www.knjazevac.rs

Архива вести


   Прикажи # 
1 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
2 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
3 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о начину обављања комуналне делатности управљање гробљима и сахрањивање и погребне делатности на територији општине Kњажевац
4 ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ
5 ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
6 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КАЛНА И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КАЛНА
7 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
8 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
9 Јесење чишћење града
10 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о радном времену у угоститељству, занатству и трговини на теритирији општине Књажевац
11 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
12 Конкурс за доделу субвенција за заснивање засада под медоносним биљем из средстава буџетског фонда за развој пољопривреде Општине Књажевац у 2018. години
13 Резултати конкурса Сoциjaлнo и eкoнoмскo oснaживaњe жeнa у рурaлним oблaстимa jугoистoчнe Србиje
14 Обавештење - увид у ПБС
15 Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Књажевац
16 Акција сузбијања комараца и крпеља
17 Кoнкурс зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa
18 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
19 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
20 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
21 Обавештење
22 Jaвни пoзив зa учeшћe нa кoнкурсу зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa жeнaмa кoje учeствуjу у прojeкту „Сoциjaлнo и eкoнoмскo oснaживaњe жeнa у рурaлним oблaстимa jугoистoчнe Србиje“
23 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА УЗОРКОВАЊЕ, ПРИЈЕМ, ПРЕРАДУ, ПУЊЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ МЛЕКА И ПРОИЗВОДА ОД МЛЕКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
24 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ОМАМЉИВАЊЕ, КЛАЊЕ И ОБРАДУ ТРУПОВА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
25 ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
26 Конкурс за подршку старт-ап бизниса у пољопривреди и туризму
27 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
28 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
29 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама
30 Међународна конференција ‚КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И ЕУ` окупила у Књажевцу учеснике из седам земаља
31 Јавни оглас ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Књажевац путем јавног надметања
32 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката
33 ОДЛУКА о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац за 2018. годину
34 Решење о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2018. години
35 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
36 Обавештење о искључењу воде у граду дана 01.04.2018.
37 НАЦРТ УГОВОРА О ПРИПАЈАЊУ
38 Сат за нашу планету
39 РЕШЕЊЕ о именовању комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинанасирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2018. години
40 Обавештење о сечи растиња
41 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о такси превозу на територији општине Књажевац
42 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
43 ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,ТУПИЖНИЧКА ЛЕДЕНИЦА”
44 ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЦРНИ ВРХ СА ЗАСЕОКОМ ГРАВАЉОСА И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЦРНИ ВРХ СА ЗАСЕОКОМ ГРАВАЉОСА
45 Захтев ЈКП „Стандард“ Књажевац за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о висини цене услуга у обављању комуналних делатности од општег интереса
46 О Г Л А С РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
47 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2018.годину
48 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2018. ГОДИНИ
49 Награђена и откупљена идејна решења моста на Сврљишком Тимоку
50 Резултати конкурса за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима за школску 2017/2018.годину
51 Срећни новогодишњи и божићни празници
52 Позив за учешће у пројекту Подршка за будућност
53 Усвојен План одбране општине Књажевац
54 JABHИ KOHKYPC 3A ФИHAHCИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
55 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
56 КОНАЧНA ЛИСТA РЕДА ПРВЕНСТВА
57 ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ
58 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2018.годину
59 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ОПШТИНУ КЊАЖЕВАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
60 ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
61 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
62 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
63 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним административним таксама
64 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама
65 ОДЛУКА - Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
66 ОБАВЕШТЕЊЕ - Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
67 К О Н К У Р С за израду Идејног архитектонско – урбанистичког решења пешачког моста
68 Кoнкурс зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa Књaжeвaц зa учeникe сa прeбивaлиштeм вaн тeритoриje oпштинe Књaжeвaц
69 Кoнкурс сa избoр кoрисникa дa дoдeлу пoдстицajних срeдстaвa зa jaчaњe нoвoфoрмирaних удружeњa из oблaсти пoљoприврeдe
70 Кoнкурс зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa Књaжeвaц
71 ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА 30.ОКТОБРА У ПЕРИОДУ ОД 7 ДО 19 ЧАСОВА
72 Именовани директори Јавних предузећа у општини Књажевац
73 Јавни конкурс за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Књажевац у 2017. години
74 Објављен први Извештај о извршењу буџета према грађанима
75 Oбукa зa стицaњe лицeнцe прoфeсиoнaлнoг упрaвникa згрaдa
76 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
77 КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЈАЧАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
78 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА
79 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
80 Ђокић обишао радове у Гимназији
81 Представљена студија изводљивости пута Мирковци – Јабучко равниште
82 Изградња новог прилаза Катастру
83 Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије 2015--2020
84 Ивковић на обележавању Дана МЗ Подвис
85 Завршен пројекат "WЕ-NET: Ка градовима образованим за одговоран однос према средини"
86 Потписан уговор са ''Проџетијем''
87 КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
88 Књажевцу награда Европске бизнис скупштине
89 ОБАВЕШТЕЊЕ
90 Почео програм стручне праксе
91 Прва фабрика након три деценије
92 Одржана 14. седница Скупштине
93 Делегација ЕУ у посети Књажевцу
94 Гађање на Стрелишту
95 Позив на јавну расправу
96 ОГЛАС ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
97 Одлука о избору пројеката удружења који се финасирају из буџета општине Књажевац за 2017.годину
98 Књажевац најбољи у агробизнису
99 Обележен Дан општине
100 Представљен позив за финансирање програма ''Партнерства за запошљавање младих''
101 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
102 СКГО и Књажевац: Почиње процес издавања обвезница
103 Одржана 12. седница Скупштине општине
104 Решење о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
105 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
106 Решење о именовању Kомисије
107 Ђокић потписао уговоре са министарствима
108 Увид у Јединствени бирачки списак
109 Oбукa зa oдбoрницe и oдбoрникe o спeцифичним питaњимa рoднe рaвнoпрaвнoсти
110 Бесплатна припремна настава за осмаке и матуранте
111 Општинско веће о пољопривреди
112 Стипендије за ученике и студенте
113 Књажевац на Сајму туризма у Београду
114 Акција ''Држава Србија у селима Србије'' почела у Кожељу
115 Одржана 23. седница Општинског већа
116 Општине Тимочке крајине и СКГО
117 Телефон за сугестије и примедбе грађана
118 Конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2017. години
119 Одржана 21. седница Општинског већа
120 Настављен попис нелегалних објеката
121 Рeзултaти Кoнкурсa зa дoдeлу нoвчaнe пoмoћи тaлeнтoвaним студeнтимa и учeницимa и студeнтимa дeфицитaрних зaнимaњa зa шкoлску 2016/2017. гoдину
122 Обавештење о закљученом уговору о јавном превозу
123 Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга ЈКП Стандард Књажевац
124 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 5 СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ
125 Бадње вече у Књажевцу
126 Председник СО честитао Божић
127 Честитка председника Општине
128 Општинско руководство са дежурним службама
129 Новогодишњи коктел
130 Потписани уговори са воћарима
131 ОБАВЕШТЕЊЕ
132 Jавни позив за доделу пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица
133 Уместо дочека – новац за лечење Књажевчана
134 Скупштина усвојила буџет за наредну годину
135 Одржана јавна расправа о буџету
136 Усвојен Нацрт Одлуке о буџету за 2017. годину
137 Предлог Нацрта Одлуке о буџету за 2017.годину
138 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама
139 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама
140 Одржана седма седница Скупштине
141 Књажевац, Бољевац и Сокобања желе боље путеве
142 Јачање капацитета за рад са привредом
143 Опрема за издавање грађевинских дозвола
144 OБAВEШTEЊE
145 Јавна расправа о Нацрту Програма заштите животне средине општине Књажевац за период 2016 - 2020. године
146 Нацрт Одлуке о одређивању зона на територији општине Књажевац
147 Од образовања до запослења
148 Радионица за израду програмских буџета
149 Одржана шеста седница СО Књажевац
150 Одборнице из на Конференцији Женске парламентарне мреже
151 Михајловић на састанку о регионалној депонији
152 Ивковић на округлом столу о породичном насиљу
153 Управљање комуналним делатностима
154 Одборнице на конференцији Женске парламентарне мреже
155 Jaвни пoзив зa сaмoзaпoшљaвaњe рaњивих и мaргинaлизoвaних групa
156 Конкурс за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима и доделу новчане помоћи ученицима и студентима дефицитарних занимања за општину Књажевац за школску 2016/2017.годину
157 Седница Скупштине 7. новембра
158 Седница Већа одржана на Бабином зубу
159 Нови конкурс за субвенције у воћарству
160 Посета новом вртићу у Доњој Каменици
161 Подстицаји за развој козарства
162 Рачунар за пројекат "Бебо, добродошла на свет"
163 Сертификати за педагошке асистенте
164 Разговор председника са грађанима
165 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
166 Ђокић на састанку о енергетској ефикасности
167 Из буџета за санацију крова Музеја
168 За незапослене бесплатни курсеви страних језика
169 Седма седница Општинског већа
170 Председник Ђокић у Минићеву
171 Ивковић на састанку о регионалној депонији
172 Конкурс за волонтере/ке - тутoрe/кe
173 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
174 Пољопривредне субвенције за још 350 газдинстава
175 Могућности за развој кампинг туризма
176 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КЊАЖЕВЦА И О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКО-ЕТНОЛОШКОГ ПАРКА „РАВНА“ И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈ
177 РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ТУРИСТИЧКОГ РИЗОРТА „ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ“ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ
178 Руководство Општине дало крв
179 Председник отворио Светско првенство у пауерлифтингу
180 Конкурс за надокнаду трошкова боравка у Дому ученика средњих школа, за школску 2016/2017. годину
181 Одржана четврта седница Скупштине
182 Отворен Клуб за тражење посла
183 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
184 Јавна консултација
185 Председник Ђокић отворио Фестивал културе младих Србије
186 ОБAВEШТЕЊЕ
187 Оглашавање сирена поводом Дaнa сeћaњa нa стрaдaњe и прoгoн Србa
188 Одржан Сабор на Кадибогазу
189 Одржана трећа седница Скупштине општине
190 ОБАВЕШТЕЊЕ: Мере заштите од пожара
191 Председник општине на отварању Фестивала
192 Одржана друга седница Скупштине општине
193 Пројекат BET ON EU: Balkans and Europe Together
194 Кoнкурс зa дoдeлу пoзajмицa
195 Руководство општине у Горњој Каменици
196 Прва седница Општинског већа у новом сазиву
197 Општина Књажевац проглашена угроженим подручјем
198 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
199 OБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
200 Изабрано ново општинско руководство
201 Oтвoрeни кoнкурси зa дoдeлу субвeнциja у стoчaрству
202 Кoнкурси зa дoдeлу субвeнциja зa нaбaвку мeхaнизaциje и пoдизaњe вишeгoдишњих зaсaдa
203 Обавештење за грађане
204 Усвојен Нацрт Одлуке о суфинансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Књажевац
205 Јавна расправа о Нацрту одлуке о суфинансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Књажевац
206 Обележен Дан општине Књажевац
207 Рок за плаћање пореза 16. мај
208 Потписан уговор о подршци пољопривредницима
209 Предлог плана управљања Спомеником природе "Долина потока Бигар"
210 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
211 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
212 Изборна комисија општине Књажевац донела Решење о утврђивању збирне изборне листе
213 Обавештење о сечи растиња
214 Председник са мештанима Влашког Поља о комасацији
215 Распоред сталног састава бирачких одбора
216 Изборна комисија општине Књажевац прогласила Изборне листе
217 Од понедељка исплата помоћи за пензионере
218 Три и по милиона за активности МЗ
219 ИНФОРМАЦИЈА за учеснике јавног конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2016. години
220 РЕШЕЊЕ о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
221 ОБАВЕШТЕЊЕ
222 Oпштинскa избoрнa кoмисиja oпштинe Књaжeвaц усвојила обрасце
223 Јавна расправа o Нацрту Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине Књажевац
224 ОБАВЕШТЕЊЕ - увид у Јединствени бирачки списак - део за територију општине Књажевац
225 Председник општине са ратним ветеранима
226 Јавна расправа о Акционом плану за остваривање родне равноправности
227 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО
228 РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКО-ЕТНОЛОШКОГ ПАРКА „РАВНА“
229 Почиње контрола радног времена
230 Одлукa о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац за 2016. годину
231 Јавна расправа o Нацрту Акционог плана за остваривање родне равноправности 2016-2018
232 Решење о именовању комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања
233 Конкурсно финансирање месних заједница
234 Сасатанак са председницима месних заједница
235 Књажевац једна од најтранспарентнијих општина
236 Позив пензионерима
237 Општинско веће о помоћи пензионерима
238 Јавни позив за подношење пријава за евидентирање закупаца на неодређено време и власника станова на којима је засновано право закупа на неодређено време
239 ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
240 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2016. годину
241 Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2016. години
242 Јавна расправа o Нацрту програма развоја спорта у општини Књажевац 2016-2018
243 Општинско веће о програмима, пензионерима, вишку запослених
244 Укинуто ванредно стање
245 Министар енергетике у Књажевцу
246 Проглашено ванредно стање
247 Погрешна одлука ЈП Стара планина
248 Стипендије за најталентованије
249 О комасацији на 39. седници СО
250 Деца из Гораждевца на Старој планини
251 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o боравишној такси у општини Књажевац
252 Скупштина усвојила буџет за 2016.
253 Решење о одређивању јавне површине за слободно шетње паса на територији општине Књажевац
254 Прихваћен предлог Комисије о проширењу ранг листе талентованих студената
255 ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ и ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ПРИСПЕЛИХ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ
256 Одржана јавна расправа о буџету за 2016.
257 Грађани изабрали језеро
258 Општинско веће усвојило Нацрт буџета за 2016.
259 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2016.годину
260 Одржана 117. седница Општинског већа
261 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o измени и допуни Одлуке о комуналним таксама
262 РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕНТОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
263 ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРИЈАВЉЕНИХ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015.ГОДИНУ
264 Председник општине о буџету за 2016.
265 Асфалтирање улица у селима
266 Почетак пројекта "WE-NET: Ка градовима образованим за одговоран однос према средини"
267 Потписан Меморандум са Европским прогресом
268 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ
269 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ У 2015.ГОД
270 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА ГРАДСКЕ И СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 2015.ГОД
271 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015.ГОД
272 Повољне цене зимовања у Планинарском дому
273 Завршена реконструкција Планинарског дома
274 Грађевинска сезона у пуном јеку
275 Осам милиона за запошљавање
276 Обавештење о изради Нацрта Програма заштите животне средине на територији општине Књажевац
277 Обавештење о извођењу гађања
278 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o управљању комуналним отпадом на територији општине Kњажевац
279 Колегијум Зајечарског округа одржан у Књажевцу
280 Привремена обустава саобраћаја ради одржавања јесењег вашара
281 Књажевац лидер туризма
282 Европски прогрес 1. октобра у Књажевцу
283 ''Туристички цвет'' за Књажевац
284 Потписани уговори са младим пољопривредницима
285 Нове субвенције за пољопривреднике
286 Одржана 114. седница Општинског већа
287 Нови редови вожње у линијском превозу на територији општине Књажевац
288 Зaхтeв зa дaвaњe сaглaснoсти
289 Закуп локација
290 Закуп дома у Трговишту
291 Конкурс за смештај у Дом ученика
292 Почела градња нове пијаце
293 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „БАРАНИЦА“ И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „БАРАНИЦА“
294 Конкурси за запошљавање
295 Редови вожње у линијском превозу на територији општине Књажевац
296 Аташе за пољопривреду Амбасаде Аустрије у посети Књажевцу
297 Веб презентација општине Књажевац најбоља у Србији
298 Обавештење о извођењу гађања
299 Милан Ђокић отворио 54. фестивал културе младих Србије
300 Уређује се парк код Гургусовачке куле
301 О безбедности на Фестивалу
302 Одржана 36. седница Скупштине општине
303 Гради се пут у Зубетинцу
304 ОБАВЕШТЕЊЕ - Акција сузбијања крпеља
305 Јавна расправ o нацрту Oдлуке о усвајању Стратегије интегрисане комуникације 2015 - 2025.година
306 Јавни увид и стручна расправа о Нацрту плана детаљне регулације друге фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини и Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације друге фазе туристичког ризорта
307 Рани јавни увид у израду плана генералне регулације насеља Минићево
308 Обавештење - Aкцијa сузбијања крпеља
309 Обавештење - Aкцијa сузбијања комараца
310 Јавни конкурс за именовање директора ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац
311 Скупштина усвојила ребаланс буџета
312 Јавна расправа o нацрту Статута o измени и допуни Статута општине Књажевац
313 Заказана 35. седница СО
314 Одржана 107. седница Општинског већа
315 Одржана 34. седница СО Књажевац
316 Обележен Дан општине
317 Јавна набавка добара - грађевински материјал
318 Побољшање услова становања интерно расељеним лицима
319 Јавна набавка добара- електрична енергија
320 Општинска управа Књажевац пример добре праксе у оквиру пројекта "Унaпрeђeње пoслoвнoг oкружeњa нa лoкaлнoм нивoу кроз регулаторну реформу"
321 Амбасадор Аустрије у Књажевцу
322 Решење о додели средстава медијским кућама
323 Конкурс за доделу субвенција за развој овчарства и козарства
324 Конкурс за доделу субвенција за развој млечног говедарства
325 Одлука о измени Одлуке о финансирању пројеката
326 Почела грађевинска сезона у Књажевцу
327 Одлука о финансирању пројеката удружења
328 Jавна набавка мале вредности услуга – услуга мртвозорства
329 Амбасадор Америке у Књажевцу
330 Суфинансирање пројеката у области медија у 2015. години.
331 Jавне набавке мале вредности услуга – услуга мртвозорства
332 Округли сто о Фондацији за повећање наталитета
333 Jавна набавка мале вредности добара - материјала за саобраћај, нафтa и дестилати за моторна возила путем картица
334 Одржана 32. седница Скупштине општине
335 Одржана 32. седница Скупштине општине
336 Jавне набавке услуга - народнa кухињa
337 Јавна набавка мале вредности добара - лож уља
338 Јавна набавка мале вредности добара - канцеларијског материјала
339 Јавна набавка мале вредности услуга - услуга зоохигијене
340 Јавна набавка мале вредности услуга - репрезентацијe, услуга хотела и ресторана
341 Јавна расправа o нацрту одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
342 Одржана 31. седница Скупштине општине
343 Новчана помоћ за студенте и ученике
344 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2015. годину
345 Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања
346 Стамбено збрињавање избеглица
347 Одржана 98. седница Општинског већа
348 Обавештење власницима шума
349 Изузетан потенцијал Ргошке Бање
350 Оглас о уступању на коришћење Бензинске станице "Кална"
351 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката
352 Оглас о давању у закуп дела комплекса непокретности у Трговишту
353 Оглас о давању у закуп комплекса бивше школске имовине у селу Ћуштица
354 Бесплатно скијање за ученике
355 Обавештење пореским обвезницима
356 Јавна лицитација за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини
357 Јавна расправа o нацрту одлуке о комуналним делатностима на територији општине Књажевац
358 Уништене шуме и воћњаци
359 Усвојен буџет за 2015. годину
360 Јавна набавка линијског (градског и приградског превоза) превоза путника на територији општине Књажевац број 404/1-27/2014-02
361 Решење о избору пројеката у области јавног информисања
362 Тешка ситуација у општини Књажевац
363 Обавезно чишћење снега
364 Јавна расправа o нацрту одлуке о буџету општине Књажевац
365 Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету општине Књажевац за 2015.годину
366 Јавна набавка - Pадови на поправци Планинарског дома на Бабином Зубу
367 Јавна набавка - Oдржавање јавне расвете
368 Јавна набавка - Cијалице за одржавање јавне расвете
369 Јавна набавка - Набавка трактора
370 Јавна набавка - Набавка агрегата
371 Решење о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за суфинансирање пројеката
372 Обавештење пореским обвезницима
373 Јавна набавка Центра за социјални рад „Др Михајло Ступар“
374 Оглас о давању у закуп комплекса бивше школске имовине у селу Ћуштица јавним надметањем
375 Јавна набавка - Услуга линијског превоза путника на територији општине Књажевац
376 Одлукa о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
377 Јавна расправа о Нацрту Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Kњажевац
378 Конкурс за доделу новчане помоћи ученицима и студентима
379 Подношење пријава за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељеним лицима
380 Завршен пројекат ''Превенција и гашење шумских пожара''
381 Kонкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2014. годину
382 Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања
383 Усвојени ребаланси програма јавних предузећа
384 Национална стратегија за развој цивилног друштва
385 Јавни позив за пријаву некоришћеног пољопривредног земљишта у приватном власништву ради давања у закуп Општине Књажевац за 2014. годину
386 Одржана 27. седница Скупштине општине
387 Kонкурс за субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава за набавку садног материјала у воћарству
388 Јавна набавка - Hабавка бетонских белега за обележавање парцела у поступку комасације за део КО Влашко Поље
389 Јавна набавка - Радови на уређењу земљишта комасацијом (II фаза) инвестициони радови у комасационом подручју за део КО Влашко Поље
390 Ребаланси програма јавних предузећа
391 Јавни оглас - Регионални стамбени пројекат за избеглице
392 Конкурс за накнаду трошкова смештаја и исхране у Дому ученика средњих школа у Књажевцу
393 Општинско веће о безбедности у школама
394 Подручје Књажевца заражено ''плавим језиком''
395 Књажевац у мрежи изузетних дестинација Европе
396 За субвенције пољопривреди 10 милиона динара
397 Донација ЕУ - подршка инклузији Рома
398 Одржана 16. седница Скупштине општине
399 Седница СО 11. септембра
400 Општина за прваке
401 Бесплатан јавни превоз
402 Одабрани еко пројекти школа и удружења
403 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
404 ОБАВЕШТЕЊЕ
405 Милан Ђокић отворио Фестивал културе младих Србије
406 Обустава саобраћаја у току ФКМС-а
407 Књажевац - изузетна дестинација Европе
408 Конкурс за доделу субвенција за купљену механизацију и опрему за наводњавање из средстава Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац у 2014.години
409 Конкурс за доделу субвенција за развој млечног говедарства из средстава Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац у 2014.години
410 Јавна набавка - економско оснаживање избеглица и интерно расељених лица кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу
411 Пријавите децу за вртић
412 КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2014. ГОДИНИ
413 Јавна набавка - електрична енергија
414 Испитан квалитет воде за пиће
415 Запрашивање комараца
416 Седница Скупштине четвртог јула
417 Општина Књажевац у програму Европски прогрес
418 Јавна набавка -економско оснаживање избеглица и интерно расељених лица кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу
419 Полицајци гађају на стрелишту
420 Одржана 24. седница Скупштине општине
421 Заказана 24. седница Скупштине
422 Јавна набавка - економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне активности
423 Јавна набавка - услуге мртвозорства
424 Јавна набавка - услуге осигурања
425 Јавна расправа о Одлуци o начину држања и заштите домаћих и егзотичних животиња на територији градског и сеоских насеља у општини Књажевац
426 Јавна расправа о Оперативном плану одбране од поплава
427 Јавна набавка - софтвер Е-писарница
428 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
429 Помоћ Књажевца поплављеним подручјима
430 Позив добровољцима
431 Помоћ за угрожене у поплавама
432 Обележен Дан општине Књажевац
433 Региструјте се за гласање на Косову
434 Оглас за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта
435 КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
436 Јавна расправа
437 ОБАВЕШТЕЊЕ
438 Jавнa набавкa - услуге зоохигијене
439 Обавештење о извођењу гађања
440 Jавнa набавкa - рачунарска опрема
441 Одржана 23. седница Скупштине општине
442 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
443 Jавнa набавкa - услуге репрезентације, хотела и ресторана
444 Конкурс за доделу субвенција за развој пчеларства
445 Наставак исплате накнаде за рад у Бирачким одборима
446 Исплата накнаде за рад у Бирачким одборима
447 Усвојене мере подршке пољопривреди
448 Jавнa набавкa - Oдржавање јавне расвете
449 Сусрети Тимочана Торлака
450 Пројекат „Превенција и гашење шумских пожара”
451 Одржана 22. седница СО Књажевац
452 Јавнa набавкa - услуге зоохигијене
453 Ново признање за општину Књажевац
454 У петак 22. седница Скупштине
455 Почело уређење градског трга
456 Јавнa набавкa - материјал за одржавање јавне расвете
457 Оглас о уступању на коришћење бензинске станице "Кална"
458 Шест признања за Књажевац
459 ОБАВЕШТЕЊЕ
460 Јавнa набавкa - услуге информисања путем штампаних медија
461 Јавнa набавкa - услугa народнe кухињe
462 Обавештење у вези проценe утицаја на животну средину пројекта Рибњак
463 Јавна расправа
464 Председник СО са политичким партијама
465 Јавнa набавкa - канцеларијски материјал за потребе општине Књажевац
466 Сачувати ред и мир током кампање
467 Транспарентна власт
468 Разговори о ''Ерозији''
469 Стипендије за најбоље ученике и студенте
470 Јавнa набавкa материјалa за саобраћај - нафтни деривати за моторна возила путем картица
471 Предавање о воћарству и заштити биља
472 Значајне реформе у Књажевцу
473 Јавнa набавкa лож уља за потребе општине Књажевац
474 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
475 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
476 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
477 Одржана седница СО по хитном поступку
478 Јавна набавка - Услуга обављања административно-техничких послова и превоза службених лица
479 Књажевац у пројекту "Техничка подршка за инклузију Рома"
480 Књажевцу цертификат НАЛЕД-а
481 Агенција за развој Књажевца : Извештај о стању привреде
482 Одржана 61. седница Општинског већа
483 ОБАВЕШТЕЊЕ
484 Јавна набавка - Штампање публикација за потребе Народне библиотеке "Његош" Књажевац
485 Искористи шансу – легализуј објекат
486 Божић у Књажевцу
487 Књажевац вицешампион локалног развоја
488 Завршен мост у Трговишту
489 За бољу безбедност деце
490 Скупштина усвојила одлуку о буџету за 2014. годину
491 Поднесите пореску пријаву
492 Општинско веће о Дому здравља
493 Ранг листа кандидата Конкурса за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима
494 Обавештење
495 Књажевац у Удружењу градова и општина
496 На Седници СО Књажевац утврђене стопе пореза на имовину
497 Јавна расправа о буџету општине
498 Одржана седница Скупштине општине
499 Асфалтирање пута у Горњој Каменици
500 Инвестиционе локације у Књажевцу
501 Веће о ребалансу буџета
502 Грађевинско земљиште на јавном надметању
503 Закуп локација за монтажне објекте
504 Потенцијали Књажевца представљени у Бечу
505 Отворен Регионални центар за стручно усавршавање
506 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ
507 Конкурс за реализацију програма Стручна пракса у 2013. години
508 Успешан Центар за радно ангажовање младих
509 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА
510 Потписан меморандум о сарадњи са Немачком
511 Почела подела садница воћака
512 Одржана 17. седница СО Књажевац
513 Прекогранична сарадња Књажевца и Белоградчика
514 Комасација у Влашком Пољу
515 Захарије Трнавчевић у Књажевцу
516 Кредитирање сточарства
517 Конкурс за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у домовима ученика средњих школа у Књажевцу за школску 2013/2014. годину
518 Jавни увид
519 ЈАВНИ АНОНИМНИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ БИЛТЕНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
520 Одржана 51. седница Општинског већа
521 Душко Милошевић добитник Награде за животно дело
522 Фонд за иновациону делатност - обавештење о продужењу рока за пријаву за Програме финансирања
523 Регионална искуства у развоју пољопривреде
524 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
525 Изабрани пројекти удружења
526 Конкурс за субвенције у овчарству
527 Решења директора ЈП у општини Књажевац
528 Заказана 16. седница СО Књажевац
529 Добробит за све
530 Одржана 47. седница Општинског већа
531 Нови Јавни увид и расправа
532 Асфалтирано школско двориште
533 Општина Књажевац за основце
534 Обавештење
535 Одржана 45. седница Општинског већа
536 Јавни увид и стручна расправа
537 Отворени конкурси за субвенције у пољопривреди
538 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац
539 Hије потребна процена утицаја на животну средину
540 У владајућој коалицији и Јединствена Србија
541 Оглас за мале монтажне објекте
542 Оглас за закуп пословног простора
543 Сузбијање комараца
544 Одржан 13. Међународни сабор на Кадибогазу
545 Процена утицаја Пројекта управљања неопасним отпадом
546 Јавни конкурси за именовање директора
547 Јавни конкурс за именовање директора ЈП Спортско туристички ресурси Књажевац
548 Јавни конкурс за именовање директора ЈП Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац
549 Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Стандард Књажевац
550 Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Топлана Књажевац
551 Председник општине отворио Фестивал културе младих Србије
552 Обавештење
553 Скупштина усвојила ребаланс буџета
554 У понедељак, првог јула, седница СО
555 Почела реконструкција путева
556 Термовизијске фотографије зграда у Књажевцу
557 Ефикасно управљање земљиштем
558 Акција сузбијања инсеката
559 Скупштина заседа у понедељак
560 Ефикасније управљање земљиштем
561 За 45 минута 12 тачака дневног реда
562 Седница СО 14. јуна
563 Обавештење мештанима месних заједница у општини Књажевац
564 Пример ефикасне и транспарентне општинске управе
565 У уторак састанак у Министарству финансија и привреде
566 Сајам запошљавања у Књажевцу
567 Позив на Јавну расправу
568 Јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта
569 Одржана ванредна седница Скупштине општине
570 Пројекти удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
571 Ванредна седница СО 23. маја
572 Инвестиције вредне 40 милиона евра
573 Обележен Дан општине Књажевац
574 Предлог стратегије хидроенергетског потенцијала
575 Представљен пројекат ''Не поздрављај се са животом! Буди мудар!''
576 Обележена општинска слава
577 ОБАВЕШТЕЊЕ
578 Одржана 11. седница Скупштине општине
579 Заједница општина источне Србије
580 Урађена Стратегија коришћења хидроенергетског потенцијала
581 Матурантска парада 17.маја
582 Социјално становање у заштићеним условима
583 Састанак са месним заједницама
584 Прибављање непокретности прикупљањем писаних понуда
585 Овог лета нови садржаји на базену и на Бањици
586 Нови в.д. директор у ПУ ''Бајка''
587 Општински челници обишли радове у Дому културе
588 Састанак са директорима јавних предузећа
589 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2013.
590 Јавни позиви
591 Почели ''Дани јапанске културе у Књажевцу''
592 Постављен нови директор Туристичке, Игњатовић у Геронтолошком центру
593 Пролећно чишћење града
594 Припрема се декларација о ГМО
595 Радно време базена
596 У току је обнова регистрације пољопривредних газдинстава
597 Александар Шоштар отворио базен
598 Продужен рок за подношење захтева за помоћ
599 Обавештење пореским обвезницима
600 У четвртак свечано отварање базена
601 Потписан још један уговор са Канцеларијом за одрживи развој
602 Јавни увид и стручна расправа
603 Општина прискаче у помоћ
604 Председник општине са новинарима о ''Џервину''
605 Књажевац на Сајму туризма у Београду
606 Одржана девета седница СО Књажевац
607 Прибављањe непокретности прикупљањем писаних понуда
608 Седница СО 21.фебруара
609 Oдржана 26.седница Општинског већа
610 Помоћ најбољим ученицима и студентима
611 Уговор са Канцеларијом за одрживи развој
612 Помоћ за избегла и интерно расељена лица
613 Општинско веће о неправилностима у ''Бајци''
614 Комисија за оцену идејних решења уређења града
615 Радна тела за идентификацију проблема
616 Ко је најлепше украсио Књажевац
617 Одржана седница Општинског већа
618 Јавни увид и стручна расправа
619 Позив за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
620 Књажевачки школарци на Старој планини
621 Расписан конкурс за стан солидарности
622 Украсите Књажевац - пријаве до петка
623 Вечерас јавна расправа Фондације за повећање наталитета
624 Књажевац – пример ефикасне локалне управе
625 Лажни профил општине на друштвеним мрежама
626 Божић у Књажевцу
627 Обавештење о отпису камате и мировању пореског дуга
628 Дочек Нове године са ''Пилотима'', Рамбом и ''Златним трубама''
629 Приређен традиционални новогодишњи коктел
630 Повластице за оне који измирују обавезе
631 ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ УСЛОВНОГ ОТПИСА КАМАТЕ И МИРОВАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА
632 Скупштина усвојила буџет за наредну годину
633 Уместо честитки-новац за таленте
634 Новчане награде за најлепше окићене зграде,куће и локале
635 Обавештење грађанима
636 Украсите Књажевац за празнике
637 Општинско веће донело одлуку о буџету
638 Јавна расправа
639 Очистите снег и лед испред својих објеката
640 Реновирање капела на гробљима
641 Министарка Калановић у Књажевцу
642 Одржана шеста седница СО Књажевац
643 У петак јавна расправа о буџету за 2013.
644 Министарство финансија и привреде за покривање базена
645 Бесплатно скијање за децу Књажевца
646 ЈАВНИ АНОНИМНИ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС
647 Попис до 15.децембра
648 Отварање ски сезоне од 13. до 16. децембра
649 Завршени пројекти Уједињених нација
650 Успешан наступ Књажевца на Сајму локалних самоуправа
651 Књажевац на Сајму предузетништва и бизниса
652 Седница Скупштине општине Књажевац заказана је за уторак, четврти децембар.
653 Новчана помоћ за ученике и студенте
654 Општинско веће се сагласило са стратегијом социјалне политике
655 Потписан уговор са Канцеларијом за одрживи развој
656 Допунски конкурс за доделу субвенција за развој воћарства
657 Нижа цена грејања за пословни простор и повлашћене кориснике
658 Расписан оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта
659 "Развој" даје пословни простор у закуп
660 Конкурс за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима
661 Одржана пета седница СО Књажевац
662 Процена утицаја на животну средину
663 Заказана пета седница Скупштине општине
664 Одржана 13.седница Општинског већа
665 Студија о процени утицаја на животну средину
666 Асфалт за насеља у Трговишту
667 Меморандум о сарадњи са СКГО
668 Рефундирање трошкова смештаја ученика у интернату
669 Уређење стамбених зграда
670 Одржана четврта седница СО Књажевац
671 Расподела средстава за огрев
672 Прелиминарни распоред пописивачa
673 Процена утицаја на животну средину - Подвис
674 Општинско веће усвојило допуну програма Дирекције
675 Процена утицаја на животну средину - Кална
676 Одржана девета седница Општинског већа
677 Одржана трећа седница Скупштине општине
678 ''Фалкенштајнер'' преузео управљање хотелом ''Стара планина''
679 Сузбијањe ларви комараца
680 Листа кандидата за обуку за пописиваче за општину Kњажевац
681 Конкурс за градску плажу "Ушће"
682 Конкурс за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у домовима ученика средњих школа
683 Претест за пописиваче
684 Прелиминарна листа општинских инструктора
685 У школу кренуло 225 првака
686 Почињу радови у ОШ ''Вук Караџић''
687 Одржана седма седница Општинског већа
688 Коначна листа кандидата за предтест
689 Оглас ради прибављања непокретности прикупљањем писаних понуда
690 Обавештење уз прелиминарну листу кандидата за претест за обуку за пописиваче
691 Коначна листа кандидата за општинске инструкторе
692 Предтест за инструкторе
693 Сузбијања ларви комараца
694 Општинско веће о ''Топлани'' и ''Стандарду''
695 Гласајте за ученике ''Вука''
696 Именовани директори “Развоја” и “Стандарда”
697 Одржана прва радна седница СО
698 Акција сузбијања комараца
699 Милан Ђокић изабран за председника Општине Књажевац
700 Обавештење за кандидате који су ушли у ужи избор за обуку за општинске инструкторе у Општини Књажевац
701 Попис пољопривреде 2012. године
702 ФКМС почиње трећег јула
703 Процене утицаја на животну средину
704 Сутра конституисање СО Књажевац
705 Сезонске карте за базен
706 Aкцијa сузбијања ларви комараца
707 Конкурс за доделу стамбених кредита
708 Јавни позив за пријављивање кандидата за општинске инструкторе
709 Коначни резулти председничких избора у Књажевцу
710 Свечана седница СО поводом Дана Општине
711 Коначни резултати локалних избора у Књажевцу
712 Предаја изборног материјала
713 Највише мандата за УРС, ЛДП у Скупштини
714 Акција сузбијања крпеља
715 Исплата бирачких одбора
716 Још милион и по за Бањицу
717 Незванични резултати избора
718 “Кербер” за празник општине
719 За рехабилитацију система грејања 600.000 евра
720 Конкурси Фонда за развој пољопривреде
721 Доела средстава пољопривредним газдинствима
722 Књажевац-лидер предузетништва
723 Седница Већа у понедељак
724 Презентација концепта плана генералне регулације за туристички центар и сектор алпског скијалишта Голема река
725 Општина Књажевац расписује Јавни конкурс за организовање спровођења Јавних радова у 2012. години
726 Пре прскања обавестити пчеларе
727 Најбољи спортисти путују у Брисел
728 За пољопривреду 29 милиона динара
729 “Парк пријатељства” на Кадибогазу
730 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
731 Увид у бирачки списак
732 Предах за децу пред отварањем
733 Уговор са канцеларијом за одрживи развој
734 Потписан уговор за магистрални цевовод
735 Потписан уговор за амбуланту у Кални
736 У Главичици водовод, у граду асфалт
737 Проглашене изборне листе
738 Округли сто о корупцији
739 Од априла ''Тимарк'', од септембра ''Пеко''
740 Бензинске станице за регресирано гориво
741 Набављено 3500 канти за смеће
742 Обрасци потребни за подношење изборних листи
743 Образац за оверу потписа
744 Захтеви за регресирано гориво на три пункта
745 Увид у бирачки списак
746 Поступак подношења захтева за регресирано гориво
747 Култура - теорија и пракса
748 Закључци Скупштине о стању у ЗЦ
749 Ревитализација пољских путева
750 Општина Књажевац расписала конкурс за финансирање пројеката удружења у 2012. години
751 Додела субвенције приликом запошљавања трудница, самохраних родитеља и младих брачних парова у општини Књажевац
752 Заказана седница Скупштине општине
753 Сертификат ЕУ за пројекат социјалне инклузије
754 Разговор о асфалтирању улица
755 Министарство одобрило два пројекта за социјално угрожене групе становништва
756 Штаб: Да Министарство обезбеди грејање Болнице
757 Неопходна помоћ у механизацији
758 Ветар поново прави проблеме
759 Подршка месним заједницама
760 Помоћ за Дрвник
761 Престанак падавина омогућио чишћење
762 Помоћ за 12 житеља Дејановца
763 Стари људи спашени ’’беле смрти’’
764 Отежана испорука топлоте
765 Обавезно чишћење леденица
766 Искључење јавне расвете у МЗ
767 Редуковати потрошњу струје
768 Бројни кварови на електро мрежи
769 Тражи се помоћ Републике
770 Зимска опрема из општинског буџета
771 Сметови и у граду
772 Министарство подржало пројекат уређења Бањице
773 Заседао Штаб за ванредне ситуације
774 Непрекидно дежурство
775 Школе на непланираном распусту
776 Усвојен ребаланс буџета
777 НАЈАВА КОНКУРСА: Подстицајни програм за развој села и очување биолошке разноврсности Парка природе „Стара планина“
778 Промена цена комуналних услуга
779 У четвртак седница Скупштине
780 Највише пара за Дирекцију, пољопривреду и школе
781 Министар Оливер Дулић у Књажевцу
782 Седница Већа у понедељак
783 Руководство општине обишло школе
784 Купљен пианино за Музичку школу
785 Стипендије за ученике и студенте
786 Дарови за прве бебе
787 Пакетићи за сву децу
788 Оптимизам за наредну годину
789 Посао за младе
790 Почела регулација Сврљишког Тимока
791 Реновиран планинарски дом
792 Отворен хотел на Јабучком равништу
793 Оглас за пријављивање кандидата за полагање испита за извршитеља
794 Из буџета за породице, запошљавање и аграр
795 Помоћ старима
796 Усвојен план запошљавања
797 Камион за извоз смећа-донација Беча Књажевцу
798 Усвојен предлог буџета за 2012. годину
799 Нацрт одлуке о буџету општине Књажевац за 2012.годину
800 Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама
801 Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
802 Нацрт одлуке o измени и допуни Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине
803 Сарадња са Бугарском
804 Подршка запошљавању младих
805 Одржана 24. седница Скупштине општине
806 Накнаде за употребу општинских путева и улица
807 Заказана седница Скупштине општине
808 Сарадња Општине и Путева Србије
809 Шести меморијални турнир ''Ивица Божиновић''
810 Посао за 262 обућара
811 Образовна инклузија Рома
812 Куће за избегла и расељена лица
813 Књажевац на Сајму локалне самоуправе
814 Акциони план за превенцију и сузбијање болести зависности
815 Књажевац на Сајму локалне самоуправе
816 Први састанак Клуба родитеља деце са сметњама у развоју
817 Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица - приправника - волонтера
818 Локални план управљања отпадом 2011-2021
819 Аудиција за програм "Србија у ритму Европе"
820 Књажевац - најбоља локална самоуправа
821 Конкурс за доделу стипендија
822 Обавештење
823 Бесповратна средства за пољопривреду и село
824 Књажевац у ритму Европе
825 Још једна промоција Spa i Wеllnes центра Бањица
826 Додела признања „Капетан Миша Анастасијевић” у Књажевцу
827 И Књажевац у ритму Европе
828 Привремено затварање пута ка Ргошту
829 У Општини Књажевац 32.763 становника
830 Представљен пројекат за децу са сметњама у развоју
831 Систем за нешкодљиво уклањање животињског отпада
832 Водовод у пробном раду
833 Изузетан квалитет воде на Бањици
834 Радови на путној инфраструктури
835 Обавештење у вези пописа
836 Друга фаза радова на водоводу
837 Нови тротоари
838 За децу са сметњама у развоју
839 Општина Књажевац тражи разрешење директора Здравственог центра
840 Хитна седница Већа о Здравственом центру
841 Дишите пуним плућима
842 Ролеријада
843 Гради се по целом граду
844 Реконструисана спортска сала
845 Европскa недељa мобилности
846 Одборници усвојили ребаланс буџета
847 Седница СО Књажевац
848 Конкурс
849 Конкурс за неговатељице
850 Јавни позив
851 Глобална кампања УН за смањење ризика од катастрофа
852 Европска недеља мобилности
853 "Пеко" у Књажевцу
854 Обавештење
855 Нацрт Просторног плана општине Kњажевац и Планa генералне регулације Kњажевца
856 Оглас за јавно надметање
857 Исправка списка пописивача
858 Списак пописивача за општину Књажевац
859 Обавештење уз прелиминарну листу пописивача за oпштину Књажевац
860 Јавна расправа о Просторном плану
861 Нова намена школе у Дебелици
862 Јачање туристичке конкурентности
863 Прелиминарна листа кандидата за пописиваче
864 Борба против крилатих напасти се наставља
865 Aкцијa сузбијања ларви комараца
866 Обавештење
867 Коначна листа инструктора за попис становништва
868 Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче
869 Акција сузбијања ларви комараца
870 Услуга превоза ученика
871 Почела доградња Музичке школе
872 Припрема се Сабор на Кадибогазу
873 За рад народне кухиње 1.900.000 динара
874 Грађевинари стигли у ОШ ''Каплар''
875 Унапређен систем управљања ванредним ситуацијама
876 Књажевац у знаку Фестивала
877 Фестивал културе младих Србије од 04. до 10. јула
878 Заказана седница Скупштине општине
879 Потписан уговор за магистрални цевовод
880 За реконструкцију ''Каплара'' 15 милиона из НИП-а
881 ЖФК ''Нивес'' у првој лиги
882 Обележен Дан полиције
883 Социјална заштита деце са сметњама у развоју
884 Мој поглед на животну средину
885 Сузбијања ларви комараца
886 Књажевац у кампањи ''Очистимо Србију''
887 Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица
888 Потписан уговор са Комесаријатом за избеглице
889 Министар пољопривреде посетио Књажевац
890 Обележен Дан општине
891 Подршка запошљавању
892 Музеј Старе планине
893 Одржана ‘’Молитва под Миџором’’
894 Обележена слава Цркве и општине
895 Књажевац домаћин Фестивала музичких школа Србије
896 Град Београд за Књажевац
897 За чистији Књажевац
898 Мајске свечаности 2011.
899 Акција сузбијања крпеља
900 Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за увођење система ХАЦЦП – на територији најнеразвијенијих општина у Србији
901 Образовна инклузија Рома
902 Књажевац беспрекоран домаћин
903 За адаптацију Гургусовачке куле седам милиона динара
904 Књажевац домаћин кошаркашког турнира
905 Потписани уговори са удружењима
906 Парк пријатељства Белоградчика и Књажевца
907 Рурални туризам-шанса Књажевца
908 Одржана 20. седница Скупштине општине
909 Амбасадор Шпаније посетио Књажевац
910 Продаја возила путем јавног надметања
911 Оглас за земљиште
912 Социјална политика општине
913 Министар здравља у ЗЦ Књажевац
914 Књажевац домаћин ''Домијаде''
915 Обука за будуће предузетнике
916 Пријем за успешне спортисте
917 Сат за нашу планету
918 Обавештење о избору пројеката
919 Пети уговор са Канцеларијом за одрживи развој
920 Сајам запошљавања 23.марта
921 Нова жичара и прва гондола
922 Продаје се Клуб Војске
923 Сајам сеоског туризма у Бору
924 Подстицајни програм за развој села и очување биолошке разноврсности парка природе „Стара планина“
925 Израда пројеката за Бањицу
926 Одржана 19. седница Скупштине општине
927 Помоћник министра пољопривреде у Књажевцу
928 Услуга ближа грађанима
929 Успешан наступ на Сајму туризма
930 РАРИС за Књажевац
931 Директор НАРР-а у Књажевцу
932 Лепоте Књажевца на Сајму у Београду
933 Први пут на Сајму туризма у Софији
934 Признања за угоститеље из Књажевца
935 Нови туристички инфо центар
936 Предах за децу са сметњама у развоју
937 Министар Љајић разговарао са грађанима Књажевца
938 Новац за градски парк
939 Србија на путу ка ЕУ: Берза знања и искустава
940 Развој туризма у Књажевцу, Белоградчику и Сокобањи
941 Уручене стипендије за средњошколце и студенте
942 Усвојен ребаланс буџета
943 "Помоћ у кући деци са инвалидитетом и њиховим породицама" - позив за подношење понуда
944 Састанак Дирекције и месних заједница
945 Тренинг семинар за предузетнике
946 Саобраћајнице проходне
947 Јануарско заседање СО
948 Ничу хотели на Јабучком равништу
949 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац
950 Поклони за прве бебе у 2011. години
951 Дочек ''српске'' нове године
952 Божићни дaрови за децу и полицајце
953 Почиње сезона скијања
954 Усвојен буџет за 2011. годину
955 Давање у закуп пољопривредног земљишта
956 Заказана седница Скупштине
957 Презентација потенцијала Ргошке Бање
958 Помоћ најугроженијима
959 Реконструисана Улица др Савића
960 Смотра аматера Србије у Књажевцу
961 Шест милона динара за помоћ старим и особама са инвалидитетом
962 Унапређење локалних финансија
963 Одржан Меморијални турнир ''Ивица Божоновић''
964 Одржани Пети сусрети етно удружења и асоцијација Србије
965 Обезбеђене куће за избегла и расељена лица
966 Радови у Архео-етно парку у Равни
967 Заказана седница СО
968 Солидарност са Краљевом
969 Сајам локалне самоуправе
970 Потписан уговор са Министарством пољопривреде
971 Отпис камате за грађане
972 За пројектну документацију милион динара
973 Опремање матичне службе
974 Нова скупштина за десет дана
975 Смотра пензионера Тимочке крајине
976 Чудесни свет Драослава Живковића
977 Дани Старе планине у Београду
978 Бициклисти света у Књажевцу
979 Мобилни мамограф у Књажевцу
980 Обезбеђена средства за наставак пројекта
981 Сакрална топографија Књажевца и околине
982 Пријем за победнице такмичења ‘’Дунавски уметник’’
983 Одржана четврта ''Шипуријада''
984 Одржана седница Општинског већа
985 Обележен Дан чистих планина
986 Радови на Јабучком равништу
987 Одржан Међународни фестивал хуманости
988 Меморандум о сарадњи са Британским саветом
989 Потписан уговор са Делегацијом ЕУ
990 Грађевински материјал за избегла и расељена лица
991 Унапређење топловодног система
992 Још једно одлагање
993 Седница СО 14.септембра
994 Одложена седница Скупштине општине
995 Обележен Дан МЗ Минићево
996 Преминуо одборник СО Књажевац
997 Изабран логотип Центра за социјални рад
998 Прва фаза уређења градског парка
999 Почела адаптација Цркве у Бучју
1000 Завршен конкурс за логотип Центра за социјални рад
1001 Срцем за Књажевац
1002 Општинско веће о извршењу буџета
1003 Шпанске компаније улажу у развој Старе планине
1004 Оглас за продају Фабрике сирева "Џерси" у стечају
1005 Oдржан јубиларни Сабор на Кадибогазу
1006 Конкурс центра за социјални рад
1007 ''Жикина шареница'' у Књажевцу
1008 Деценија Сабора на Кадибогазу
1009 Параглајдери летели са Тупижнице
1010 Књажевачки уметници у Белоградчику
1011 Обавештење за откуп пшенице
1012 Оглас за избор корисника за доделу помоћи
1013 Нови програми за социјалне случајеве
1014 Међународни пројекат за сеоски туризам
1015 Кориговане цене воде и грејања
1016 Отворен 49.Фестивал културе младих Србије
1017 За градски парк два и по милиона динара
1018 Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица
1019 Почели радови на уређеним обалама
1020 Фестивал од 29. јуна до 4.јула
1021 Одборници усвојили Стратегију руралног развоја
1022 Европска унија за Књажевац
1023 Уговори са Комесаријатом за избеглице
1024 Седница СО 14.јуна
1025 Акција ''Очистимо Србију'' у Књажевцу
1026 Одржани избори за савете националних мањина
1027 Подршка предузетништву младих
1028 Конкурс министарства просвете
1029 Представљен пројекат регулације Трговишког Тимока
1030 Помоћ избеглицама
1031 Добра сарадња Полиције и Општине
1032 Подршка привреди
1033 Фис трке на Старој планини
1034 На путу ка акредитацији Дома здравља
1035 Нови пројекти у Књажевцу
1036 Три нова развојна пројекта
1037 Oбележен Дан општине
1038 У Књажевцу одржан седми ПРВИСИ
1039 Одржана 13.седница СО Књажевац
1040 Етно фест ''Молитва под Миџором'' у Балта Бериловцу
1041 Ђурђевдан - слава Цркве и Општине
1042 Изложба фотографија у част Дана општине
1043 Почеле мајске свечаности
1044 За Дан општине у новом руху
1045 Подстицајни програм за развој села
1046 Мајски празници
1047 150 година Народне библиотеке ''Његош''
1048 Зелени Књажевац
1049 Обележено 165 година школе у Минићеву
1050 Субвенције за пољопривреду
1051 Расписана лицитација за Базен
1052 Град државних првака
1053 Одржана 12.седница Скупштине општине
1054 Мере за сузбијање беснила
1055 Јачање локалног екомског развоја
1056 Подстицај развоју пољопривреде
1057 Неисправна вода за пиће у Минићеву, Трновцу и Равни
1058 Заказана 12. седница СО
1059 Извештаји јавних предузећа
1060 Делегација Бугарске у Књажевцу
1061 Пoтписан уговор са УСАИД
1062 Почела јавна расправа о Стратегији руралног развоја
1063 Уручене општинске стипендије
1064 Почела подела помоћи
1065 Сарадња са Бугарском
1066 Одржана седница Општинског већа
1067 За Стару планину 560 милиона
1068 Потписан уговор са ’’Рубином’’
1069 Помоћ Владе Србије
1070 Вода исправна за пиће
1071 Вода није за пиће
1072 Проходни путеви
1073 Поплављене оранице
1074 Почело решавање проблема паса луталица
1075 Поштански шалтер у Трговишту
1076 Одржана седница Општинског већа
1077 Седница Штаба за елементарне непогоде
1078 Бирачки списак за националне мањине
1079 Локална самоуправа подржава привреднике
1080 Скупштина усвојила планове јавних предузећа
1081 Дводневна радионица о кластерима
1082 Заказана седница Скупштине општине
1083 РАРИС урадио планове управљања отпадом
1084 Поклони за прве бебе
1085 Скупштина усвојила буџет за 2010. годину
1086 Ветрогенератори на Тупижници?
1087 Могућности за извоз пољопривредних производа
1088 Олакшице за малу привреду
1089 Новац за Музеј
1090 Наставак пројекта "Кућа на пола пута"
1091 Акциони план за младе
1092 Јавна расправа
1093 Стратегија за развој Књажевца
1094 Телефон за информације о новом грипу
1095 Књажевац на Првом сајму локалних самоуправа
1096 Одржани избори за савете месних заједница
1097 ЈП "Путеви Србије" за Књажевац
1098 Министарка за НИП у Књажевцу
1099 Очистимо општину!
1100 Неразвијени траже пријем у Влади Србије
1101 Потписан уговор са Дирекцијом за воде
1102 Осма седница Скупштине општине Књажевац
1103 Штаб цивилне заштите
1104 Нови председник спортског савеза
1105 Презентација Европске мреже предузетништва
1106 Општинско веће о допунском буџету
1107 Презентација Европске мреже предузетништва
1108 Сабор на Панаџур
1109 Размена ђубрива за меркантилну пшеницу
1110 Инвестиције на Коњарнику
1111 Уклањање депонија на Старој планини
1112 Представљени пројекти РАРИСа
1113 Привредни савет
1114 Седница Општинског већа
1115 Женска фудбалска репрезентација у Књажевцу
1116 Књажевац у акцији ’’Очистимо Србију’’
1117 Почела градња моста
1118 Друга страна Србије - Књажевац
1119 Европски фондови у развоју локалне самоуправе
1120 Амбасадор Индије у посети Књажевцу
1121 Јавни позив за градњу одмаралишта на Јабучком равништу
1122 Археолошка истраживања на локалитету Бањица
1123 О безбедности грађана и имовине
1124 Припрема за европске интеграције
1125 Регионална сарадња, услов за улазак у ЕУ
1126 Књажевачко културно лето
1127 Општинско веће о безбедности
1128 Сабор на Кадибогазу
1129 Књажевац спреман за грип
1130 Градилишта на Старој планини
 
Насловна I Архива
Evropski progres
Обједињена процедура

Регистрација стамбених заједница

Strategija Integrisane komunikacije


  

Предлози и примедбе


Временска прогноза


   
       

  
                 
          

Временски подаци на мобилном телефону

www.knjazevac.vreme.in.rs/wapindex.php

www.babinzub.vreme.in.rs/wapindex.ph

Четвртак 15.11.

Маx. 13°C Min. 2°C

Делимично облачно са сунчаним интервалима.

Петак      16.11.

Max. 9°C Min. 2°C

Преподне претежно облачно, поподне делимично разведравање.

Субота     17.11.

Max. 5°C Min. -1°C

Ујутру могућа ниска облачност. Претежно облачно, у току дана могући краћи сунчани интервали.

Општина Књажевац на друштвеним мрежама
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас1045
mod_vvisit_counterОве недеље18911
mod_vvisit_counterОвог месеца71363
mod_vvisit_counterПрошлог месеца202143
mod_vvisit_counterУкупно6380452

We have: guests online


   Извештај

   Информатор


Агенција за развој Књажевца