoмoћи тaлeнтoвaним студeнтимa и учeницимa и студeнтимa дeфицитaрних зaнимaњa зa шкoлску 2016/2017. гoдину
145 Обавештење о закљученом уговору о јавном превозу
146 Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга ЈКП Стандард Књажевац
147 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 5 СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ
148 Бадње вече у Књажевцу
149 Председник СО честитао Божић
150 Честитка председника Општине
151 Општинско руководство са дежурним службама
152 Новогодишњи коктел
153 Потписани уговори са воћарима
154 ОБАВЕШТЕЊЕ
155 Jавни позив за доделу пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица
156 Уместо дочека – новац за лечење Књажевчана
157 Скупштина усвојила буџет за наредну годину
158 Одржана јавна расправа о буџету
159 Усвојен Нацрт Одлуке о буџету за 2017. годину
160 Предлог Нацрта Одлуке о буџету за 2017.годину
161 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама
162 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама
163 Одржана седма седница Скупштине
164 Књажевац, Бољевац и Сокобања желе боље путеве
165 Јачање капацитета за рад са привредом
166 Опрема за издавање грађевинских дозвола
167 OБAВEШTEЊE
168 Јавна расправа о Нацрту Програма заштите животне средине општине Књажевац за период 2016 - 2020. године
169 Нацрт Одлуке о одређивању зона на територији општине Књажевац
170 Од образовања до запослења
171 Радионица за израду програмских буџета
172 Одржана шеста седница СО Књажевац
173 Одборнице из на Конференцији Женске парламентарне мреже
174 Михајловић на састанку о регионалној депонији
175 Ивковић на округлом столу о породичном насиљу
176 Управљање комуналним делатностима
177 Одборнице на конференцији Женске парламентарне мреже
178 Jaвни пoзив зa сaмoзaпoшљaвaњe рaњивих и мaргинaлизoвaних групa
179 Конкурс за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима и доделу новчане помоћи ученицима и студентима дефицитарних занимања за општину Књажевац за школску 2016/2017.годину
180 Седница Скупштине 7. новембра
181 Седница Већа одржана на Бабином зубу
182 Нови конкурс за субвенције у воћарству
183 Посета новом вртићу у Доњој Каменици
184 Подстицаји за развој козарства
185 Рачунар за пројекат "Бебо, добродошла на свет"
186 Сертификати за педагошке асистенте
187 Разговор председника са грађанима
188 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
189 Ђокић на састанку о енергетској ефикасности
190 Из буџета за санацију крова Музеја
191 За незапослене бесплатни курсеви страних језика
192 Седма седница Општинског већа
193 Председник Ђокић у Минићеву
194 Ивковић на састанку о регионалној депонији
195 Конкурс за волонтере/ке - тутoрe/кe
196 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
197 Пољопривредне субвенције за још 350 газдинстава
198 Могућности за развој кампинг туризма
199 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КЊАЖЕВЦА И О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКО-ЕТНОЛОШКОГ ПАРКА „РАВНА“ И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈ
200 РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ТУРИСТИЧКОГ РИЗОРТА „ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ“ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ
201 Руководство Општине дало крв
202 Председник отворио Светско првенство у пауерлифтингу
203 Конкурс за надокнаду трошкова боравка у Дому ученика средњих школа, за школску 2016/2017. годину
204 Одржана четврта седница Скупштине
205 Отворен Клуб за тражење посла
206 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
207 Јавна консултација
208 Председник Ђокић отворио Фестивал културе младих Србије
209 ОБAВEШТЕЊЕ
210 Оглашавање сирена поводом Дaнa сeћaњa нa стрaдaњe и прoгoн Србa
211 Одржан Сабор на Кадибогазу
212 Одржана трећа седница Скупштине општине
213 ОБАВЕШТЕЊЕ: Мере заштите од пожара
214 Председник општине на отварању Фестивала
215 Одржана друга седница Скупштине општине
216 Пројекат BET ON EU: Balkans and Europe Together
217 Кoнкурс зa дoдeлу пoзajмицa
218 Руководство општине у Горњој Каменици
219 Прва седница Општинског већа у новом сазиву
220 Општина Књажевац проглашена угроженим подручјем
221 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
222 OБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
223 Изабрано ново општинско руководство
224 Oтвoрeни кoнкурси зa дoдeлу субвeнциja у стoчaрству
225 Кoнкурси зa дoдeлу субвeнциja зa нaбaвку мeхaнизaциje и пoдизaњe вишeгoдишњих зaсaдa
226 Обавештење за грађане
227 Усвојен Нацрт Одлуке о суфинансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Књажевац
228 Јавна расправа о Нацрту одлуке о суфинансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Књажевац
229 Обележен Дан општине Књажевац
230 Рок за плаћање пореза 16. мај
231 Потписан уговор о подршци пољопривредницима
232 Предлог плана управљања Спомеником природе "Долина потока Бигар"
233 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
234 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
235 Изборна комисија општине Књажевац донела Решење о утврђивању збирне изборне листе
236 Обавештење о сечи растиња
237 Председник са мештанима Влашког Поља о комасацији
238 Распоред сталног састава бирачких одбора
239 Изборна комисија општине Књажевац прогласила Изборне листе
240 Од понедељка исплата помоћи за пензионере
241 Три и по милиона за активности МЗ
242 ИНФОРМАЦИЈА за учеснике јавног конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2016. години
243 РЕШЕЊЕ о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
244 ОБАВЕШТЕЊЕ
245 Oпштинскa избoрнa кoмисиja oпштинe Књaжeвaц усвојила обрасце
246 Јавна расправа o Нацрту Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине Књажевац
247 ОБАВЕШТЕЊЕ - увид у Јединствени бирачки списак - део за територију општине Књажевац
248 Председник општине са ратним ветеранима
249 Јавна расправа о Акционом плану за остваривање родне равноправности
250 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО
251 РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКО-ЕТНОЛОШКОГ ПАРКА „РАВНА“
252 Почиње контрола радног времена
253 Одлукa о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац за 2016. годину
254 Јавна расправа o Нацрту Акционог плана за остваривање родне равноправности 2016-2018
255 Решење о именовању комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања
256 Конкурсно финансирање месних заједница
257 Сасатанак са председницима месних заједница
258 Књажевац једна од најтранспарентнијих општина
259 Позив пензионерима
260 Општинско веће о помоћи пензионерима
261 Јавни позив за подношење пријава за евидентирање закупаца на неодређено време и власника станова на којима је засновано право закупа на неодређено време
262 ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
263 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2016. годину
264 Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2016. години
265 Јавна расправа o Нацрту програма развоја спорта у општини Књажевац 2016-2018
266 Општинско веће о програмима, пензионерима, вишку запослених
267 Укинуто ванредно стање
268 Министар енергетике у Књажевцу
269 Проглашено ванредно стање
270 Погрешна одлука ЈП Стара планина
271 Стипендије за најталентованије
272 О комасацији на 39. седници СО
273 Деца из Гораждевца на Старој планини
274 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o боравишној такси у општини Књажевац
275 Скупштина усвојила буџет за 2016.
276 Решење о одређивању јавне површине за слободно шетње паса на територији општине Књажевац
277 Прихваћен предлог Комисије о проширењу ранг листе талентованих студената
278 ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ и ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ПРИСПЕЛИХ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ
279 Одржана јавна расправа о буџету за 2016.
280 Грађани изабрали језеро
281 Општинско веће усвојило Нацрт буџета за 2016.
282 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2016.годину
283 Одржана 117. седница Општинског већа
284 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o измени и допуни Одлуке о комуналним таксама
285 РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕНТОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
286 ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРИЈАВЉЕНИХ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015.ГОДИНУ
287 Председник општине о буџету за 2016.
288 Асфалтирање улица у селима
289 Почетак пројекта "WE-NET: Ка градовима образованим за одговоран однос према средини"
290 Потписан Меморандум са Европским прогресом
291 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ
292 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ У 2015.ГОД
293 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА ГРАДСКЕ И СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 2015.ГОД
294 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015.ГОД
295 Повољне цене зимовања у Планинарском дому
296 Завршена реконструкција Планинарског дома
297 Грађевинска сезона у пуном јеку
298 Осам милиона за запошљавање
299 Обавештење о изради Нацрта Програма заштите животне средине на територији општине Књажевац
300 Обавештење о извођењу гађања
301 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o управљању комуналним отпадом на територији општине Kњажевац
302 Колегијум Зајечарског округа одржан у Књажевцу
303 Привремена обустава саобраћаја ради одржавања јесењег вашара
304 Књажевац лидер туризма
305 Европски прогрес 1. октобра у Књажевцу
306 ''Туристички цвет'' за Књажевац
307 Потписани уговори са младим пољопривредницима
308 Нове субвенције за пољопривреднике
309 Одржана 114. седница Општинског већа
310 Нови редови вожње у линијском превозу на територији општине Књажевац
311 Зaхтeв зa дaвaњe сaглaснoсти
312 Закуп локација
313 Закуп дома у Трговишту
314 Конкурс за смештај у Дом ученика
315 Почела градња нове пијаце
316 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „БАРАНИЦА“ И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „БАРАНИЦА“
317 Конкурси за запошљавање
318 Редови вожње у линијском превозу на територији општине Књажевац
319 Аташе за пољопривреду Амбасаде Аустрије у посети Књажевцу
320 Веб презентација општине Књажевац најбоља у Србији
321 Обавештење о извођењу гађања
322 Милан Ђокић отворио 54. фестивал културе младих Србије
323 Уређује се парк код Гургусовачке куле
324 О безбедности на Фестивалу
325 Одржана 36. седница Скупштине општине
326 Гради се пут у Зубетинцу
327 ОБАВЕШТЕЊЕ - Акција сузбијања крпеља
328 Јавна расправ o нацрту Oдлуке о усвајању Стратегије интегрисане комуникације 2015 - 2025.година
329 Јавни увид и стручна расправа о Нацрту плана детаљне регулације друге фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини и Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације друге фазе туристичког ризорта
330 Рани јавни увид у израду плана генералне регулације насеља Минићево
331 Обавештење - Aкцијa сузбијања крпеља
332 Обавештење - Aкцијa сузбијања комараца
333 Јавни конкурс за именовање директора ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац
334 Скупштина усвојила ребаланс буџета
335 Јавна расправа o нацрту Статута o измени и допуни Статута општине Књажевац
336 Заказана 35. седница СО
337 Одржана 107. седница Општинског већа
338 Одржана 34. седница СО Књажевац
339 Обележен Дан општине
340 Јавна набавка добара - грађевински материјал
341 Побољшање услова становања интерно расељеним лицима
342 Јавна набавка добара- електрична енергија
343 Општинска управа Књажевац пример добре праксе у оквиру пројекта "Унaпрeђeње пoслoвнoг oкружeњa нa лoкaлнoм нивoу кроз регулаторну реформу"
344 Амбасадор Аустрије у Књажевцу
345 Решење о додели средстава медијским кућама
346 Конкурс за доделу субвенција за развој овчарства и козарства
347 Конкурс за доделу субвенција за развој млечног говедарства
348 Одлука о измени Одлуке о финансирању пројеката
349 Почела грађевинска сезона у Књажевцу
350 Одлука о финансирању пројеката удружења
351 Jавна набавка мале вредности услуга – услуга мртвозорства
352 Амбасадор Америке у Књажевцу
353 Суфинансирање пројеката у области медија у 2015. години.
354 Jавне набавке мале вредности услуга – услуга мртвозорства
355 Округли сто о Фондацији за повећање наталитета
356 Jавна набавка мале вредности добара - материјала за саобраћај, нафтa и дестилати за моторна возила путем картица
357 Одржана 32. седница Скупштине општине
358 Одржана 32. седница Скупштине општине
359 Jавне набавке услуга - народнa кухињa
360 Јавна набавка мале вредности добара - лож уља
361 Јавна набавка мале вредности добара - канцеларијског материјала
362 Јавна набавка мале вредности услуга - услуга зоохигијене
363 Јавна набавка мале вредности услуга - репрезентацијe, услуга хотела и ресторана
364 Јавна расправа o нацрту одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
365 Одржана 31. седница Скупштине општине
366 Новчана помоћ за студенте и ученике
367 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2015. годину
368 Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања
369 Стамбено збрињавање избеглица
370 Одржана 98. седница Општинског већа
371 Обавештење власницима шума
372 Изузетан потенцијал Ргошке Бање
373 Оглас о уступању на коришћење Бензинске станице "Кална"
374 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката
375 Оглас о давању у закуп дела комплекса непокретности у Трговишту
376 Оглас о давању у закуп комплекса бивше школске имовине у селу Ћуштица
377 Бесплатно скијање за ученике
378 Обавештење пореским обвезницима
379 Јавна лицитација за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини
380 Јавна расправа o нацрту одлуке о комуналним делатностима на територији општине Књажевац
381 Уништене шуме и воћњаци
382 Усвојен буџет за 2015. годину
383 Јавна набавка линијског (градског и приградског превоза) превоза путника на територији општине Књажевац број 404/1-27/2014-02
384 Решење о избору пројеката у области јавног информисања
385 Тешка ситуација у општини Књажевац
386 Обавезно чишћење снега
387 Јавна расправа o нацрту одлуке о буџету општине Књажевац
388 Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету општине Књажевац за 2015.годину
389 Јавна набавка - Pадови на поправци Планинарског дома на Бабином Зубу
390 Јавна набавка - Oдржавање јавне расвете
391 Јавна набавка - Cијалице за одржавање јавне расвете
392 Јавна набавка - Набавка трактора
393 Јавна набавка - Набавка агрегата
394 Решење о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за суфинансирање пројеката
395 Обавештење пореским обвезницима
396 Јавна набавка Центра за социјални рад „Др Михајло Ступар“
397 Оглас о давању у закуп комплекса бивше школске имовине у селу Ћуштица јавним надметањем
398 Јавна набавка - Услуга линијског превоза путника на територији општине Књажевац
399 Одлукa о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
400 Јавна расправа о Нацрту Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Kњажевац
401 Конкурс за доделу новчане помоћи ученицима и студентима
402 Подношење пријава за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељеним лицима
403 Завршен пројекат ''Превенција и гашење шумских пожара''
404 Kонкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2014. годину
405 Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања
406 Усвојени ребаланси програма јавних предузећа
407 Национална стратегија за развој цивилног друштва
408 Јавни позив за пријаву некоришћеног пољопривредног земљишта у приватном власништву ради давања у закуп Општине Књажевац за 2014. годину
409 Одржана 27. седница Скупштине општине
410 Kонкурс за субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава за набавку садног материјала у воћарству
411 Јавна набавка - Hабавка бетонских белега за обележавање парцела у поступку комасације за део КО Влашко Поље
412 Јавна набавка - Радови на уређењу земљишта комасацијом (II фаза) инвестициони радови у комасационом подручју за део КО Влашко Поље
413 Ребаланси програма јавних предузећа
414 Јавни оглас - Регионални стамбени пројекат за избеглице
415 Конкурс за накнаду трошкова смештаја и исхране у Дому ученика средњих школа у Књажевцу
416 Општинско веће о безбедности у школама
417 Подручје Књажевца заражено ''плавим језиком''
418 Књажевац у мрежи изузетних дестинација Европе
419 За субвенције пољопривреди 10 милиона динара
420 Донација ЕУ - подршка инклузији Рома
421 Одржана 16. седница Скупштине општине
422 Седница СО 11. септембра
423 Општина за прваке
424 Бесплатан јавни превоз
425 Одабрани еко пројекти школа и удружења
426 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
427 ОБАВЕШТЕЊЕ
428 Милан Ђокић отворио Фестивал културе младих Србије
429 Обустава саобраћаја у току ФКМС-а
430 Књажевац - изузетна дестинација Европе
431 Конкурс за доделу субвенција за купљену механизацију и опрему за наводњавање из средстава Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац у 2014.години
432 Конкурс за доделу субвенција за развој млечног говедарства из средстава Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац у 2014.години
433 Јавна набавка - економско оснаживање избеглица и интерно расељених лица кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу
434 Пријавите децу за вртић
435 КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2014. ГОДИНИ
436 Јавна набавка - електрична енергија
437 Испитан квалитет воде за пиће
438 Запрашивање комараца
439 Седница Скупштине четвртог јула
440 Општина Књажевац у програму Европски прогрес
441 Јавна набавка -економско оснаживање избеглица и интерно расељених лица кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу
442 Полицајци гађају на стрелишту
443 Одржана 24. седница Скупштине општине
444 Заказана 24. седница Скупштине
445 Јавна набавка - економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне активности
446 Јавна набавка - услуге мртвозорства
447 Јавна набавка - услуге осигурања
448 Јавна расправа о Одлуци o начину држања и заштите домаћих и егзотичних животиња на територији градског и сеоских насеља у општини Књажевац
449 Јавна расправа о Оперативном плану одбране од поплава
450 Јавна набавка - софтвер Е-писарница
451 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
452 Помоћ Књажевца поплављеним подручјима
453 Позив добровољцима
454 Помоћ за угрожене у поплавама
455 Обележен Дан општине Књажевац
456 Региструјте се за гласање на Косову
457 Оглас за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта
458 КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
459 Јавна расправа
460 ОБАВЕШТЕЊЕ
461 Jавнa набавкa - услуге зоохигијене
462 Обавештење о извођењу гађања
463 Jавнa набавкa - рачунарска опрема
464 Одржана 23. седница Скупштине општине
465 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
466 Jавнa набавкa - услуге репрезентације, хотела и ресторана
467 Конкурс за доделу субвенција за развој пчеларства
468 Наставак исплате накнаде за рад у Бирачким одборима
469 Исплата накнаде за рад у Бирачким одборима
470 Усвојене мере подршке пољопривреди
471 Jавнa набавкa - Oдржавање јавне расвете
472 Сусрети Тимочана Торлака
473 Пројекат „Превенција и гашење шумских пожара”
474 Одржана 22. седница СО Књажевац
475 Јавнa набавкa - услуге зоохигијене
476 Ново признање за општину Књажевац
477 У петак 22. седница Скупштине
478 Почело уређење градског трга
479 Јавнa набавкa - материјал за одржавање јавне расвете
480 Оглас о уступању на коришћење бензинске станице "Кална"
481 Шест признања за Књажевац
482 ОБАВЕШТЕЊЕ
483 Јавнa набавкa - услуге информисања путем штампаних медија
484 Јавнa набавкa - услугa народнe кухињe
485 Обавештење у вези проценe утицаја на животну средину пројекта Рибњак
486 Јавна расправа
487 Председник СО са политичким партијама
488 Јавнa набавкa - канцеларијски материјал за потребе општине Књажевац
489 Сачувати ред и мир током кампање
490 Транспарентна власт
491 Разговори о ''Ерозији''
492 Стипендије за најбоље ученике и студенте
493 Јавнa набавкa материјалa за саобраћај - нафтни деривати за моторна возила путем картица
494 Предавање о воћарству и заштити биља
495 Значајне реформе у Књажевцу
496 Јавнa набавкa лож уља за потребе општине Књажевац
497 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
498 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
499 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
500 Одржана седница СО по хитном поступку
501 Јавна набавка - Услуга обављања административно-техничких послова и превоза службених лица
502 Књажевац у пројекту "Техничка подршка за инклузију Рома"
503 Књажевцу цертификат НАЛЕД-а
504 Агенција за развој Књажевца : Извештај о стању привреде
505 Одржана 61. седница Општинског већа
506 ОБАВЕШТЕЊЕ
507 Јавна набавка - Штампање публикација за потребе Народне библиотеке "Његош" Књажевац
508 Искористи шансу – легализуј објекат
509 Божић у Књажевцу
510 Књажевац вицешампион локалног развоја
511 Завршен мост у Трговишту
512 За бољу безбедност деце
513 Скупштина усвојила одлуку о буџету за 2014. годину
514 Поднесите пореску пријаву
515 Општинско веће о Дому здравља
516 Ранг листа кандидата Конкурса за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима
517 Обавештење
518 Књажевац у Удружењу градова и општина
519 На Седници СО Књажевац утврђене стопе пореза на имовину
520 Јавна расправа о буџету општине
521 Одржана седница Скупштине општине
522 Асфалтирање пута у Горњој Каменици
523 Инвестиционе локације у Књажевцу
524 Веће о ребалансу буџета
525 Грађевинско земљиште на јавном надметању
526 Закуп локација за монтажне објекте
527 Потенцијали Књажевца представљени у Бечу
528 Отворен Регионални центар за стручно усавршавање
529 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ
530 Конкурс за реализацију програма Стручна пракса у 2013. години
531 Успешан Центар за радно ангажовање младих
532 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА
533 Потписан меморандум о сарадњи са Немачком
534 Почела подела садница воћака
535 Одржана 17. седница СО Књажевац
536 Прекогранична сарадња Књажевца и Белоградчика
537 Комасација у Влашком Пољу
538 Захарије Трнавчевић у Књажевцу
539 Кредитирање сточарства
540 Конкурс за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у домовима ученика средњих школа у Књажевцу за школску 2013/2014. годину
541 Jавни увид
542 ЈАВНИ АНОНИМНИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ БИЛТЕНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
543 Одржана 51. седница Општинског већа
544 Душко Милошевић добитник Награде за животно дело
545 Фонд за иновациону делатност - обавештење о продужењу рока за пријаву за Програме финансирања
546 Регионална искуства у развоју пољопривреде
547 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
548 Изабрани пројекти удружења
549 Конкурс за субвенције у овчарству
550 Решења директора ЈП у општини Књажевац
551 Заказана 16. седница СО Књажевац
552 Добробит за све
553 Одржана 47. седница Општинског већа
554 Нови Јавни увид и расправа
555 Асфалтирано школско двориште
556 Општина Књажевац за основце
557 Обавештење
558 Одржана 45. седница Општинског већа
559 Јавни увид и стручна расправа
560 Отворени конкурси за субвенције у пољопривреди
561 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац
562 Hије потребна процена утицаја на животну средину
563 У владајућој коалицији и Јединствена Србија
564 Оглас за мале монтажне објекте
565 Оглас за закуп пословног простора
566 Сузбијање комараца
567 Одржан 13. Међународни сабор на Кадибогазу
568 Процена утицаја Пројекта управљања неопасним отпадом
569 Јавни конкурси за именовање директора
570 Јавни конкурс за именовање директора ЈП Спортско туристички ресурси Књажевац
571 Јавни конкурс за именовање директора ЈП Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац
572 Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Стандард Књажевац
573 Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Топлана Књажевац
574 Председник општине отворио Фестивал културе младих Србије
575 Обавештење
576 Скупштина усвојила ребаланс буџета
577 У понедељак, првог јула, седница СО
578 Почела реконструкција путева
579 Термовизијске фотографије зграда у Књажевцу
580 Ефикасно управљање земљиштем
581 Акција сузбијања инсеката
582 Скупштина заседа у понедељак
583 Ефикасније управљање земљиштем
584 За 45 минута 12 тачака дневног реда
585 Седница СО 14. јуна
586 Обавештење мештанима месних заједница у општини Књажевац
587 Пример ефикасне и транспарентне општинске управе
588 У уторак састанак у Министарству финансија и привреде
589 Сајам запошљавања у Књажевцу
590 Позив на Јавну расправу
591 Јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта
592 Одржана ванредна седница Скупштине општине
593 Пројекти удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
594 Ванредна седница СО 23. маја
595 Инвестиције вредне 40 милиона евра
596 Обележен Дан општине Књажевац
597 Предлог стратегије хидроенергетског потенцијала
598 Представљен пројекат ''Не поздрављај се са животом! Буди мудар!''
599 Обележена општинска слава
600 ОБАВЕШТЕЊЕ
601 Одржана 11. седница Скупштине општине
602 Заједница општина источне Србије
603 Урађена Стратегија коришћења хидроенергетског потенцијала
604 Матурантска парада 17.маја
605 Социјално становање у заштићеним условима
606 Састанак са месним заједницама
607 Прибављање непокретности прикупљањем писаних понуда
608 Овог лета нови садржаји на базену и на Бањици
609 Нови в.д. директор у ПУ ''Бајка''
610 Општински челници обишли радове у Дому културе
611 Састанак са директорима јавних предузећа
612 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2013.
613 Јавни позиви
614 Почели ''Дани јапанске културе у Књажевцу''
615 Постављен нови директор Туристичке, Игњатовић у Геронтолошком центру
616 Пролећно чишћење града
617 Припрема се декларација о ГМО
618 Радно време базена
619 У току је обнова регистрације пољопривредних газдинстава
620 Александар Шоштар отворио базен
621 Продужен рок за подношење захтева за помоћ
622 Обавештење пореским обвезницима
623 У четвртак свечано отварање базена
624 Потписан још један уговор са Канцеларијом за одрживи развој
625 Јавни увид и стручна расправа
626 Општина прискаче у помоћ
627 Председник општине са новинарима о ''Џервину''
628 Књажевац на Сајму туризма у Београду
629 Одржана девета седница СО Књажевац
630 Прибављањe непокретности прикупљањем писаних понуда
631 Седница СО 21.фебруара
632 Oдржана 26.седница Општинског већа
633 Помоћ најбољим ученицима и студентима
634 Уговор са Канцеларијом за одрживи развој
635 Помоћ за избегла и интерно расељена лица
636 Општинско веће о неправилностима у ''Бајци''
637 Комисија за оцену идејних решења уређења града
638 Радна тела за идентификацију проблема
639 Ко је најлепше украсио Књажевац
640 Одржана седница Општинског већа
641 Јавни увид и стручна расправа
642 Позив за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
643 Књажевачки школарци на Старој планини
644 Расписан конкурс за стан солидарности
645 Украсите Књажевац - пријаве до петка
646 Вечерас јавна расправа Фондације за повећање наталитета
647 Књажевац – пример ефикасне локалне управе
648 Лажни профил општине на друштвеним мрежама
649 Божић у Књажевцу
650 Обавештење о отпису камате и мировању пореског дуга
651 Дочек Нове године са ''Пилотима'', Рамбом и ''Златним трубама''
652 Приређен традиционални новогодишњи коктел
653 Повластице за оне који измирују обавезе
654 ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ УСЛОВНОГ ОТПИСА КАМАТЕ И МИРОВАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА
655 Скупштина усвојила буџет за наредну годину
656 Уместо честитки-новац за таленте
657 Новчане награде за најлепше окићене зграде,куће и локале
658 Обавештење грађанима
659 Украсите Књажевац за празнике
660 Општинско веће донело одлуку о буџету
661 Јавна расправа
662 Очистите снег и лед испред својих објеката
663 Реновирање капела на гробљима
664 Министарка Калановић у Књажевцу
665 Одржана шеста седница СО Књажевац
666 У петак јавна расправа о буџету за 2013.
667 Министарство финансија и привреде за покривање базена
668 Бесплатно скијање за децу Књажевца
669 ЈАВНИ АНОНИМНИ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС
670 Попис до 15.децембра
671 Отварање ски сезоне од 13. до 16. децембра
672 Завршени пројекти Уједињених нација
673 Успешан наступ Књажевца на Сајму локалних самоуправа
674 Књажевац на Сајму предузетништва и бизниса
675 Седница Скупштине општине Књажевац заказана је за уторак, четврти децембар.
676 Новчана помоћ за ученике и студенте
677 Општинско веће се сагласило са стратегијом социјалне политике
678 Потписан уговор са Канцеларијом за одрживи развој
679 Допунски конкурс за доделу субвенција за развој воћарства
680 Нижа цена грејања за пословни простор и повлашћене кориснике
681 Расписан оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта
682 "Развој" даје пословни простор у закуп
683 Конкурс за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима
684 Одржана пета седница СО Књажевац
685 Процена утицаја на животну средину
686 Заказана пета седница Скупштине општине
687 Одржана 13.седница Општинског већа
688 Студија о процени утицаја на животну средину
689 Асфалт за насеља у Трговишту
690 Меморандум о сарадњи са СКГО
691 Рефундирање трошкова смештаја ученика у интернату
692 Уређење стамбених зграда
693 Одржана четврта седница СО Књажевац
694 Расподела средстава за огрев
695 Прелиминарни распоред пописивачa
696 Процена утицаја на животну средину - Подвис
697 Општинско веће усвојило допуну програма Дирекције
698 Процена утицаја на животну средину - Кална
699 Одржана девета седница Општинског већа
700 Одржана трећа седница Скупштине општине
701 ''Фалкенштајнер'' преузео управљање хотелом ''Стара планина''
702 Сузбијањe ларви комараца
703 Листа кандидата за обуку за пописиваче за општину Kњажевац
704 Конкурс за градску плажу "Ушће"
705 Конкурс за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у домовима ученика средњих школа
706 Претест за пописиваче
707 Прелиминарна листа општинских инструктора
708 У школу кренуло 225 првака
709 Почињу радови у ОШ ''Вук Караџић''
710 Одржана седма седница Општинског већа
711 Коначна листа кандидата за предтест
712 Оглас ради прибављања непокретности прикупљањем писаних понуда
713 Обавештење уз прелиминарну листу кандидата за претест за обуку за пописиваче
714 Коначна листа кандидата за општинске инструкторе
715 Предтест за инструкторе
716 Сузбијања ларви комараца
717 Општинско веће о ''Топлани'' и ''Стандарду''
718 Гласајте за ученике ''Вука''
719 Именовани директори “Развоја” и “Стандарда”
720 Одржана прва радна седница СО
721 Акција сузбијања комараца
722 Милан Ђокић изабран за председника Општине Књажевац
723 Обавештење за кандидате који су ушли у ужи избор за обуку за општинске инструкторе у Општини Књажевац
724 Попис пољопривреде 2012. године
725 ФКМС почиње трећег јула
726 Процене утицаја на животну средину
727 Сутра конституисање СО Књажевац
728 Сезонске карте за базен
729 Aкцијa сузбијања ларви комараца
730 Конкурс за доделу стамбених кредита
731 Јавни позив за пријављивање кандидата за општинске инструкторе
732 Коначни резулти председничких избора у Књажевцу
733 Свечана седница СО поводом Дана Општине
734 Коначни резултати локалних избора у Књажевцу
735 Предаја изборног материјала
736 Највише мандата за УРС, ЛДП у Скупштини
737 Акција сузбијања крпеља
738 Исплата бирачких одбора
739 Још милион и по за Бањицу
740 Незванични резултати избора
741 “Кербер” за празник општине
742 За рехабилитацију система грејања 600.000 евра
743 Конкурси Фонда за развој пољопривреде
744 Доела средстава пољопривредним газдинствима
745 Књажевац-лидер предузетништва
746 Седница Већа у понедељак
747 Презентација концепта плана генералне регулације за туристички центар и сектор алпског скијалишта Голема река
748 Општина Књажевац расписује Јавни конкурс за организовање спровођења Јавних радова у 2012. години
749 Пре прскања обавестити пчеларе
750 Најбољи спортисти путују у Брисел
751 За пољопривреду 29 милиона динара
752 “Парк пријатељства” на Кадибогазу
753 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
754 Увид у бирачки списак
755 Предах за децу пред отварањем
756 Уговор са канцеларијом за одрживи развој
757 Потписан уговор за магистрални цевовод
758 Потписан уговор за амбуланту у Кални
759 У Главичици водовод, у граду асфалт
760 Проглашене изборне листе
761 Округли сто о корупцији
762 Од априла ''Тимарк'', од септембра ''Пеко''
763 Бензинске станице за регресирано гориво
764 Набављено 3500 канти за смеће
765 Обрасци потребни за подношење изборних листи
766 Образац за оверу потписа
767 Захтеви за регресирано гориво на три пункта
768 Увид у бирачки списак
769 Поступак подношења захтева за регресирано гориво
770 Култура - теорија и пракса
771 Закључци Скупштине о стању у ЗЦ
772 Ревитализација пољских путева
773 Општина Књажевац расписала конкурс за финансирање пројеката удружења у 2012. години
774 Додела субвенције приликом запошљавања трудница, самохраних родитеља и младих брачних парова у општини Књажевац
775 Заказана седница Скупштине општине
776 Сертификат ЕУ за пројекат социјалне инклузије
777 Разговор о асфалтирању улица
778 Министарство одобрило два пројекта за социјално угрожене групе становништва
779 Штаб: Да Министарство обезбеди грејање Болнице
780 Неопходна помоћ у механизацији
781 Ветар поново прави проблеме
782 Подршка месним заједницама
783 Помоћ за Дрвник
784 Престанак падавина омогућио чишћење
785 Помоћ за 12 житеља Дејановца
786 Стари људи спашени ’’беле смрти’’
787 Отежана испорука топлоте
788 Обавезно чишћење леденица
789 Искључење јавне расвете у МЗ
790 Редуковати потрошњу струје
791 Бројни кварови на електро мрежи
792 Тражи се помоћ Републике
793 Зимска опрема из општинског буџета
794 Сметови и у граду
795 Министарство подржало пројекат уређења Бањице
796 Заседао Штаб за ванредне ситуације
797 Непрекидно дежурство
798 Школе на непланираном распусту
799 Усвојен ребаланс буџета
800 НАЈАВА КОНКУРСА: Подстицајни програм за развој села и очување биолошке разноврсности Парка природе „Стара планина“
801 Промена цена комуналних услуга
802 У четвртак седница Скупштине
803 Највише пара за Дирекцију, пољопривреду и школе
804 Министар Оливер Дулић у Књажевцу
805 Седница Већа у понедељак
806 Руководство општине обишло школе
807 Купљен пианино за Музичку школу
808 Стипендије за ученике и студенте
809 Дарови за прве бебе
810 Пакетићи за сву децу
811 Оптимизам за наредну годину
812 Посао за младе
813 Почела регулација Сврљишког Тимока
814 Реновиран планинарски дом
815 Отворен хотел на Јабучком равништу
816 Оглас за пријављивање кандидата за полагање испита за извршитеља
817 Из буџета за породице, запошљавање и аграр
818 Помоћ старима
819 Усвојен план запошљавања
820 Камион за извоз смећа-донација Беча Књажевцу
821 Усвојен предлог буџета за 2012. годину
822 Нацрт одлуке о буџету општине Књажевац за 2012.годину
823 Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама
824 Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
825 Нацрт одлуке o измени и допуни Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине
826 Сарадња са Бугарском
827 Подршка запошљавању младих
828 Одржана 24. седница Скупштине општине
829 Накнаде за употребу општинских путева и улица
830 Заказана седница Скупштине општине
831 Сарадња Општине и Путева Србије
832 Шести меморијални турнир ''Ивица Божиновић''
833 Посао за 262 обућара
834 Образовна инклузија Рома
835 Куће за избегла и расељена лица
836 Књажевац на Сајму локалне самоуправе
837 Акциони план за превенцију и сузбијање болести зависности
838 Књажевац на Сајму локалне самоуправе
839 Први састанак Клуба родитеља деце са сметњама у развоју
840 Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица - приправника - волонтера
841 Локални план управљања отпадом 2011-2021
842 Аудиција за програм "Србија у ритму Европе"
843 Књажевац - најбоља локална самоуправа
844 Конкурс за доделу стипендија
845 Обавештење
846 Бесповратна средства за пољопривреду и село
847 Књажевац у ритму Европе
848 Још једна промоција Spa i Wеllnes центра Бањица
849 Додела признања „Капетан Миша Анастасијевић” у Књажевцу
850 И Књажевац у ритму Европе
851 Привремено затварање пута ка Ргошту
852 У Општини Књажевац 32.763 становника
853 Представљен пројекат за децу са сметњама у развоју
854 Систем за нешкодљиво уклањање животињског отпада
855 Водовод у пробном раду
856 Изузетан квалитет воде на Бањици
857 Радови на путној инфраструктури
858 Обавештење у вези пописа
859 Друга фаза радова на водоводу
860 Нови тротоари
861 За децу са сметњама у развоју
862 Општина Књажевац тражи разрешење директора Здравственог центра
863 Хитна седница Већа о Здравственом центру
864 Дишите пуним плућима
865 Ролеријада
866 Гради се по целом граду
867 Реконструисана спортска сала
868 Европскa недељa мобилности
869 Одборници усвојили ребаланс буџета
870 Седница СО Књажевац
871 Конкурс
872 Конкурс за неговатељице
873 Јавни позив
874 Глобална кампања УН за смањење ризика од катастрофа
875 Европска недеља мобилности
876 "Пеко" у Књажевцу
877 Обавештење
878 Нацрт Просторног плана општине Kњажевац и Планa генералне регулације Kњажевца
879 Оглас за јавно надметање
880 Исправка списка пописивача
881 Списак пописивача за општину Књажевац
882 Обавештење уз прелиминарну листу пописивача за oпштину Књажевац
883 Јавна расправа о Просторном плану
884 Нова намена школе у Дебелици
885 Јачање туристичке конкурентности
886 Прелиминарна листа кандидата за пописиваче
887 Борба против крилатих напасти се наставља
888 Aкцијa сузбијања ларви комараца
889 Обавештење
890 Коначна листа инструктора за попис становништва
891 Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче
892 Акција сузбијања ларви комараца
893 Услуга превоза ученика
894 Почела доградња Музичке школе
895 Припрема се Сабор на Кадибогазу
896 За рад народне кухиње 1.900.000 динара
897 Грађевинари стигли у ОШ ''Каплар''
898 Унапређен систем управљања ванредним ситуацијама
899 Књажевац у знаку Фестивала
900 Фестивал културе младих Србије од 04. до 10. јула
901 Заказана седница Скупштине општине
902 Потписан уговор за магистрални цевовод
903 За реконструкцију ''Каплара'' 15 милиона из НИП-а
904 ЖФК ''Нивес'' у првој лиги
905 Обележен Дан полиције
906 Социјална заштита деце са сметњама у развоју
907 Мој поглед на животну средину
908 Сузбијања ларви комараца
909 Књажевац у кампањи ''Очистимо Србију''
910 Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица
911 Потписан уговор са Комесаријатом за избеглице
912 Министар пољопривреде посетио Књажевац
913 Обележен Дан општине
914 Подршка запошљавању
915 Музеј Старе планине
916 Одржана ‘’Молитва под Миџором’’
917 Обележена слава Цркве и општине
918 Књажевац домаћин Фестивала музичких школа Србије
919 Град Београд за Књажевац
920 За чистији Књажевац
921 Мајске свечаности 2011.
922 Акција сузбијања крпеља
923 Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за увођење система ХАЦЦП – на територији најнеразвијенијих општина у Србији
924 Образовна инклузија Рома
925 Књажевац беспрекоран домаћин
926 За адаптацију Гургусовачке куле седам милиона динара
927 Књажевац домаћин кошаркашког турнира
928 Потписани уговори са удружењима
929 Парк пријатељства Белоградчика и Књажевца
930 Рурални туризам-шанса Књажевца
931 Одржана 20. седница Скупштине општине
932 Амбасадор Шпаније посетио Књажевац
933 Продаја возила путем јавног надметања
934 Оглас за земљиште
935 Социјална политика општине
936 Министар здравља у ЗЦ Књажевац
937 Књажевац домаћин ''Домијаде''
938 Обука за будуће предузетнике
939 Пријем за успешне спортисте
940 Сат за нашу планету
941 Обавештење о избору пројеката
942 Пети уговор са Канцеларијом за одрживи развој
943 Сајам запошљавања 23.марта
944 Нова жичара и прва гондола
945 Продаје се Клуб Војске
946 Сајам сеоског туризма у Бору
947 Подстицајни програм за развој села и очување биолошке разноврсности парка природе „Стара планина“
948 Израда пројеката за Бањицу
949 Одржана 19. седница Скупштине општине
950 Помоћник министра пољопривреде у Књажевцу
951 Услуга ближа грађанима
952 Успешан наступ на Сајму туризма
953 РАРИС за Књажевац
954 Директор НАРР-а у Књажевцу
955 Лепоте Књажевца на Сајму у Београду
956 Први пут на Сајму туризма у Софији
957 Признања за угоститеље из Књажевца
958 Нови туристички инфо центар
959 Предах за децу са сметњама у развоју
960 Министар Љајић разговарао са грађанима Књажевца
961 Новац за градски парк
962 Србија на путу ка ЕУ: Берза знања и искустава
963 Развој туризма у Књажевцу, Белоградчику и Сокобањи
964 Уручене стипендије за средњошколце и студенте
965 Усвојен ребаланс буџета
966 "Помоћ у кући деци са инвалидитетом и њиховим породицама" - позив за подношење понуда
967 Састанак Дирекције и месних заједница
968 Тренинг семинар за предузетнике
969 Саобраћајнице проходне
970 Јануарско заседање СО
971 Ничу хотели на Јабучком равништу
972 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац
973 Поклони за прве бебе у 2011. години
974 Дочек ''српске'' нове године
975 Божићни дaрови за децу и полицајце
976 Почиње сезона скијања
977 Усвојен буџет за 2011. годину
978 Давање у закуп пољопривредног земљишта
979 Заказана седница Скупштине
980 Презентација потенцијала Ргошке Бање
981 Помоћ најугроженијима
982 Реконструисана Улица др Савића
983 Смотра аматера Србије у Књажевцу
984 Шест милона динара за помоћ старим и особама са инвалидитетом
985 Унапређење локалних финансија
986 Одржан Меморијални турнир ''Ивица Божоновић''
987 Одржани Пети сусрети етно удружења и асоцијација Србије
988 Обезбеђене куће за избегла и расељена лица
989 Радови у Архео-етно парку у Равни
990 Заказана седница СО
991 Солидарност са Краљевом
992 Сајам локалне самоуправе
993 Потписан уговор са Министарством пољопривреде
994 Отпис камате за грађане
995 За пројектну документацију милион динара
996 Опремање матичне службе
997 Нова скупштина за десет дана
998 Смотра пензионера Тимочке крајине
999 Чудесни свет Драослава Живковића
1000 Дани Старе планине у Београду
1001 Бициклисти света у Књажевцу
1002 Мобилни мамограф у Књажевцу
1003 Обезбеђена средства за наставак пројекта
1004 Сакрална топографија Књажевца и околине
1005 Пријем за победнице такмичења ‘’Дунавски уметник’’
1006 Одржана четврта ''Шипуријада''
1007 Одржана седница Општинског већа
1008 Обележен Дан чистих планина
1009 Радови на Јабучком равништу
1010 Одржан Међународни фестивал хуманости
1011 Меморандум о сарадњи са Британским саветом
1012 Потписан уговор са Делегацијом ЕУ
1013 Грађевински материјал за избегла и расељена лица
1014 Унапређење топловодног система
1015 Још једно одлагање
1016 Седница СО 14.септембра
1017 Одложена седница Скупштине општине
1018 Обележен Дан МЗ Минићево
1019 Преминуо одборник СО Књажевац
1020 Изабран логотип Центра за социјални рад
1021 Прва фаза уређења градског парка
1022 Почела адаптација Цркве у Бучју
1023 Завршен конкурс за логотип Центра за социјални рад
1024 Срцем за Књажевац
1025 Општинско веће о извршењу буџета
1026 Шпанске компаније улажу у развој Старе планине
1027 Оглас за продају Фабрике сирева "Џерси" у стечају
1028 Oдржан јубиларни Сабор на Кадибогазу
1029 Конкурс центра за социјални рад
1030 ''Жикина шареница'' у Књажевцу
1031 Деценија Сабора на Кадибогазу
1032 Параглајдери летели са Тупижнице
1033 Књажевачки уметници у Белоградчику
1034 Обавештење за откуп пшенице
1035 Оглас за избор корисника за доделу помоћи
1036 Нови програми за социјалне случајеве
1037 Међународни пројекат за сеоски туризам
1038 Кориговане цене воде и грејања
1039 Отворен 49.Фестивал културе младих Србије
1040 За градски парк два и по милиона динара
1041 Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица
1042 Почели радови на уређеним обалама
1043 Фестивал од 29. јуна до 4.јула
1044 Одборници усвојили Стратегију руралног развоја
1045 Европска унија за Књажевац
1046 Уговори са Комесаријатом за избеглице
1047 Седница СО 14.јуна
1048 Акција ''Очистимо Србију'' у Књажевцу
1049 Одржани избори за савете националних мањина
1050 Подршка предузетништву младих
1051 Конкурс министарства просвете
1052 Представљен пројекат регулације Трговишког Тимока
1053 Помоћ избеглицама
1054 Добра сарадња Полиције и Општине
1055 Подршка привреди
1056 Фис трке на Старој планини
1057 На путу ка акредитацији Дома здравља
1058 Нови пројекти у Књажевцу
1059 Три нова развојна пројекта
1060 Oбележен Дан општине
1061 У Књажевцу одржан седми ПРВИСИ
1062 Одржана 13.седница СО Књажевац
1063 Етно фест ''Молитва под Миџором'' у Балта Бериловцу
1064 Ђурђевдан - слава Цркве и Општине
1065 Изложба фотографија у част Дана општине
1066 Почеле мајске свечаности
1067 За Дан општине у новом руху
1068 Подстицајни програм за развој села
1069 Мајски празници
1070 150 година Народне библиотеке ''Његош''
1071 Зелени Књажевац
1072 Обележено 165 година школе у Минићеву
1073 Субвенције за пољопривреду
1074 Расписана лицитација за Базен
1075 Град државних првака
1076 Одржана 12.седница Скупштине општине
1077 Мере за сузбијање беснила
1078 Јачање локалног екомског развоја
1079 Подстицај развоју пољопривреде
1080 Неисправна вода за пиће у Минићеву, Трновцу и Равни
1081 Заказана 12. седница СО
1082 Извештаји јавних предузећа
1083 Делегација Бугарске у Књажевцу
1084 Пoтписан уговор са УСАИД
1085 Почела јавна расправа о Стратегији руралног развоја
1086 Уручене општинске стипендије
1087 Почела подела помоћи
1088 Сарадња са Бугарском
1089 Одржана седница Општинског већа
1090 За Стару планину 560 милиона
1091 Потписан уговор са ’’Рубином’’
1092 Помоћ Владе Србије
1093 Вода исправна за пиће
1094 Вода није за пиће
1095 Проходни путеви
1096 Поплављене оранице
1097 Почело решавање проблема паса луталица
1098 Поштански шалтер у Трговишту
1099 Одржана седница Општинског већа
1100 Седница Штаба за елементарне непогоде
1101 Бирачки списак за националне мањине
1102 Локална самоуправа подржава привреднике
1103 Скупштина усвојила планове јавних предузећа
1104 Дводневна радионица о кластерима
1105 Заказана седница Скупштине општине
1106 РАРИС урадио планове управљања отпадом
1107 Поклони за прве бебе
1108 Скупштина усвојила буџет за 2010. годину
1109 Ветрогенератори на Тупижници?
1110 Могућности за извоз пољопривредних производа
1111 Олакшице за малу привреду
1112 Новац за Музеј
1113 Наставак пројекта "Кућа на пола пута"
1114 Акциони план за младе
1115 Јавна расправа
1116 Стратегија за развој Књажевца
1117 Телефон за информације о новом грипу
1118 Књажевац на Првом сајму локалних самоуправа
1119 Одржани избори за савете месних заједница
1120 ЈП "Путеви Србије" за Књажевац
1121 Министарка за НИП у Књажевцу
1122 Очистимо општину!
1123 Неразвијени траже пријем у Влади Србије
1124 Потписан уговор са Дирекцијом за воде
1125 Осма седница Скупштине општине Књажевац
1126 Штаб цивилне заштите
1127 Нови председник спортског савеза
1128 Презентација Европске мреже предузетништва
1129 Општинско веће о допунском буџету
1130 Презентација Европске мреже предузетништва
1131 Сабор на Панаџур
1132 Размена ђубрива за меркантилну пшеницу
1133 Инвестиције на Коњарнику
1134 Уклањање депонија на Старој планини
1135 Представљени пројекти РАРИСа
1136 Привредни савет
1137 Седница Општинског већа
1138 Женска фудбалска репрезентација у Књажевцу
1139 Књажевац у акцији ’’Очистимо Србију’’
1140 Почела градња моста
1141 Друга страна Србије - Књажевац
1142 Европски фондови у развоју локалне самоуправе
1143 Амбасадор Индије у посети Књажевцу
1144 Јавни позив за градњу одмаралишта на Јабучком равништу
1145 Археолошка истраживања на локалитету Бањица
1146 О безбедности грађана и имовине
1147 Припрема за европске интеграције
1148 Регионална сарадња, услов за улазак у ЕУ
1149 Књажевачко културно лето
1150 Општинско веће о безбедности
1151 Сабор на Кадибогазу
1152 Књажевац спреман за грип
1153 Градилишта на Старој планини
 
Насловна I Архива
Evropski progres
Обједињена процедура

Регистрација стамбених заједница

Strategija Integrisane komunikacije  

Предлози и примедбе


Временска прогноза


   
       

  
                 
          

Временски подаци на мобилном телефону

www.knjazevac.vreme.in.rs/wapindex.php

www.babinzub.vreme.in.rs/wapindex.ph

Петак    18.01.

Маx. 9°C Min. -2°C

Преподне претежно сунчано. Поподне постепено наоблачење. Увече и у току ноћи могуће слабе падавине.

Субота    19.01.

Max. 3°C Min. 0°C

Претежно облачно и углавном суво.

Недеља   20.01.

Max. 2°C Min. -1°C

Претежно  облачно, поподне и увече могућ слаб снег.

Општина Књажевац на друштвеним мрежама
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас673
mod_vvisit_counterОве недеље31277
mod_vvisit_counterОвог месеца112115
mod_vvisit_counterПрошлог месеца149688
mod_vvisit_counterУкупно6707731

We have: guests online


   Извештај

   Информатор


Агенција за развој Књажевца