www.knjazevac.rs

Архива вести


   Прикажи # 
1 Конкурс за подршку старт-ап бизниса у пољопривреди и туризму
2 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
3 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
4 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама
5 Међународна конференција ‚КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И ЕУ` окупила у Књажевцу учеснике из седам земаља
6 Јавни оглас ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Књажевац путем јавног надметања
7 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката
8 ОДЛУКА о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац за 2018. годину
9 Решење о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2018. години
10 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
11 Обавештење о искључењу воде у граду дана 01.04.2018.
12 НАЦРТ УГОВОРА О ПРИПАЈАЊУ
13 Сат за нашу планету
14 РЕШЕЊЕ о именовању комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинанасирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2018. години
15 Обавештење о сечи растиња
16 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о такси превозу на територији општине Књажевац
17 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
18 ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,ТУПИЖНИЧКА ЛЕДЕНИЦА”
19 ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЦРНИ ВРХ СА ЗАСЕОКОМ ГРАВАЉОСА И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЦРНИ ВРХ СА ЗАСЕОКОМ ГРАВАЉОСА
20 Захтев ЈКП „Стандард“ Књажевац за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о висини цене услуга у обављању комуналних делатности од општег интереса
21 О Г Л А С РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
22 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2018.годину
23 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2018. ГОДИНИ
24 Награђена и откупљена идејна решења моста на Сврљишком Тимоку
25 Резултати конкурса за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима за школску 2017/2018.годину
26 Срећни новогодишњи и божићни празници
27 Позив за учешће у пројекту Подршка за будућност
28 Усвојен План одбране општине Књажевац
29 JABHИ KOHKYPC 3A ФИHAHCИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
30 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
31 КОНАЧНA ЛИСТA РЕДА ПРВЕНСТВА
32 ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ
33 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2018.годину
34 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ОПШТИНУ КЊАЖЕВАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
35 ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
36 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
37 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
38 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним административним таксама
39 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама
40 ОДЛУКА - Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
41 ОБАВЕШТЕЊЕ - Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
42 К О Н К У Р С за израду Идејног архитектонско – урбанистичког решења пешачког моста
43 Кoнкурс зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa Књaжeвaц зa учeникe сa прeбивaлиштeм вaн тeритoриje oпштинe Књaжeвaц
44 Кoнкурс сa избoр кoрисникa дa дoдeлу пoдстицajних срeдстaвa зa jaчaњe нoвoфoрмирaних удружeњa из oблaсти пoљoприврeдe
45 Кoнкурс зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa Књaжeвaц
46 ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА 30.ОКТОБРА У ПЕРИОДУ ОД 7 ДО 19 ЧАСОВА
47 Именовани директори Јавних предузећа у општини Књажевац
48 Јавни конкурс за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Књажевац у 2017. години
49 Објављен први Извештај о извршењу буџета према грађанима
50 Oбукa зa стицaњe лицeнцe прoфeсиoнaлнoг упрaвникa згрaдa
51 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
52 КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЈАЧАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
53 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА
54 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
55 Ђокић обишао радове у Гимназији
56 Представљена студија изводљивости пута Мирковци – Јабучко равниште
57 Изградња новог прилаза Катастру
58 Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије 2015--2020
59 Ивковић на обележавању Дана МЗ Подвис
60 Завршен пројекат "WЕ-NET: Ка градовима образованим за одговоран однос према средини"
61 Потписан уговор са ''Проџетијем''
62 КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
63 Књажевцу награда Европске бизнис скупштине
64 ОБАВЕШТЕЊЕ
65 Почео програм стручне праксе
66 Прва фабрика након три деценије
67 Одржана 14. седница Скупштине
68 Делегација ЕУ у посети Књажевцу
69 Гађање на Стрелишту
70 Позив на јавну расправу
71 ОГЛАС ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
72 Одлука о избору пројеката удружења који се финасирају из буџета општине Књажевац за 2017.годину
73 Књажевац најбољи у агробизнису
74 Обележен Дан општине
75 Представљен позив за финансирање програма ''Партнерства за запошљавање младих''
76 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
77 СКГО и Књажевац: Почиње процес издавања обвезница
78 Одржана 12. седница Скупштине општине
79 Решење о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
80 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
81 Решење о именовању Kомисије
82 Ђокић потписао уговоре са министарствима
83 Увид у Јединствени бирачки списак
84 Oбукa зa oдбoрницe и oдбoрникe o спeцифичним питaњимa рoднe рaвнoпрaвнoсти
85 Бесплатна припремна настава за осмаке и матуранте
86 Општинско веће о пољопривреди
87 Стипендије за ученике и студенте
88 Књажевац на Сајму туризма у Београду
89 Акција ''Држава Србија у селима Србије'' почела у Кожељу
90 Одржана 23. седница Општинског већа
91 Општине Тимочке крајине и СКГО
92 Телефон за сугестије и примедбе грађана
93 Конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2017. години
94 Одржана 21. седница Општинског већа
95 Настављен попис нелегалних објеката
96 Рeзултaти Кoнкурсa зa дoдeлу нoвчaнe пoмoћи тaлeнтoвaним студeнтимa и учeницимa и студeнтимa дeфицитaрних зaнимaњa зa шкoлску 2016/2017. гoдину
97 Обавештење о закљученом уговору о јавном превозу
98 Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга ЈКП Стандард Књажевац
99 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 5 СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ
100 Бадње вече у Књажевцу
101 Председник СО честитао Божић
102 Честитка председника Општине
103 Општинско руководство са дежурним службама
104 Новогодишњи коктел
105 Потписани уговори са воћарима
106 ОБАВЕШТЕЊЕ
107 Jавни позив за доделу пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица
108 Уместо дочека – новац за лечење Књажевчана
109 Скупштина усвојила буџет за наредну годину
110 Одржана јавна расправа о буџету
111 Усвојен Нацрт Одлуке о буџету за 2017. годину
112 Предлог Нацрта Одлуке о буџету за 2017.годину
113 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама
114 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама
115 Одржана седма седница Скупштине
116 Књажевац, Бољевац и Сокобања желе боље путеве
117 Јачање капацитета за рад са привредом
118 Опрема за издавање грађевинских дозвола
119 OБAВEШTEЊE
120 Јавна расправа о Нацрту Програма заштите животне средине општине Књажевац за период 2016 - 2020. године
121 Нацрт Одлуке о одређивању зона на територији општине Књажевац
122 Од образовања до запослења
123 Радионица за израду програмских буџета
124 Одржана шеста седница СО Књажевац
125 Одборнице из на Конференцији Женске парламентарне мреже
126 Михајловић на састанку о регионалној депонији
127 Ивковић на округлом столу о породичном насиљу
128 Управљање комуналним делатностима
129 Одборнице на конференцији Женске парламентарне мреже
130 Jaвни пoзив зa сaмoзaпoшљaвaњe рaњивих и мaргинaлизoвaних групa
131 Конкурс за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима и доделу новчане помоћи ученицима и студентима дефицитарних занимања за општину Књажевац за школску 2016/2017.годину
132 Седница Скупштине 7. новембра
133 Седница Већа одржана на Бабином зубу
134 Нови конкурс за субвенције у воћарству
135 Посета новом вртићу у Доњој Каменици
136 Подстицаји за развој козарства
137 Рачунар за пројекат "Бебо, добродошла на свет"
138 Сертификати за педагошке асистенте
139 Разговор председника са грађанима
140 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
141 Ђокић на састанку о енергетској ефикасности
142 Из буџета за санацију крова Музеја
143 За незапослене бесплатни курсеви страних језика
144 Седма седница Општинског већа
145 Председник Ђокић у Минићеву
146 Ивковић на састанку о регионалној депонији
147 Конкурс за волонтере/ке - тутoрe/кe
148 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
149 Пољопривредне субвенције за још 350 газдинстава
150 Могућности за развој кампинг туризма
151 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КЊАЖЕВЦА И О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКО-ЕТНОЛОШКОГ ПАРКА „РАВНА“ И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈ
152 РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ТУРИСТИЧКОГ РИЗОРТА „ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ“ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ
153 Руководство Општине дало крв
154 Председник отворио Светско првенство у пауерлифтингу
155 Конкурс за надокнаду трошкова боравка у Дому ученика средњих школа, за школску 2016/2017. годину
156 Одржана четврта седница Скупштине
157 Отворен Клуб за тражење посла
158 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
159 Јавна консултација
160 Председник Ђокић отворио Фестивал културе младих Србије
161 ОБAВEШТЕЊЕ
162 Оглашавање сирена поводом Дaнa сeћaњa нa стрaдaњe и прoгoн Србa
163 Одржан Сабор на Кадибогазу
164 Одржана трећа седница Скупштине општине
165 ОБАВЕШТЕЊЕ: Мере заштите од пожара
166 Председник општине на отварању Фестивала
167 Одржана друга седница Скупштине општине
168 Пројекат BET ON EU: Balkans and Europe Together
169 Кoнкурс зa дoдeлу пoзajмицa
170 Руководство општине у Горњој Каменици
171 Прва седница Општинског већа у новом сазиву
172 Општина Књажевац проглашена угроженим подручјем
173 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
174 OБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
175 Изабрано ново општинско руководство
176 Oтвoрeни кoнкурси зa дoдeлу субвeнциja у стoчaрству
177 Кoнкурси зa дoдeлу субвeнциja зa нaбaвку мeхaнизaциje и пoдизaњe вишeгoдишњих зaсaдa
178 Обавештење за грађане
179 Усвојен Нацрт Одлуке о суфинансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Књажевац
180 Јавна расправа о Нацрту одлуке о суфинансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Књажевац
181 Обележен Дан општине Књажевац
182 Рок за плаћање пореза 16. мај
183 Потписан уговор о подршци пољопривредницима
184 Предлог плана управљања Спомеником природе "Долина потока Бигар"
185 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
186 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
187 Изборна комисија општине Књажевац донела Решење о утврђивању збирне изборне листе
188 Обавештење о сечи растиња
189 Председник са мештанима Влашког Поља о комасацији
190 Распоред сталног састава бирачких одбора
191 Изборна комисија општине Књажевац прогласила Изборне листе
192 Од понедељка исплата помоћи за пензионере
193 Три и по милиона за активности МЗ
194 ИНФОРМАЦИЈА за учеснике јавног конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2016. години
195 РЕШЕЊЕ о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
196 ОБАВЕШТЕЊЕ
197 Oпштинскa избoрнa кoмисиja oпштинe Књaжeвaц усвојила обрасце
198 Јавна расправа o Нацрту Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине Књажевац
199 ОБАВЕШТЕЊЕ - увид у Јединствени бирачки списак - део за територију општине Књажевац
200 Председник општине са ратним ветеранима
201 Јавна расправа о Акционом плану за остваривање родне равноправности
202 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО
203 РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКО-ЕТНОЛОШКОГ ПАРКА „РАВНА“
204 Почиње контрола радног времена
205 Одлукa о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац за 2016. годину
206 Јавна расправа o Нацрту Акционог плана за остваривање родне равноправности 2016-2018
207 Решење о именовању комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања
208 Конкурсно финансирање месних заједница
209 Сасатанак са председницима месних заједница
210 Књажевац једна од најтранспарентнијих општина
211 Позив пензионерима
212 Општинско веће о помоћи пензионерима
213 Јавни позив за подношење пријава за евидентирање закупаца на неодређено време и власника станова на којима је засновано право закупа на неодређено време
214 ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
215 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2016. годину
216 Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2016. години
217 Јавна расправа o Нацрту програма развоја спорта у општини Књажевац 2016-2018
218 Општинско веће о програмима, пензионерима, вишку запослених
219 Укинуто ванредно стање
220 Министар енергетике у Књажевцу
221 Проглашено ванредно стање
222 Погрешна одлука ЈП Стара планина
223 Стипендије за најталентованије
224 О комасацији на 39. седници СО
225 Деца из Гораждевца на Старој планини
226 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o боравишној такси у општини Књажевац
227 Скупштина усвојила буџет за 2016.
228 Решење о одређивању јавне површине за слободно шетње паса на територији општине Књажевац
229 Прихваћен предлог Комисије о проширењу ранг листе талентованих студената
230 ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ и ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ПРИСПЕЛИХ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ
231 Одржана јавна расправа о буџету за 2016.
232 Грађани изабрали језеро
233 Општинско веће усвојило Нацрт буџета за 2016.
234 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2016.годину
235 Одржана 117. седница Општинског већа
236 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o измени и допуни Одлуке о комуналним таксама
237 РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕНТОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
238 ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРИЈАВЉЕНИХ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015.ГОДИНУ
239 Председник општине о буџету за 2016.
240 Асфалтирање улица у селима
241 Почетак пројекта "WE-NET: Ка градовима образованим за одговоран однос према средини"
242 Потписан Меморандум са Европским прогресом
243 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ
244 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ У 2015.ГОД
245 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА ГРАДСКЕ И СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 2015.ГОД
246 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015.ГОД
247 Повољне цене зимовања у Планинарском дому
248 Завршена реконструкција Планинарског дома
249 Грађевинска сезона у пуном јеку
250 Осам милиона за запошљавање
251 Обавештење о изради Нацрта Програма заштите животне средине на територији општине Књажевац
252 Обавештење о извођењу гађања
253 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o управљању комуналним отпадом на територији општине Kњажевац
254 Колегијум Зајечарског округа одржан у Књажевцу
255 Привремена обустава саобраћаја ради одржавања јесењег вашара
256 Књажевац лидер туризма
257 Европски прогрес 1. октобра у Књажевцу
258 ''Туристички цвет'' за Књажевац
259 Потписани уговори са младим пољопривредницима
260 Нове субвенције за пољопривреднике
261 Одржана 114. седница Општинског већа
262 Нови редови вожње у линијском превозу на територији општине Књажевац
263 Зaхтeв зa дaвaњe сaглaснoсти
264 Закуп локација
265 Закуп дома у Трговишту
266 Конкурс за смештај у Дом ученика
267 Почела градња нове пијаце
268 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „БАРАНИЦА“ И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „БАРАНИЦА“
269 Конкурси за запошљавање
270 Редови вожње у линијском превозу на територији општине Књажевац
271 Аташе за пољопривреду Амбасаде Аустрије у посети Књажевцу
272 Веб презентација општине Књажевац најбоља у Србији
273 Обавештење о извођењу гађања
274 Милан Ђокић отворио 54. фестивал културе младих Србије
275 Уређује се парк код Гургусовачке куле
276 О безбедности на Фестивалу
277 Одржана 36. седница Скупштине општине
278 Гради се пут у Зубетинцу
279 ОБАВЕШТЕЊЕ - Акција сузбијања крпеља
280 Јавна расправ o нацрту Oдлуке о усвајању Стратегије интегрисане комуникације 2015 - 2025.година
281 Јавни увид и стручна расправа о Нацрту плана детаљне регулације друге фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини и Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације друге фазе туристичког ризорта
282 Рани јавни увид у израду плана генералне регулације насеља Минићево
283 Обавештење - Aкцијa сузбијања крпеља
284 Обавештење - Aкцијa сузбијања комараца
285 Јавни конкурс за именовање директора ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац
286 Скупштина усвојила ребаланс буџета
287 Јавна расправа o нацрту Статута o измени и допуни Статута општине Књажевац
288 Заказана 35. седница СО
289 Одржана 107. седница Општинског већа
290 Одржана 34. седница СО Књажевац
291 Обележен Дан општине
292 Јавна набавка добара - грађевински материјал
293 Побољшање услова становања интерно расељеним лицима
294 Јавна набавка добара- електрична енергија
295 Општинска управа Књажевац пример добре праксе у оквиру пројекта "Унaпрeђeње пoслoвнoг oкружeњa нa лoкaлнoм нивoу кроз регулаторну реформу"
296 Амбасадор Аустрије у Књажевцу
297 Решење о додели средстава медијским кућама
298 Конкурс за доделу субвенција за развој овчарства и козарства
299 Конкурс за доделу субвенција за развој млечног говедарства
300 Одлука о измени Одлуке о финансирању пројеката
301 Почела грађевинска сезона у Књажевцу
302 Одлука о финансирању пројеката удружења
303 Jавна набавка мале вредности услуга – услуга мртвозорства
304 Амбасадор Америке у Књажевцу
305 Суфинансирање пројеката у области медија у 2015. години.
306 Jавне набавке мале вредности услуга – услуга мртвозорства
307 Округли сто о Фондацији за повећање наталитета
308 Jавна набавка мале вредности добара - материјала за саобраћај, нафтa и дестилати за моторна возила путем картица
309 Одржана 32. седница Скупштине општине
310 Одржана 32. седница Скупштине општине
311 Jавне набавке услуга - народнa кухињa
312 Јавна набавка мале вредности добара - лож уља
313 Јавна набавка мале вредности добара - канцеларијског материјала
314 Јавна набавка мале вредности услуга - услуга зоохигијене
315 Јавна набавка мале вредности услуга - репрезентацијe, услуга хотела и ресторана
316 Јавна расправа o нацрту одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
317 Одржана 31. седница Скупштине општине
318 Новчана помоћ за студенте и ученике
319 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2015. годину
320 Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања
321 Стамбено збрињавање избеглица
322 Одржана 98. седница Општинског већа
323 Обавештење власницима шума
324 Изузетан потенцијал Ргошке Бање
325 Оглас о уступању на коришћење Бензинске станице "Кална"
326 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката
327 Оглас о давању у закуп дела комплекса непокретности у Трговишту
328 Оглас о давању у закуп комплекса бивше школске имовине у селу Ћуштица
329 Бесплатно скијање за ученике
330 Обавештење пореским обвезницима
331 Јавна лицитација за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини
332 Јавна расправа o нацрту одлуке о комуналним делатностима на територији општине Књажевац
333 Уништене шуме и воћњаци
334 Усвојен буџет за 2015. годину
335 Јавна набавка линијског (градског и приградског превоза) превоза путника на територији општине Књажевац број 404/1-27/2014-02
336 Решење о избору пројеката у области јавног информисања
337 Тешка ситуација у општини Књажевац
338 Обавезно чишћење снега
339 Јавна расправа o нацрту одлуке о буџету општине Књажевац
340 Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету општине Књажевац за 2015.годину
341 Јавна набавка - Pадови на поправци Планинарског дома на Бабином Зубу
342 Јавна набавка - Oдржавање јавне расвете
343 Јавна набавка - Cијалице за одржавање јавне расвете
344 Јавна набавка - Набавка трактора
345 Јавна набавка - Набавка агрегата
346 Решење о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за суфинансирање пројеката
347 Обавештење пореским обвезницима
348 Јавна набавка Центра за социјални рад „Др Михајло Ступар“
349 Оглас о давању у закуп комплекса бивше школске имовине у селу Ћуштица јавним надметањем
350 Јавна набавка - Услуга линијског превоза путника на територији општине Књажевац
351 Одлукa о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
352 Јавна расправа о Нацрту Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Kњажевац
353 Конкурс за доделу новчане помоћи ученицима и студентима
354 Подношење пријава за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељеним лицима
355 Завршен пројекат ''Превенција и гашење шумских пожара''
356 Kонкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2014. годину
357 Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања
358 Усвојени ребаланси програма јавних предузећа
359 Национална стратегија за развој цивилног друштва
360 Јавни позив за пријаву некоришћеног пољопривредног земљишта у приватном власништву ради давања у закуп Општине Књажевац за 2014. годину
361 Одржана 27. седница Скупштине општине
362 Kонкурс за субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава за набавку садног материјала у воћарству
363 Јавна набавка - Hабавка бетонских белега за обележавање парцела у поступку комасације за део КО Влашко Поље
364 Јавна набавка - Радови на уређењу земљишта комасацијом (II фаза) инвестициони радови у комасационом подручју за део КО Влашко Поље
365 Ребаланси програма јавних предузећа
366 Јавни оглас - Регионални стамбени пројекат за избеглице
367 Конкурс за накнаду трошкова смештаја и исхране у Дому ученика средњих школа у Књажевцу
368 Општинско веће о безбедности у школама
369 Подручје Књажевца заражено ''плавим језиком''
370 Књажевац у мрежи изузетних дестинација Европе
371 За субвенције пољопривреди 10 милиона динара
372 Донација ЕУ - подршка инклузији Рома
373 Одржана 16. седница Скупштине општине
374 Седница СО 11. септембра
375 Општина за прваке
376 Бесплатан јавни превоз
377 Одабрани еко пројекти школа и удружења
378 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
379 ОБАВЕШТЕЊЕ
380 Милан Ђокић отворио Фестивал културе младих Србије
381 Обустава саобраћаја у току ФКМС-а
382 Књажевац - изузетна дестинација Европе
383 Конкурс за доделу субвенција за купљену механизацију и опрему за наводњавање из средстава Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац у 2014.години
384 Конкурс за доделу субвенција за развој млечног говедарства из средстава Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац у 2014.години
385 Јавна набавка - економско оснаживање избеглица и интерно расељених лица кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу
386 Пријавите децу за вртић
387 КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2014. ГОДИНИ
388 Јавна набавка - електрична енергија
389 Испитан квалитет воде за пиће
390 Запрашивање комараца
391 Седница Скупштине четвртог јула
392 Општина Књажевац у програму Европски прогрес
393 Јавна набавка -економско оснаживање избеглица и интерно расељених лица кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу
394 Полицајци гађају на стрелишту
395 Одржана 24. седница Скупштине општине
396 Заказана 24. седница Скупштине
397 Јавна набавка - економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне активности
398 Јавна набавка - услуге мртвозорства
399 Јавна набавка - услуге осигурања
400 Јавна расправа о Одлуци o начину држања и заштите домаћих и егзотичних животиња на територији градског и сеоских насеља у општини Књажевац
401 Јавна расправа о Оперативном плану одбране од поплава
402 Јавна набавка - софтвер Е-писарница
403 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
404 Помоћ Књажевца поплављеним подручјима
405 Позив добровољцима
406 Помоћ за угрожене у поплавама
407 Обележен Дан општине Књажевац
408 Региструјте се за гласање на Косову
409 Оглас за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта
410 КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
411 Јавна расправа
412 ОБАВЕШТЕЊЕ
413 Jавнa набавкa - услуге зоохигијене
414 Обавештење о извођењу гађања
415 Jавнa набавкa - рачунарска опрема
416 Одржана 23. седница Скупштине општине
417 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
418 Jавнa набавкa - услуге репрезентације, хотела и ресторана
419 Конкурс за доделу субвенција за развој пчеларства
420 Наставак исплате накнаде за рад у Бирачким одборима
421 Исплата накнаде за рад у Бирачким одборима
422 Усвојене мере подршке пољопривреди
423 Jавнa набавкa - Oдржавање јавне расвете
424 Сусрети Тимочана Торлака
425 Пројекат „Превенција и гашење шумских пожара”
426 Одржана 22. седница СО Књажевац
427 Јавнa набавкa - услуге зоохигијене
428 Ново признање за општину Књажевац
429 У петак 22. седница Скупштине
430 Почело уређење градског трга
431 Јавнa набавкa - материјал за одржавање јавне расвете
432 Оглас о уступању на коришћење бензинске станице "Кална"
433 Шест признања за Књажевац
434 ОБАВЕШТЕЊЕ
435 Јавнa набавкa - услуге информисања путем штампаних медија
436 Јавнa набавкa - услугa народнe кухињe
437 Обавештење у вези проценe утицаја на животну средину пројекта Рибњак
438 Јавна расправа
439 Председник СО са политичким партијама
440 Јавнa набавкa - канцеларијски материјал за потребе општине Књажевац
441 Сачувати ред и мир током кампање
442 Транспарентна власт
443 Разговори о ''Ерозији''
444 Стипендије за најбоље ученике и студенте
445 Јавнa набавкa материјалa за саобраћај - нафтни деривати за моторна возила путем картица
446 Предавање о воћарству и заштити биља
447 Значајне реформе у Књажевцу
448 Јавнa набавкa лож уља за потребе општине Књажевац
449 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
450 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
451 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
452 Одржана седница СО по хитном поступку
453 Јавна набавка - Услуга обављања административно-техничких послова и превоза службених лица
454 Књажевац у пројекту "Техничка подршка за инклузију Рома"
455 Књажевцу цертификат НАЛЕД-а
456 Агенција за развој Књажевца : Извештај о стању привреде
457 Одржана 61. седница Општинског већа
458 ОБАВЕШТЕЊЕ
459 Јавна набавка - Штампање публикација за потребе Народне библиотеке "Његош" Књажевац
460 Искористи шансу – легализуј објекат
461 Божић у Књажевцу
462 Књажевац вицешампион локалног развоја
463 Завршен мост у Трговишту
464 За бољу безбедност деце
465 Скупштина усвојила одлуку о буџету за 2014. годину
466 Поднесите пореску пријаву
467 Општинско веће о Дому здравља
468 Ранг листа кандидата Конкурса за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима
469 Обавештење
470 Књажевац у Удружењу градова и општина
471 На Седници СО Књажевац утврђене стопе пореза на имовину
472 Јавна расправа о буџету општине
473 Одржана седница Скупштине општине
474 Асфалтирање пута у Горњој Каменици
475 Инвестиционе локације у Књажевцу
476 Веће о ребалансу буџета
477 Грађевинско земљиште на јавном надметању
478 Закуп локација за монтажне објекте
479 Потенцијали Књажевца представљени у Бечу
480 Отворен Регионални центар за стручно усавршавање
481 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ
482 Конкурс за реализацију програма Стручна пракса у 2013. години
483 Успешан Центар за радно ангажовање младих
484 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА
485 Потписан меморандум о сарадњи са Немачком
486 Почела подела садница воћака
487 Одржана 17. седница СО Књажевац
488 Прекогранична сарадња Књажевца и Белоградчика
489 Комасација у Влашком Пољу
490 Захарије Трнавчевић у Књажевцу
491 Кредитирање сточарства
492 Конкурс за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у домовима ученика средњих школа у Књажевцу за школску 2013/2014. годину
493 Jавни увид
494 ЈАВНИ АНОНИМНИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ БИЛТЕНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
495 Одржана 51. седница Општинског већа
496 Душко Милошевић добитник Награде за животно дело
497 Фонд за иновациону делатност - обавештење о продужењу рока за пријаву за Програме финансирања
498 Регионална искуства у развоју пољопривреде
499 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
500 Изабрани пројекти удружења
501 Конкурс за субвенције у овчарству
502 Решења директора ЈП у општини Књажевац
503 Заказана 16. седница СО Књажевац
504 Добробит за све
505 Одржана 47. седница Општинског већа
506 Нови Јавни увид и расправа
507 Асфалтирано школско двориште
508 Општина Књажевац за основце
509 Обавештење
510 Одржана 45. седница Општинског већа
511 Јавни увид и стручна расправа
512 Отворени конкурси за субвенције у пољопривреди
513 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац
514 Hије потребна процена утицаја на животну средину
515 У владајућој коалицији и Јединствена Србија
516 Оглас за мале монтажне објекте
517 Оглас за закуп пословног простора
518 Сузбијање комараца
519 Одржан 13. Међународни сабор на Кадибогазу
520 Процена утицаја Пројекта управљања неопасним отпадом
521 Јавни конкурси за именовање директора
522 Јавни конкурс за именовање директора ЈП Спортско туристички ресурси Књажевац
523 Јавни конкурс за именовање директора ЈП Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац
524 Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Стандард Књажевац
525 Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Топлана Књажевац
526 Председник општине отворио Фестивал културе младих Србије
527 Обавештење
528 Скупштина усвојила ребаланс буџета
529 У понедељак, првог јула, седница СО
530 Почела реконструкција путева
531 Термовизијске фотографије зграда у Књажевцу
532 Ефикасно управљање земљиштем
533 Акција сузбијања инсеката
534 Скупштина заседа у понедељак
535 Ефикасније управљање земљиштем
536 За 45 минута 12 тачака дневног реда
537 Седница СО 14. јуна
538 Обавештење мештанима месних заједница у општини Књажевац
539 Пример ефикасне и транспарентне општинске управе
540 У уторак састанак у Министарству финансија и привреде
541 Сајам запошљавања у Књажевцу
542 Позив на Јавну расправу
543 Јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта
544 Одржана ванредна седница Скупштине општине
545 Пројекти удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
546 Ванредна седница СО 23. маја
547 Инвестиције вредне 40 милиона евра
548 Обележен Дан општине Књажевац
549 Предлог стратегије хидроенергетског потенцијала
550 Представљен пројекат ''Не поздрављај се са животом! Буди мудар!''
551 Обележена општинска слава
552 ОБАВЕШТЕЊЕ
553 Одржана 11. седница Скупштине општине
554 Заједница општина источне Србије
555 Урађена Стратегија коришћења хидроенергетског потенцијала
556 Матурантска парада 17.маја
557 Социјално становање у заштићеним условима
558 Састанак са месним заједницама
559 Прибављање непокретности прикупљањем писаних понуда
560 Овог лета нови садржаји на базену и на Бањици
561 Нови в.д. директор у ПУ ''Бајка''
562 Општински челници обишли радове у Дому културе
563 Састанак са директорима јавних предузећа
564 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2013.
565 Јавни позиви
566 Почели ''Дани јапанске културе у Књажевцу''
567 Постављен нови директор Туристичке, Игњатовић у Геронтолошком центру
568 Пролећно чишћење града
569 Припрема се декларација о ГМО
570 Радно време базена
571 У току је обнова регистрације пољопривредних газдинстава
572 Александар Шоштар отворио базен
573 Продужен рок за подношење захтева за помоћ
574 Обавештење пореским обвезницима
575 У четвртак свечано отварање базена
576 Потписан још један уговор са Канцеларијом за одрживи развој
577 Јавни увид и стручна расправа
578 Општина прискаче у помоћ
579 Председник општине са новинарима о ''Џервину''
580 Књажевац на Сајму туризма у Београду
581 Одржана девета седница СО Књажевац
582 Прибављањe непокретности прикупљањем писаних понуда
583 Седница СО 21.фебруара
584 Oдржана 26.седница Општинског већа
585 Помоћ најбољим ученицима и студентима
586 Уговор са Канцеларијом за одрживи развој
587 Помоћ за избегла и интерно расељена лица
588 Општинско веће о неправилностима у ''Бајци''
589 Комисија за оцену идејних решења уређења града
590 Радна тела за идентификацију проблема
591 Ко је најлепше украсио Књажевац
592 Одржана седница Општинског већа
593 Јавни увид и стручна расправа
594 Позив за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
595 Књажевачки школарци на Старој планини
596 Расписан конкурс за стан солидарности
597 Украсите Књажевац - пријаве до петка
598 Вечерас јавна расправа Фондације за повећање наталитета
599 Књажевац – пример ефикасне локалне управе
600 Лажни профил општине на друштвеним мрежама
601 Божић у Књажевцу
602 Обавештење о отпису камате и мировању пореског дуга
603 Дочек Нове године са ''Пилотима'', Рамбом и ''Златним трубама''
604 Приређен традиционални новогодишњи коктел
605 Повластице за оне који измирују обавезе
606 ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ УСЛОВНОГ ОТПИСА КАМАТЕ И МИРОВАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА
607 Скупштина усвојила буџет за наредну годину
608 Уместо честитки-новац за таленте
609 Новчане награде за најлепше окићене зграде,куће и локале
610 Обавештење грађанима
611 Украсите Књажевац за празнике
612 Општинско веће донело одлуку о буџету
613 Јавна расправа
614 Очистите снег и лед испред својих објеката
615 Реновирање капела на гробљима
616 Министарка Калановић у Књажевцу
617 Одржана шеста седница СО Књажевац
618 У петак јавна расправа о буџету за 2013.
619 Министарство финансија и привреде за покривање базена
620 Бесплатно скијање за децу Књажевца
621 ЈАВНИ АНОНИМНИ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС
622 Попис до 15.децембра
623 Отварање ски сезоне од 13. до 16. децембра
624 Завршени пројекти Уједињених нација
625 Успешан наступ Књажевца на Сајму локалних самоуправа
626 Књажевац на Сајму предузетништва и бизниса
627 Седница Скупштине општине Књажевац заказана је за уторак, четврти децембар.
628 Новчана помоћ за ученике и студенте
629 Општинско веће се сагласило са стратегијом социјалне политике
630 Потписан уговор са Канцеларијом за одрживи развој
631 Допунски конкурс за доделу субвенција за развој воћарства
632 Нижа цена грејања за пословни простор и повлашћене кориснике
633 Расписан оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта
634 "Развој" даје пословни простор у закуп
635 Конкурс за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима
636 Одржана пета седница СО Књажевац
637 Процена утицаја на животну средину
638 Заказана пета седница Скупштине општине
639 Одржана 13.седница Општинског већа
640 Студија о процени утицаја на животну средину
641 Асфалт за насеља у Трговишту
642 Меморандум о сарадњи са СКГО
643 Рефундирање трошкова смештаја ученика у интернату
644 Уређење стамбених зграда
645 Одржана четврта седница СО Књажевац
646 Расподела средстава за огрев
647 Прелиминарни распоред пописивачa
648 Процена утицаја на животну средину - Подвис
649 Општинско веће усвојило допуну програма Дирекције
650 Процена утицаја на животну средину - Кална
651 Одржана девета седница Општинског већа
652 Одржана трећа седница Скупштине општине
653 ''Фалкенштајнер'' преузео управљање хотелом ''Стара планина''
654 Сузбијањe ларви комараца
655 Листа кандидата за обуку за пописиваче за општину Kњажевац
656 Конкурс за градску плажу "Ушће"
657 Конкурс за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у домовима ученика средњих школа
658 Претест за пописиваче
659 Прелиминарна листа општинских инструктора
660 У школу кренуло 225 првака
661 Почињу радови у ОШ ''Вук Караџић''
662 Одржана седма седница Општинског већа
663 Коначна листа кандидата за предтест
664 Оглас ради прибављања непокретности прикупљањем писаних понуда
665 Обавештење уз прелиминарну листу кандидата за претест за обуку за пописиваче
666 Коначна листа кандидата за општинске инструкторе
667 Предтест за инструкторе
668 Сузбијања ларви комараца
669 Општинско веће о ''Топлани'' и ''Стандарду''
670 Гласајте за ученике ''Вука''
671 Именовани директори “Развоја” и “Стандарда”
672 Одржана прва радна седница СО
673 Акција сузбијања комараца
674 Милан Ђокић изабран за председника Општине Књажевац
675 Обавештење за кандидате који су ушли у ужи избор за обуку за општинске инструкторе у Општини Књажевац
676 Попис пољопривреде 2012. године
677 ФКМС почиње трећег јула
678 Процене утицаја на животну средину
679 Сутра конституисање СО Књажевац
680 Сезонске карте за базен
681 Aкцијa сузбијања ларви комараца
682 Конкурс за доделу стамбених кредита
683 Јавни позив за пријављивање кандидата за општинске инструкторе
684 Коначни резулти председничких избора у Књажевцу
685 Свечана седница СО поводом Дана Општине
686 Коначни резултати локалних избора у Књажевцу
687 Предаја изборног материјала
688 Највише мандата за УРС, ЛДП у Скупштини
689 Акција сузбијања крпеља
690 Исплата бирачких одбора
691 Још милион и по за Бањицу
692 Незванични резултати избора
693 “Кербер” за празник општине
694 За рехабилитацију система грејања 600.000 евра
695 Конкурси Фонда за развој пољопривреде
696 Доела средстава пољопривредним газдинствима
697 Књажевац-лидер предузетништва
698 Седница Већа у понедељак
699 Презентација концепта плана генералне регулације за туристички центар и сектор алпског скијалишта Голема река
700 Општина Књажевац расписује Јавни конкурс за организовање спровођења Јавних радова у 2012. години
701 Пре прскања обавестити пчеларе
702 Најбољи спортисти путују у Брисел
703 За пољопривреду 29 милиона динара
704 “Парк пријатељства” на Кадибогазу
705 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
706 Увид у бирачки списак
707 Предах за децу пред отварањем
708 Уговор са канцеларијом за одрживи развој
709 Потписан уговор за магистрални цевовод
710 Потписан уговор за амбуланту у Кални
711 У Главичици водовод, у граду асфалт
712 Проглашене изборне листе
713 Округли сто о корупцији
714 Од априла ''Тимарк'', од септембра ''Пеко''
715 Бензинске станице за регресирано гориво
716 Набављено 3500 канти за смеће
717 Обрасци потребни за подношење изборних листи
718 Образац за оверу потписа
719 Захтеви за регресирано гориво на три пункта
720 Увид у бирачки списак
721 Поступак подношења захтева за регресирано гориво
722 Култура - теорија и пракса
723 Закључци Скупштине о стању у ЗЦ
724 Ревитализација пољских путева
725 Општина Књажевац расписала конкурс за финансирање пројеката удружења у 2012. години
726 Додела субвенције приликом запошљавања трудница, самохраних родитеља и младих брачних парова у општини Књажевац
727 Заказана седница Скупштине општине
728 Сертификат ЕУ за пројекат социјалне инклузије
729 Разговор о асфалтирању улица
730 Министарство одобрило два пројекта за социјално угрожене групе становништва
731 Штаб: Да Министарство обезбеди грејање Болнице
732 Неопходна помоћ у механизацији
733 Ветар поново прави проблеме
734 Подршка месним заједницама
735 Помоћ за Дрвник
736 Престанак падавина омогућио чишћење
737 Помоћ за 12 житеља Дејановца
738 Стари људи спашени ’’беле смрти’’
739 Отежана испорука топлоте
740 Обавезно чишћење леденица
741 Искључење јавне расвете у МЗ
742 Редуковати потрошњу струје
743 Бројни кварови на електро мрежи
744 Тражи се помоћ Републике
745 Зимска опрема из општинског буџета
746 Сметови и у граду
747 Министарство подржало пројекат уређења Бањице
748 Заседао Штаб за ванредне ситуације
749 Непрекидно дежурство
750 Школе на непланираном распусту
751 Усвојен ребаланс буџета
752 НАЈАВА КОНКУРСА: Подстицајни програм за развој села и очување биолошке разноврсности Парка природе „Стара планина“
753 Промена цена комуналних услуга
754 У четвртак седница Скупштине
755 Највише пара за Дирекцију, пољопривреду и школе
756 Министар Оливер Дулић у Књажевцу
757 Седница Већа у понедељак
758 Руководство општине обишло школе
759 Купљен пианино за Музичку школу
760 Стипендије за ученике и студенте
761 Дарови за прве бебе
762 Пакетићи за сву децу
763 Оптимизам за наредну годину
764 Посао за младе
765 Почела регулација Сврљишког Тимока
766 Реновиран планинарски дом
767 Отворен хотел на Јабучком равништу
768 Оглас за пријављивање кандидата за полагање испита за извршитеља
769 Из буџета за породице, запошљавање и аграр
770 Помоћ старима
771 Усвојен план запошљавања
772 Камион за извоз смећа-донација Беча Књажевцу
773 Усвојен предлог буџета за 2012. годину
774 Нацрт одлуке о буџету општине Књажевац за 2012.годину
775 Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама
776 Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
777 Нацрт одлуке o измени и допуни Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине
778 Сарадња са Бугарском
779 Подршка запошљавању младих
780 Одржана 24. седница Скупштине општине
781 Накнаде за употребу општинских путева и улица
782 Заказана седница Скупштине општине
783 Сарадња Општине и Путева Србије
784 Шести меморијални турнир ''Ивица Божиновић''
785 Посао за 262 обућара
786 Образовна инклузија Рома
787 Куће за избегла и расељена лица
788 Књажевац на Сајму локалне самоуправе
789 Акциони план за превенцију и сузбијање болести зависности
790 Књажевац на Сајму локалне самоуправе
791 Први састанак Клуба родитеља деце са сметњама у развоју
792 Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица - приправника - волонтера
793 Локални план управљања отпадом 2011-2021
794 Аудиција за програм "Србија у ритму Европе"
795 Књажевац - најбоља локална самоуправа
796 Конкурс за доделу стипендија
797 Обавештење
798 Бесповратна средства за пољопривреду и село
799 Књажевац у ритму Европе
800 Још једна промоција Spa i Wеllnes центра Бањица
801 Додела признања „Капетан Миша Анастасијевић” у Књажевцу
802 И Књажевац у ритму Европе
803 Привремено затварање пута ка Ргошту
804 У Општини Књажевац 32.763 становника
805 Представљен пројекат за децу са сметњама у развоју
806 Систем за нешкодљиво уклањање животињског отпада
807 Водовод у пробном раду
808 Изузетан квалитет воде на Бањици
809 Радови на путној инфраструктури
810 Обавештење у вези пописа
811 Друга фаза радова на водоводу
812 Нови тротоари
813 За децу са сметњама у развоју
814 Општина Књажевац тражи разрешење директора Здравственог центра
815 Хитна седница Већа о Здравственом центру
816 Дишите пуним плућима
817 Ролеријада
818 Гради се по целом граду
819 Реконструисана спортска сала
820 Европскa недељa мобилности
821 Одборници усвојили ребаланс буџета
822 Седница СО Књажевац
823 Конкурс
824 Конкурс за неговатељице
825 Јавни позив
826 Глобална кампања УН за смањење ризика од катастрофа
827 Европска недеља мобилности
828 "Пеко" у Књажевцу
829 Обавештење
830 Нацрт Просторног плана општине Kњажевац и Планa генералне регулације Kњажевца
831 Оглас за јавно надметање
832 Исправка списка пописивача
833 Списак пописивача за општину Књажевац
834 Обавештење уз прелиминарну листу пописивача за oпштину Књажевац
835 Јавна расправа о Просторном плану
836 Нова намена школе у Дебелици
837 Јачање туристичке конкурентности
838 Прелиминарна листа кандидата за пописиваче
839 Борба против крилатих напасти се наставља
840 Aкцијa сузбијања ларви комараца
841 Обавештење
842 Коначна листа инструктора за попис становништва
843 Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче
844 Акција сузбијања ларви комараца
845 Услуга превоза ученика
846 Почела доградња Музичке школе
847 Припрема се Сабор на Кадибогазу
848 За рад народне кухиње 1.900.000 динара
849 Грађевинари стигли у ОШ ''Каплар''
850 Унапређен систем управљања ванредним ситуацијама
851 Књажевац у знаку Фестивала
852 Фестивал културе младих Србије од 04. до 10. јула
853 Заказана седница Скупштине општине
854 Потписан уговор за магистрални цевовод
855 За реконструкцију ''Каплара'' 15 милиона из НИП-а
856 ЖФК ''Нивес'' у првој лиги
857 Обележен Дан полиције
858 Социјална заштита деце са сметњама у развоју
859 Мој поглед на животну средину
860 Сузбијања ларви комараца
861 Књажевац у кампањи ''Очистимо Србију''
862 Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица
863 Потписан уговор са Комесаријатом за избеглице
864 Министар пољопривреде посетио Књажевац
865 Обележен Дан општине
866 Подршка запошљавању
867 Музеј Старе планине
868 Одржана ‘’Молитва под Миџором’’
869 Обележена слава Цркве и општине
870 Књажевац домаћин Фестивала музичких школа Србије
871 Град Београд за Књажевац
872 За чистији Књажевац
873 Мајске свечаности 2011.
874 Акција сузбијања крпеља
875 Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за увођење система ХАЦЦП – на територији најнеразвијенијих општина у Србији
876 Образовна инклузија Рома
877 Књажевац беспрекоран домаћин
878 За адаптацију Гургусовачке куле седам милиона динара
879 Књажевац домаћин кошаркашког турнира
880 Потписани уговори са удружењима
881 Парк пријатељства Белоградчика и Књажевца
882 Рурални туризам-шанса Књажевца
883 Одржана 20. седница Скупштине општине
884 Амбасадор Шпаније посетио Књажевац
885 Продаја возила путем јавног надметања
886 Оглас за земљиште
887 Социјална политика општине
888 Министар здравља у ЗЦ Књажевац
889 Књажевац домаћин ''Домијаде''
890 Обука за будуће предузетнике
891 Пријем за успешне спортисте
892 Сат за нашу планету
893 Обавештење о избору пројеката
894 Пети уговор са Канцеларијом за одрживи развој
895 Сајам запошљавања 23.марта
896 Нова жичара и прва гондола
897 Продаје се Клуб Војске
898 Сајам сеоског туризма у Бору
899 Подстицајни програм за развој села и очување биолошке разноврсности парка природе „Стара планина“
900 Израда пројеката за Бањицу
901 Одржана 19. седница Скупштине општине
902 Помоћник министра пољопривреде у Књажевцу
903 Услуга ближа грађанима
904 Успешан наступ на Сајму туризма
905 РАРИС за Књажевац
906 Директор НАРР-а у Књажевцу
907 Лепоте Књажевца на Сајму у Београду
908 Први пут на Сајму туризма у Софији
909 Признања за угоститеље из Књажевца
910 Нови туристички инфо центар
911 Предах за децу са сметњама у развоју
912 Министар Љајић разговарао са грађанима Књажевца
913 Новац за градски парк
914 Србија на путу ка ЕУ: Берза знања и искустава
915 Развој туризма у Књажевцу, Белоградчику и Сокобањи
916 Уручене стипендије за средњошколце и студенте
917 Усвојен ребаланс буџета
918 "Помоћ у кући деци са инвалидитетом и њиховим породицама" - позив за подношење понуда
919 Састанак Дирекције и месних заједница
920 Тренинг семинар за предузетнике
921 Саобраћајнице проходне
922 Јануарско заседање СО
923 Ничу хотели на Јабучком равништу
924 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац
925 Поклони за прве бебе у 2011. години
926 Дочек ''српске'' нове године
927 Божићни дaрови за децу и полицајце
928 Почиње сезона скијања
929 Усвојен буџет за 2011. годину
930 Давање у закуп пољопривредног земљишта
931 Заказана седница Скупштине
932 Презентација потенцијала Ргошке Бање
933 Помоћ најугроженијима
934 Реконструисана Улица др Савића
935 Смотра аматера Србије у Књажевцу
936 Шест милона динара за помоћ старим и особама са инвалидитетом
937 Унапређење локалних финансија
938 Одржан Меморијални турнир ''Ивица Божоновић''
939 Одржани Пети сусрети етно удружења и асоцијација Србије
940 Обезбеђене куће за избегла и расељена лица
941 Радови у Архео-етно парку у Равни
942 Заказана седница СО
943 Солидарност са Краљевом
944 Сајам локалне самоуправе
945 Потписан уговор са Министарством пољопривреде
946 Отпис камате за грађане
947 За пројектну документацију милион динара
948 Опремање матичне службе
949 Нова скупштина за десет дана
950 Смотра пензионера Тимочке крајине
951 Чудесни свет Драослава Живковића
952 Дани Старе планине у Београду
953 Бициклисти света у Књажевцу
954 Мобилни мамограф у Књажевцу
955 Обезбеђена средства за наставак пројекта
956 Сакрална топографија Књажевца и околине
957 Пријем за победнице такмичења ‘’Дунавски уметник’’
958 Одржана четврта ''Шипуријада''
959 Одржана седница Општинског већа
960 Обележен Дан чистих планина
961 Радови на Јабучком равништу
962 Одржан Међународни фестивал хуманости
963 Меморандум о сарадњи са Британским саветом
964 Потписан уговор са Делегацијом ЕУ
965 Грађевински материјал за избегла и расељена лица
966 Унапређење топловодног система
967 Још једно одлагање
968 Седница СО 14.септембра
969 Одложена седница Скупштине општине
970 Обележен Дан МЗ Минићево
971 Преминуо одборник СО Књажевац
972 Изабран логотип Центра за социјални рад
973 Прва фаза уређења градског парка
974 Почела адаптација Цркве у Бучју
975 Завршен конкурс за логотип Центра за социјални рад
976 Срцем за Књажевац
977 Општинско веће о извршењу буџета
978 Шпанске компаније улажу у развој Старе планине
979 Оглас за продају Фабрике сирева "Џерси" у стечају
980 Oдржан јубиларни Сабор на Кадибогазу
981 Конкурс центра за социјални рад
982 ''Жикина шареница'' у Књажевцу
983 Деценија Сабора на Кадибогазу
984 Параглајдери летели са Тупижнице
985 Књажевачки уметници у Белоградчику
986 Обавештење за откуп пшенице
987 Оглас за избор корисника за доделу помоћи
988 Нови програми за социјалне случајеве
989 Међународни пројекат за сеоски туризам
990 Кориговане цене воде и грејања
991 Отворен 49.Фестивал културе младих Србије
992 За градски парк два и по милиона динара
993 Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица
994 Почели радови на уређеним обалама
995 Фестивал од 29. јуна до 4.јула
996 Одборници усвојили Стратегију руралног развоја
997 Европска унија за Књажевац
998 Уговори са Комесаријатом за избеглице
999 Седница СО 14.јуна
1000 Акција ''Очистимо Србију'' у Књажевцу
1001 Одржани избори за савете националних мањина
1002 Подршка предузетништву младих
1003 Конкурс министарства просвете
1004 Представљен пројекат регулације Трговишког Тимока
1005 Помоћ избеглицама
1006 Добра сарадња Полиције и Општине
1007 Подршка привреди
1008 Фис трке на Старој планини
1009 На путу ка акредитацији Дома здравља
1010 Нови пројекти у Књажевцу
1011 Три нова развојна пројекта
1012 Oбележен Дан општине
1013 У Књажевцу одржан седми ПРВИСИ
1014 Одржана 13.седница СО Књажевац
1015 Етно фест ''Молитва под Миџором'' у Балта Бериловцу
1016 Ђурђевдан - слава Цркве и Општине
1017 Изложба фотографија у част Дана општине
1018 Почеле мајске свечаности
1019 За Дан општине у новом руху
1020 Подстицајни програм за развој села
1021 Мајски празници
1022 150 година Народне библиотеке ''Његош''
1023 Зелени Књажевац
1024 Обележено 165 година школе у Минићеву
1025 Субвенције за пољопривреду
1026 Расписана лицитација за Базен
1027 Град државних првака
1028 Одржана 12.седница Скупштине општине
1029 Мере за сузбијање беснила
1030 Јачање локалног екомског развоја
1031 Подстицај развоју пољопривреде
1032 Неисправна вода за пиће у Минићеву, Трновцу и Равни
1033 Заказана 12. седница СО
1034 Извештаји јавних предузећа
1035 Делегација Бугарске у Књажевцу
1036 Пoтписан уговор са УСАИД
1037 Почела јавна расправа о Стратегији руралног развоја
1038 Уручене општинске стипендије
1039 Почела подела помоћи
1040 Сарадња са Бугарском
1041 Одржана седница Општинског већа
1042 За Стару планину 560 милиона
1043 Потписан уговор са ’’Рубином’’
1044 Помоћ Владе Србије
1045 Вода исправна за пиће
1046 Вода није за пиће
1047 Проходни путеви
1048 Поплављене оранице
1049 Почело решавање проблема паса луталица
1050 Поштански шалтер у Трговишту
1051 Одржана седница Општинског већа
1052 Седница Штаба за елементарне непогоде
1053 Бирачки списак за националне мањине
1054 Локална самоуправа подржава привреднике
1055 Скупштина усвојила планове јавних предузећа
1056 Дводневна радионица о кластерима
1057 Заказана седница Скупштине општине
1058 РАРИС урадио планове управљања отпадом
1059 Поклони за прве бебе
1060 Скупштина усвојила буџет за 2010. годину
1061 Ветрогенератори на Тупижници?
1062 Могућности за извоз пољопривредних производа
1063 Олакшице за малу привреду
1064 Новац за Музеј
1065 Наставак пројекта "Кућа на пола пута"
1066 Акциони план за младе
1067 Јавна расправа
1068 Стратегија за развој Књажевца
1069 Телефон за информације о новом грипу
1070 Књажевац на Првом сајму локалних самоуправа
1071 Одржани избори за савете месних заједница
1072 ЈП "Путеви Србије" за Књажевац
1073 Министарка за НИП у Књажевцу
1074 Очистимо општину!
1075 Неразвијени траже пријем у Влади Србије
1076 Потписан уговор са Дирекцијом за воде
1077 Осма седница Скупштине општине Књажевац
1078 Штаб цивилне заштите
1079 Нови председник спортског савеза
1080 Презентација Европске мреже предузетништва
1081 Општинско веће о допунском буџету
1082 Презентација Европске мреже предузетништва
1083 Сабор на Панаџур
1084 Размена ђубрива за меркантилну пшеницу
1085 Инвестиције на Коњарнику
1086 Уклањање депонија на Старој планини
1087 Представљени пројекти РАРИСа
1088 Привредни савет
1089 Седница Општинског већа
1090 Женска фудбалска репрезентација у Књажевцу
1091 Књажевац у акцији ’’Очистимо Србију’’
1092 Почела градња моста
1093 Друга страна Србије - Књажевац
1094 Европски фондови у развоју локалне самоуправе
1095 Амбасадор Индије у посети Књажевцу
1096 Јавни позив за градњу одмаралишта на Јабучком равништу
1097 Археолошка истраживања на локалитету Бањица
1098 О безбедности грађана и имовине
1099 Припрема за европске интеграције
1100 Регионална сарадња, услов за улазак у ЕУ
1101 Књажевачко културно лето
1102 Општинско веће о безбедности
1103 Сабор на Кадибогазу
1104 Књажевац спреман за грип
1105 Градилишта на Старој планини
 
Насловна I Архива
Evropski progres
Обједињена процедура

Регистрација стамбених заједницаStrategija Integrisane komunikacije


  

Предлози и примедбе


Временска прогноза


   
       

  
                 
          

Временски подаци на мобилном телефону

www.knjazevac.vreme.in.rs/wapindex.php

www.babinzub.vreme.in.rs/wapindex.ph

Четвртаак  24.05.

Max. 26°C Min. 14°C

Променљиво облачно, ујутру и део преподнева могућа појава локалних пљускова са грмљавином.

Петак         25.05.

Max. 28°C Min. 12°C

Претежно сунчано. Поподне слаб развој облачности.

Субота     26.05.

Max. 28°C Min. 13°C

Претежно сунчано. Поподне слаб развој облачности.

Општина Књажевац на друштвеним мрежама
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас4635
mod_vvisit_counterОве недеље28376
mod_vvisit_counterОвог месеца133726
mod_vvisit_counterПрошлог месеца134663
mod_vvisit_counterУкупно5427157

We have: guests, bots online


   Извештај

   Информатор


Агенција за развој Књажевца