www.knjazevac.rs

Архива вести


   Прикажи # 
1 РЕШЕЊЕ о именовању комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинанасирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2018. години
2 Обавештење о сечи растиња
3 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о такси превозу на територији општине Књажевац
4 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
5 ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,ТУПИЖНИЧКА ЛЕДЕНИЦА”
6 ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЦРНИ ВРХ СА ЗАСЕОКОМ ГРАВАЉОСА И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЦРНИ ВРХ СА ЗАСЕОКОМ ГРАВАЉОСА
7 Захтев ЈКП „Стандард“ Књажевац за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о висини цене услуга у обављању комуналних делатности од општег интереса
8 О Г Л А С РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
9 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2018.годину
10 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2018. ГОДИНИ
11 Награђена и откупљена идејна решења моста на Сврљишком Тимоку
12 Резултати конкурса за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима за школску 2017/2018.годину
13 Срећни новогодишњи и божићни празници
14 Позив за учешће у пројекту Подршка за будућност
15 Усвојен План одбране општине Књажевац
16 JABHИ KOHKYPC 3A ФИHAHCИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ
17 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
18 КОНАЧНA ЛИСТA РЕДА ПРВЕНСТВА
19 ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ
20 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2018.годину
21 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ОПШТИНУ КЊАЖЕВАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
22 ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
23 ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
24 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОЗАЈМИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ВОЋАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
25 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним административним таксама
26 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама
27 ОДЛУКА - Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
28 ОБАВЕШТЕЊЕ - Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
29 К О Н К У Р С за израду Идејног архитектонско – урбанистичког решења пешачког моста
30 Кoнкурс зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa Књaжeвaц зa учeникe сa прeбивaлиштeм вaн тeритoриje oпштинe Књaжeвaц
31 Кoнкурс сa избoр кoрисникa дa дoдeлу пoдстицajних срeдстaвa зa jaчaњe нoвoфoрмирaних удружeњa из oблaсти пoљoприврeдe
32 Кoнкурс зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду трoшкoвa смeштaja и исхрaнe у Дoму учeникa срeдњих шкoлa Књaжeвaц
33 ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА 30.ОКТОБРА У ПЕРИОДУ ОД 7 ДО 19 ЧАСОВА
34 Именовани директори Јавних предузећа у општини Књажевац
35 Јавни конкурс за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Књажевац у 2017. години
36 Објављен први Извештај о извршењу буџета према грађанима
37 Oбукa зa стицaњe лицeнцe прoфeсиoнaлнoг упрaвникa згрaдa
38 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
39 КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЈАЧАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
40 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА
41 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
42 Ђокић обишао радове у Гимназији
43 Представљена студија изводљивости пута Мирковци – Јабучко равниште
44 Изградња новог прилаза Катастру
45 Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије 2015--2020
46 Ивковић на обележавању Дана МЗ Подвис
47 Завршен пројекат "WЕ-NET: Ка градовима образованим за одговоран однос према средини"
48 Потписан уговор са ''Проџетијем''
49 КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
50 Књажевцу награда Европске бизнис скупштине
51 ОБАВЕШТЕЊЕ
52 Почео програм стручне праксе
53 Прва фабрика након три деценије
54 Одржана 14. седница Скупштине
55 Делегација ЕУ у посети Књажевцу
56 Гађање на Стрелишту
57 Позив на јавну расправу
58 ОГЛАС ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
59 Одлука о избору пројеката удружења који се финасирају из буџета општине Књажевац за 2017.годину
60 Књажевац најбољи у агробизнису
61 Обележен Дан општине
62 Представљен позив за финансирање програма ''Партнерства за запошљавање младих''
63 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
64 СКГО и Књажевац: Почиње процес издавања обвезница
65 Одржана 12. седница Скупштине општине
66 Решење о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
67 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
68 Решење о именовању Kомисије
69 Ђокић потписао уговоре са министарствима
70 Увид у Јединствени бирачки списак
71 Oбукa зa oдбoрницe и oдбoрникe o спeцифичним питaњимa рoднe рaвнoпрaвнoсти
72 Бесплатна припремна настава за осмаке и матуранте
73 Општинско веће о пољопривреди
74 Стипендије за ученике и студенте
75 Књажевац на Сајму туризма у Београду
76 Акција ''Држава Србија у селима Србије'' почела у Кожељу
77 Одржана 23. седница Општинског већа
78 Општине Тимочке крајине и СКГО
79 Телефон за сугестије и примедбе грађана
80 Конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2017. години
81 Одржана 21. седница Општинског већа
82 Настављен попис нелегалних објеката
83 Рeзултaти Кoнкурсa зa дoдeлу нoвчaнe пoмoћи тaлeнтoвaним студeнтимa и учeницимa и студeнтимa дeфицитaрних зaнимaњa зa шкoлску 2016/2017. гoдину
84 Обавештење о закљученом уговору о јавном превозу
85 Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга ЈКП Стандард Књажевац
86 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 5 СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ
87 Бадње вече у Књажевцу
88 Председник СО честитао Божић
89 Честитка председника Општине
90 Општинско руководство са дежурним службама
91 Новогодишњи коктел
92 Потписани уговори са воћарима
93 ОБАВЕШТЕЊЕ
94 Jавни позив за доделу пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица
95 Уместо дочека – новац за лечење Књажевчана
96 Скупштина усвојила буџет за наредну годину
97 Одржана јавна расправа о буџету
98 Усвојен Нацрт Одлуке о буџету за 2017. годину
99 Предлог Нацрта Одлуке о буџету за 2017.годину
100 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама
101 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама
102 Одржана седма седница Скупштине
103 Књажевац, Бољевац и Сокобања желе боље путеве
104 Јачање капацитета за рад са привредом
105 Опрема за издавање грађевинских дозвола
106 OБAВEШTEЊE
107 Јавна расправа о Нацрту Програма заштите животне средине општине Књажевац за период 2016 - 2020. године
108 Нацрт Одлуке о одређивању зона на територији општине Књажевац
109 Од образовања до запослења
110 Радионица за израду програмских буџета
111 Одржана шеста седница СО Књажевац
112 Одборнице из на Конференцији Женске парламентарне мреже
113 Михајловић на састанку о регионалној депонији
114 Ивковић на округлом столу о породичном насиљу
115 Управљање комуналним делатностима
116 Одборнице на конференцији Женске парламентарне мреже
117 Jaвни пoзив зa сaмoзaпoшљaвaњe рaњивих и мaргинaлизoвaних групa
118 Конкурс за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима и доделу новчане помоћи ученицима и студентима дефицитарних занимања за општину Књажевац за школску 2016/2017.годину
119 Седница Скупштине 7. новембра
120 Седница Већа одржана на Бабином зубу
121 Нови конкурс за субвенције у воћарству
122 Посета новом вртићу у Доњој Каменици
123 Подстицаји за развој козарства
124 Рачунар за пројекат "Бебо, добродошла на свет"
125 Сертификати за педагошке асистенте
126 Разговор председника са грађанима
127 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
128 Ђокић на састанку о енергетској ефикасности
129 Из буџета за санацију крова Музеја
130 За незапослене бесплатни курсеви страних језика
131 Седма седница Општинског већа
132 Председник Ђокић у Минићеву
133 Ивковић на састанку о регионалној депонији
134 Конкурс за волонтере/ке - тутoрe/кe
135 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
136 Пољопривредне субвенције за још 350 газдинстава
137 Могућности за развој кампинг туризма
138 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КЊАЖЕВЦА И О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКО-ЕТНОЛОШКОГ ПАРКА „РАВНА“ И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈ
139 РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ТУРИСТИЧКОГ РИЗОРТА „ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ“ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ
140 Руководство Општине дало крв
141 Председник отворио Светско првенство у пауерлифтингу
142 Конкурс за надокнаду трошкова боравка у Дому ученика средњих школа, за школску 2016/2017. годину
143 Одржана четврта седница Скупштине
144 Отворен Клуб за тражење посла
145 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ ГАЂАЊА
146 Јавна консултација
147 Председник Ђокић отворио Фестивал културе младих Србије
148 ОБAВEШТЕЊЕ
149 Оглашавање сирена поводом Дaнa сeћaњa нa стрaдaњe и прoгoн Србa
150 Одржан Сабор на Кадибогазу
151 Одржана трећа седница Скупштине општине
152 ОБАВЕШТЕЊЕ: Мере заштите од пожара
153 Председник општине на отварању Фестивала
154 Одржана друга седница Скупштине општине
155 Пројекат BET ON EU: Balkans and Europe Together
156 Кoнкурс зa дoдeлу пoзajмицa
157 Руководство општине у Горњој Каменици
158 Прва седница Општинског већа у новом сазиву
159 Општина Књажевац проглашена угроженим подручјем
160 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
161 OБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
162 Изабрано ново општинско руководство
163 Oтвoрeни кoнкурси зa дoдeлу субвeнциja у стoчaрству
164 Кoнкурси зa дoдeлу субвeнциja зa нaбaвку мeхaнизaциje и пoдизaњe вишeгoдишњих зaсaдa
165 Обавештење за грађане
166 Усвојен Нацрт Одлуке о суфинансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Књажевац
167 Јавна расправа о Нацрту одлуке о суфинансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Књажевац
168 Обележен Дан општине Књажевац
169 Рок за плаћање пореза 16. мај
170 Потписан уговор о подршци пољопривредницима
171 Предлог плана управљања Спомеником природе "Долина потока Бигар"
172 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
173 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
174 Изборна комисија општине Књажевац донела Решење о утврђивању збирне изборне листе
175 Обавештење о сечи растиња
176 Председник са мештанима Влашког Поља о комасацији
177 Распоред сталног састава бирачких одбора
178 Изборна комисија општине Књажевац прогласила Изборне листе
179 Од понедељка исплата помоћи за пензионере
180 Три и по милиона за активности МЗ
181 ИНФОРМАЦИЈА за учеснике јавног конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2016. години
182 РЕШЕЊЕ о расподели средстава из буџета општине Књажевац за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања
183 ОБАВЕШТЕЊЕ
184 Oпштинскa избoрнa кoмисиja oпштинe Књaжeвaц усвојила обрасце
185 Јавна расправа o Нацрту Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине Књажевац
186 ОБАВЕШТЕЊЕ - увид у Јединствени бирачки списак - део за територију општине Књажевац
187 Председник општине са ратним ветеранима
188 Јавна расправа о Акционом плану за остваривање родне равноправности
189 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО
190 РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКО-ЕТНОЛОШКОГ ПАРКА „РАВНА“
191 Почиње контрола радног времена
192 Одлукa о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац за 2016. годину
193 Јавна расправа o Нацрту Акционог плана за остваривање родне равноправности 2016-2018
194 Решење о именовању комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања
195 Конкурсно финансирање месних заједница
196 Сасатанак са председницима месних заједница
197 Књажевац једна од најтранспарентнијих општина
198 Позив пензионерима
199 Општинско веће о помоћи пензионерима
200 Јавни позив за подношење пријава за евидентирање закупаца на неодређено време и власника станова на којима је засновано право закупа на неодређено време
201 ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
202 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2016. годину
203 Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2016. години
204 Јавна расправа o Нацрту програма развоја спорта у општини Књажевац 2016-2018
205 Општинско веће о програмима, пензионерима, вишку запослених
206 Укинуто ванредно стање
207 Министар енергетике у Књажевцу
208 Проглашено ванредно стање
209 Погрешна одлука ЈП Стара планина
210 Стипендије за најталентованије
211 О комасацији на 39. седници СО
212 Деца из Гораждевца на Старој планини
213 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o боравишној такси у општини Књажевац
214 Скупштина усвојила буџет за 2016.
215 Решење о одређивању јавне површине за слободно шетње паса на територији општине Књажевац
216 Прихваћен предлог Комисије о проширењу ранг листе талентованих студената
217 ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ и ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ПРИСПЕЛИХ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ
218 Одржана јавна расправа о буџету за 2016.
219 Грађани изабрали језеро
220 Општинско веће усвојило Нацрт буџета за 2016.
221 Јавна расправа o нацрту Oдлуке буџета општине Књажевац за 2016.годину
222 Одржана 117. седница Општинског већа
223 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o измени и допуни Одлуке о комуналним таксама
224 РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕНТОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
225 ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРИЈАВЉЕНИХ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015.ГОДИНУ
226 Председник општине о буџету за 2016.
227 Асфалтирање улица у селима
228 Почетак пројекта "WE-NET: Ка градовима образованим за одговоран однос према средини"
229 Потписан Меморандум са Европским прогресом
230 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ
231 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ У 2015.ГОД
232 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА ГРАДСКЕ И СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 2015.ГОД
233 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015.ГОД
234 Повољне цене зимовања у Планинарском дому
235 Завршена реконструкција Планинарског дома
236 Грађевинска сезона у пуном јеку
237 Осам милиона за запошљавање
238 Обавештење о изради Нацрта Програма заштите животне средине на територији општине Књажевац
239 Обавештење о извођењу гађања
240 Јавна расправа o нацрту Oдлуке o управљању комуналним отпадом на територији општине Kњажевац
241 Колегијум Зајечарског округа одржан у Књажевцу
242 Привремена обустава саобраћаја ради одржавања јесењег вашара
243 Књажевац лидер туризма
244 Европски прогрес 1. октобра у Књажевцу
245 ''Туристички цвет'' за Књажевац
246 Потписани уговори са младим пољопривредницима
247 Нове субвенције за пољопривреднике
248 Одржана 114. седница Општинског већа
249 Нови редови вожње у линијском превозу на територији општине Књажевац
250 Зaхтeв зa дaвaњe сaглaснoсти
251 Закуп локација
252 Закуп дома у Трговишту
253 Конкурс за смештај у Дом ученика
254 Почела градња нове пијаце
255 ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „БАРАНИЦА“ И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „БАРАНИЦА“
256 Конкурси за запошљавање
257 Редови вожње у линијском превозу на територији општине Књажевац
258 Аташе за пољопривреду Амбасаде Аустрије у посети Књажевцу
259 Веб презентација општине Књажевац најбоља у Србији
260 Обавештење о извођењу гађања
261 Милан Ђокић отворио 54. фестивал културе младих Србије
262 Уређује се парк код Гургусовачке куле
263 О безбедности на Фестивалу
264 Одржана 36. седница Скупштине општине
265 Гради се пут у Зубетинцу
266 ОБАВЕШТЕЊЕ - Акција сузбијања крпеља
267 Јавна расправ o нацрту Oдлуке о усвајању Стратегије интегрисане комуникације 2015 - 2025.година
268 Јавни увид и стручна расправа о Нацрту плана детаљне регулације друге фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини и Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације друге фазе туристичког ризорта
269 Рани јавни увид у израду плана генералне регулације насеља Минићево
270 Обавештење - Aкцијa сузбијања крпеља
271 Обавештење - Aкцијa сузбијања комараца
272 Јавни конкурс за именовање директора ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац
273 Скупштина усвојила ребаланс буџета
274 Јавна расправа o нацрту Статута o измени и допуни Статута општине Књажевац
275 Заказана 35. седница СО
276 Одржана 107. седница Општинског већа
277 Одржана 34. седница СО Књажевац
278 Обележен Дан општине
279 Јавна набавка добара - грађевински материјал
280 Побољшање услова становања интерно расељеним лицима
281 Јавна набавка добара- електрична енергија
282 Општинска управа Књажевац пример добре праксе у оквиру пројекта "Унaпрeђeње пoслoвнoг oкружeњa нa лoкaлнoм нивoу кроз регулаторну реформу"
283 Амбасадор Аустрије у Књажевцу
284 Решење о додели средстава медијским кућама
285 Конкурс за доделу субвенција за развој овчарства и козарства
286 Конкурс за доделу субвенција за развој млечног говедарства
287 Одлука о измени Одлуке о финансирању пројеката
288 Почела грађевинска сезона у Књажевцу
289 Одлука о финансирању пројеката удружења
290 Jавна набавка мале вредности услуга – услуга мртвозорства
291 Амбасадор Америке у Књажевцу
292 Суфинансирање пројеката у области медија у 2015. години.
293 Jавне набавке мале вредности услуга – услуга мртвозорства
294 Округли сто о Фондацији за повећање наталитета
295 Jавна набавка мале вредности добара - материјала за саобраћај, нафтa и дестилати за моторна возила путем картица
296 Одржана 32. седница Скупштине општине
297 Одржана 32. седница Скупштине општине
298 Jавне набавке услуга - народнa кухињa
299 Јавна набавка мале вредности добара - лож уља
300 Јавна набавка мале вредности добара - канцеларијског материјала
301 Јавна набавка мале вредности услуга - услуга зоохигијене
302 Јавна набавка мале вредности услуга - репрезентацијe, услуга хотела и ресторана
303 Јавна расправа o нацрту одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
304 Одржана 31. седница Скупштине општине
305 Новчана помоћ за студенте и ученике
306 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2015. годину
307 Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања
308 Стамбено збрињавање избеглица
309 Одржана 98. седница Општинског већа
310 Обавештење власницима шума
311 Изузетан потенцијал Ргошке Бање
312 Оглас о уступању на коришћење Бензинске станице "Кална"
313 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката
314 Оглас о давању у закуп дела комплекса непокретности у Трговишту
315 Оглас о давању у закуп комплекса бивше школске имовине у селу Ћуштица
316 Бесплатно скијање за ученике
317 Обавештење пореским обвезницима
318 Јавна лицитација за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини
319 Јавна расправа o нацрту одлуке о комуналним делатностима на територији општине Књажевац
320 Уништене шуме и воћњаци
321 Усвојен буџет за 2015. годину
322 Јавна набавка линијског (градског и приградског превоза) превоза путника на територији општине Књажевац број 404/1-27/2014-02
323 Решење о избору пројеката у области јавног информисања
324 Тешка ситуација у општини Књажевац
325 Обавезно чишћење снега
326 Јавна расправа o нацрту одлуке о буџету општине Књажевац
327 Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету општине Књажевац за 2015.годину
328 Јавна набавка - Pадови на поправци Планинарског дома на Бабином Зубу
329 Јавна набавка - Oдржавање јавне расвете
330 Јавна набавка - Cијалице за одржавање јавне расвете
331 Јавна набавка - Набавка трактора
332 Јавна набавка - Набавка агрегата
333 Решење о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за суфинансирање пројеката
334 Обавештење пореским обвезницима
335 Јавна набавка Центра за социјални рад „Др Михајло Ступар“
336 Оглас о давању у закуп комплекса бивше школске имовине у селу Ћуштица јавним надметањем
337 Јавна набавка - Услуга линијског превоза путника на територији општине Књажевац
338 Одлукa о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
339 Јавна расправа о Нацрту Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Kњажевац
340 Конкурс за доделу новчане помоћи ученицима и студентима
341 Подношење пријава за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељеним лицима
342 Завршен пројекат ''Превенција и гашење шумских пожара''
343 Kонкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2014. годину
344 Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања
345 Усвојени ребаланси програма јавних предузећа
346 Национална стратегија за развој цивилног друштва
347 Јавни позив за пријаву некоришћеног пољопривредног земљишта у приватном власништву ради давања у закуп Општине Књажевац за 2014. годину
348 Одржана 27. седница Скупштине општине
349 Kонкурс за субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава за набавку садног материјала у воћарству
350 Јавна набавка - Hабавка бетонских белега за обележавање парцела у поступку комасације за део КО Влашко Поље
351 Јавна набавка - Радови на уређењу земљишта комасацијом (II фаза) инвестициони радови у комасационом подручју за део КО Влашко Поље
352 Ребаланси програма јавних предузећа
353 Јавни оглас - Регионални стамбени пројекат за избеглице
354 Конкурс за накнаду трошкова смештаја и исхране у Дому ученика средњих школа у Књажевцу
355 Општинско веће о безбедности у школама
356 Подручје Књажевца заражено ''плавим језиком''
357 Књажевац у мрежи изузетних дестинација Европе
358 За субвенције пољопривреди 10 милиона динара
359 Донација ЕУ - подршка инклузији Рома
360 Одржана 16. седница Скупштине општине
361 Седница СО 11. септембра
362 Општина за прваке
363 Бесплатан јавни превоз
364 Одабрани еко пројекти школа и удружења
365 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
366 ОБАВЕШТЕЊЕ
367 Милан Ђокић отворио Фестивал културе младих Србије
368 Обустава саобраћаја у току ФКМС-а
369 Књажевац - изузетна дестинација Европе
370 Конкурс за доделу субвенција за купљену механизацију и опрему за наводњавање из средстава Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац у 2014.години
371 Конкурс за доделу субвенција за развој млечног говедарства из средстава Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац у 2014.години
372 Јавна набавка - економско оснаживање избеглица и интерно расељених лица кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу
373 Пријавите децу за вртић
374 КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2014. ГОДИНИ
375 Јавна набавка - електрична енергија
376 Испитан квалитет воде за пиће
377 Запрашивање комараца
378 Седница Скупштине четвртог јула
379 Општина Књажевац у програму Европски прогрес
380 Јавна набавка -економско оснаживање избеглица и интерно расељених лица кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу
381 Полицајци гађају на стрелишту
382 Одржана 24. седница Скупштине општине
383 Заказана 24. седница Скупштине
384 Јавна набавка - економско оснаживање породица избеглица кроз доходовне активности
385 Јавна набавка - услуге мртвозорства
386 Јавна набавка - услуге осигурања
387 Јавна расправа о Одлуци o начину држања и заштите домаћих и егзотичних животиња на територији градског и сеоских насеља у општини Књажевац
388 Јавна расправа о Оперативном плану одбране од поплава
389 Јавна набавка - софтвер Е-писарница
390 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
391 Помоћ Књажевца поплављеним подручјима
392 Позив добровољцима
393 Помоћ за угрожене у поплавама
394 Обележен Дан општине Књажевац
395 Региструјте се за гласање на Косову
396 Оглас за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта
397 КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
398 Јавна расправа
399 ОБАВЕШТЕЊЕ
400 Jавнa набавкa - услуге зоохигијене
401 Обавештење о извођењу гађања
402 Jавнa набавкa - рачунарска опрема
403 Одржана 23. седница Скупштине општине
404 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
405 Jавнa набавкa - услуге репрезентације, хотела и ресторана
406 Конкурс за доделу субвенција за развој пчеларства
407 Наставак исплате накнаде за рад у Бирачким одборима
408 Исплата накнаде за рад у Бирачким одборима
409 Усвојене мере подршке пољопривреди
410 Jавнa набавкa - Oдржавање јавне расвете
411 Сусрети Тимочана Торлака
412 Пројекат „Превенција и гашење шумских пожара”
413 Одржана 22. седница СО Књажевац
414 Јавнa набавкa - услуге зоохигијене
415 Ново признање за општину Књажевац
416 У петак 22. седница Скупштине
417 Почело уређење градског трга
418 Јавнa набавкa - материјал за одржавање јавне расвете
419 Оглас о уступању на коришћење бензинске станице "Кална"
420 Шест признања за Књажевац
421 ОБАВЕШТЕЊЕ
422 Јавнa набавкa - услуге информисања путем штампаних медија
423 Јавнa набавкa - услугa народнe кухињe
424 Обавештење у вези проценe утицаја на животну средину пројекта Рибњак
425 Јавна расправа
426 Председник СО са политичким партијама
427 Јавнa набавкa - канцеларијски материјал за потребе општине Књажевац
428 Сачувати ред и мир током кампање
429 Транспарентна власт
430 Разговори о ''Ерозији''
431 Стипендије за најбоље ученике и студенте
432 Јавнa набавкa материјалa за саобраћај - нафтни деривати за моторна возила путем картица
433 Предавање о воћарству и заштити биља
434 Значајне реформе у Књажевцу
435 Јавнa набавкa лож уља за потребе општине Књажевац
436 Оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем
437 Оглас ради давања у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама јавним надметањем
438 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
439 Одржана седница СО по хитном поступку
440 Јавна набавка - Услуга обављања административно-техничких послова и превоза службених лица
441 Књажевац у пројекту "Техничка подршка за инклузију Рома"
442 Књажевцу цертификат НАЛЕД-а
443 Агенција за развој Књажевца : Извештај о стању привреде
444 Одржана 61. седница Општинског већа
445 ОБАВЕШТЕЊЕ
446 Јавна набавка - Штампање публикација за потребе Народне библиотеке "Његош" Књажевац
447 Искористи шансу – легализуј објекат
448 Божић у Књажевцу
449 Књажевац вицешампион локалног развоја
450 Завршен мост у Трговишту
451 За бољу безбедност деце
452 Скупштина усвојила одлуку о буџету за 2014. годину
453 Поднесите пореску пријаву
454 Општинско веће о Дому здравља
455 Ранг листа кандидата Конкурса за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима
456 Обавештење
457 Књажевац у Удружењу градова и општина
458 На Седници СО Књажевац утврђене стопе пореза на имовину
459 Јавна расправа о буџету општине
460 Одржана седница Скупштине општине
461 Асфалтирање пута у Горњој Каменици
462 Инвестиционе локације у Књажевцу
463 Веће о ребалансу буџета
464 Грађевинско земљиште на јавном надметању
465 Закуп локација за монтажне објекте
466 Потенцијали Књажевца представљени у Бечу
467 Отворен Регионални центар за стручно усавршавање
468 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ
469 Конкурс за реализацију програма Стручна пракса у 2013. години
470 Успешан Центар за радно ангажовање младих
471 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА
472 Потписан меморандум о сарадњи са Немачком
473 Почела подела садница воћака
474 Одржана 17. седница СО Књажевац
475 Прекогранична сарадња Књажевца и Белоградчика
476 Комасација у Влашком Пољу
477 Захарије Трнавчевић у Књажевцу
478 Кредитирање сточарства
479 Конкурс за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у домовима ученика средњих школа у Књажевцу за школску 2013/2014. годину
480 Jавни увид
481 ЈАВНИ АНОНИМНИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ БИЛТЕНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
482 Одржана 51. седница Општинског већа
483 Душко Милошевић добитник Награде за животно дело
484 Фонд за иновациону делатност - обавештење о продужењу рока за пријаву за Програме финансирања
485 Регионална искуства у развоју пољопривреде
486 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
487 Изабрани пројекти удружења
488 Конкурс за субвенције у овчарству
489 Решења директора ЈП у општини Књажевац
490 Заказана 16. седница СО Књажевац
491 Добробит за све
492 Одржана 47. седница Општинског већа
493 Нови Јавни увид и расправа
494 Асфалтирано школско двориште
495 Општина Књажевац за основце
496 Обавештење
497 Одржана 45. седница Општинског већа
498 Јавни увид и стручна расправа
499 Отворени конкурси за субвенције у пољопривреди
500 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац
501 Hије потребна процена утицаја на животну средину
502 У владајућој коалицији и Јединствена Србија
503 Оглас за мале монтажне објекте
504 Оглас за закуп пословног простора
505 Сузбијање комараца
506 Одржан 13. Међународни сабор на Кадибогазу
507 Процена утицаја Пројекта управљања неопасним отпадом
508 Јавни конкурси за именовање директора
509 Јавни конкурс за именовање директора ЈП Спортско туристички ресурси Књажевац
510 Јавни конкурс за именовање директора ЈП Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац
511 Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Стандард Књажевац
512 Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Топлана Књажевац
513 Председник општине отворио Фестивал културе младих Србије
514 Обавештење
515 Скупштина усвојила ребаланс буџета
516 У понедељак, првог јула, седница СО
517 Почела реконструкција путева
518 Термовизијске фотографије зграда у Књажевцу
519 Ефикасно управљање земљиштем
520 Акција сузбијања инсеката
521 Скупштина заседа у понедељак
522 Ефикасније управљање земљиштем
523 За 45 минута 12 тачака дневног реда
524 Седница СО 14. јуна
525 Обавештење мештанима месних заједница у општини Књажевац
526 Пример ефикасне и транспарентне општинске управе
527 У уторак састанак у Министарству финансија и привреде
528 Сајам запошљавања у Књажевцу
529 Позив на Јавну расправу
530 Јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта
531 Одржана ванредна седница Скупштине општине
532 Пројекти удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
533 Ванредна седница СО 23. маја
534 Инвестиције вредне 40 милиона евра
535 Обележен Дан општине Књажевац
536 Предлог стратегије хидроенергетског потенцијала
537 Представљен пројекат ''Не поздрављај се са животом! Буди мудар!''
538 Обележена општинска слава
539 ОБАВЕШТЕЊЕ
540 Одржана 11. седница Скупштине општине
541 Заједница општина источне Србије
542 Урађена Стратегија коришћења хидроенергетског потенцијала
543 Матурантска парада 17.маја
544 Социјално становање у заштићеним условима
545 Састанак са месним заједницама
546 Прибављање непокретности прикупљањем писаних понуда
547 Овог лета нови садржаји на базену и на Бањици
548 Нови в.д. директор у ПУ ''Бајка''
549 Општински челници обишли радове у Дому културе
550 Састанак са директорима јавних предузећа
551 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац за 2013.
552 Јавни позиви
553 Почели ''Дани јапанске културе у Књажевцу''
554 Постављен нови директор Туристичке, Игњатовић у Геронтолошком центру
555 Пролећно чишћење града
556 Припрема се декларација о ГМО
557 Радно време базена
558 У току је обнова регистрације пољопривредних газдинстава
559 Александар Шоштар отворио базен
560 Продужен рок за подношење захтева за помоћ
561 Обавештење пореским обвезницима
562 У четвртак свечано отварање базена
563 Потписан још један уговор са Канцеларијом за одрживи развој
564 Јавни увид и стручна расправа
565 Општина прискаче у помоћ
566 Председник општине са новинарима о ''Џервину''
567 Књажевац на Сајму туризма у Београду
568 Одржана девета седница СО Књажевац
569 Прибављањe непокретности прикупљањем писаних понуда
570 Седница СО 21.фебруара
571 Oдржана 26.седница Општинског већа
572 Помоћ најбољим ученицима и студентима
573 Уговор са Канцеларијом за одрживи развој
574 Помоћ за избегла и интерно расељена лица
575 Општинско веће о неправилностима у ''Бајци''
576 Комисија за оцену идејних решења уређења града
577 Радна тела за идентификацију проблема
578 Ко је најлепше украсио Књажевац
579 Одржана седница Општинског већа
580 Јавни увид и стручна расправа
581 Позив за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
582 Књажевачки школарци на Старој планини
583 Расписан конкурс за стан солидарности
584 Украсите Књажевац - пријаве до петка
585 Вечерас јавна расправа Фондације за повећање наталитета
586 Књажевац – пример ефикасне локалне управе
587 Лажни профил општине на друштвеним мрежама
588 Божић у Књажевцу
589 Обавештење о отпису камате и мировању пореског дуга
590 Дочек Нове године са ''Пилотима'', Рамбом и ''Златним трубама''
591 Приређен традиционални новогодишњи коктел
592 Повластице за оне који измирују обавезе
593 ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ УСЛОВНОГ ОТПИСА КАМАТЕ И МИРОВАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА
594 Скупштина усвојила буџет за наредну годину
595 Уместо честитки-новац за таленте
596 Новчане награде за најлепше окићене зграде,куће и локале
597 Обавештење грађанима
598 Украсите Књажевац за празнике
599 Општинско веће донело одлуку о буџету
600 Јавна расправа
601 Очистите снег и лед испред својих објеката
602 Реновирање капела на гробљима
603 Министарка Калановић у Књажевцу
604 Одржана шеста седница СО Књажевац
605 У петак јавна расправа о буџету за 2013.
606 Министарство финансија и привреде за покривање базена
607 Бесплатно скијање за децу Књажевца
608 ЈАВНИ АНОНИМНИ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС
609 Попис до 15.децембра
610 Отварање ски сезоне од 13. до 16. децембра
611 Завршени пројекти Уједињених нација
612 Успешан наступ Књажевца на Сајму локалних самоуправа
613 Књажевац на Сајму предузетништва и бизниса
614 Седница Скупштине општине Књажевац заказана је за уторак, четврти децембар.
615 Новчана помоћ за ученике и студенте
616 Општинско веће се сагласило са стратегијом социјалне политике
617 Потписан уговор са Канцеларијом за одрживи развој
618 Допунски конкурс за доделу субвенција за развој воћарства
619 Нижа цена грејања за пословни простор и повлашћене кориснике
620 Расписан оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта
621 "Развој" даје пословни простор у закуп
622 Конкурс за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима
623 Одржана пета седница СО Књажевац
624 Процена утицаја на животну средину
625 Заказана пета седница Скупштине општине
626 Одржана 13.седница Општинског већа
627 Студија о процени утицаја на животну средину
628 Асфалт за насеља у Трговишту
629 Меморандум о сарадњи са СКГО
630 Рефундирање трошкова смештаја ученика у интернату
631 Уређење стамбених зграда
632 Одржана четврта седница СО Књажевац
633 Расподела средстава за огрев
634 Прелиминарни распоред пописивачa
635 Процена утицаја на животну средину - Подвис
636 Општинско веће усвојило допуну програма Дирекције
637 Процена утицаја на животну средину - Кална
638 Одржана девета седница Општинског већа
639 Одржана трећа седница Скупштине општине
640 ''Фалкенштајнер'' преузео управљање хотелом ''Стара планина''
641 Сузбијањe ларви комараца
642 Листа кандидата за обуку за пописиваче за општину Kњажевац
643 Конкурс за градску плажу "Ушће"
644 Конкурс за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у домовима ученика средњих школа
645 Претест за пописиваче
646 Прелиминарна листа општинских инструктора
647 У школу кренуло 225 првака
648 Почињу радови у ОШ ''Вук Караџић''
649 Одржана седма седница Општинског већа
650 Коначна листа кандидата за предтест
651 Оглас ради прибављања непокретности прикупљањем писаних понуда
652 Обавештење уз прелиминарну листу кандидата за претест за обуку за пописиваче
653 Коначна листа кандидата за општинске инструкторе
654 Предтест за инструкторе
655 Сузбијања ларви комараца
656 Општинско веће о ''Топлани'' и ''Стандарду''
657 Гласајте за ученике ''Вука''
658 Именовани директори “Развоја” и “Стандарда”
659 Одржана прва радна седница СО
660 Акција сузбијања комараца
661 Милан Ђокић изабран за председника Општине Књажевац
662 Обавештење за кандидате који су ушли у ужи избор за обуку за општинске инструкторе у Општини Књажевац
663 Попис пољопривреде 2012. године
664 ФКМС почиње трећег јула
665 Процене утицаја на животну средину
666 Сутра конституисање СО Књажевац
667 Сезонске карте за базен
668 Aкцијa сузбијања ларви комараца
669 Конкурс за доделу стамбених кредита
670 Јавни позив за пријављивање кандидата за општинске инструкторе
671 Коначни резулти председничких избора у Књажевцу
672 Свечана седница СО поводом Дана Општине
673 Коначни резултати локалних избора у Књажевцу
674 Предаја изборног материјала
675 Највише мандата за УРС, ЛДП у Скупштини
676 Акција сузбијања крпеља
677 Исплата бирачких одбора
678 Још милион и по за Бањицу
679 Незванични резултати избора
680 “Кербер” за празник општине
681 За рехабилитацију система грејања 600.000 евра
682 Конкурси Фонда за развој пољопривреде
683 Доела средстава пољопривредним газдинствима
684 Књажевац-лидер предузетништва
685 Седница Већа у понедељак
686 Презентација концепта плана генералне регулације за туристички центар и сектор алпског скијалишта Голема река
687 Општина Књажевац расписује Јавни конкурс за организовање спровођења Јавних радова у 2012. години
688 Пре прскања обавестити пчеларе
689 Најбољи спортисти путују у Брисел
690 За пољопривреду 29 милиона динара
691 “Парк пријатељства” на Кадибогазу
692 Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Књажевац
693 Увид у бирачки списак
694 Предах за децу пред отварањем
695 Уговор са канцеларијом за одрживи развој
696 Потписан уговор за магистрални цевовод
697 Потписан уговор за амбуланту у Кални
698 У Главичици водовод, у граду асфалт
699 Проглашене изборне листе
700 Округли сто о корупцији
701 Од априла ''Тимарк'', од септембра ''Пеко''
702 Бензинске станице за регресирано гориво
703 Набављено 3500 канти за смеће
704 Обрасци потребни за подношење изборних листи
705 Образац за оверу потписа
706 Захтеви за регресирано гориво на три пункта
707 Увид у бирачки списак
708 Поступак подношења захтева за регресирано гориво
709 Култура - теорија и пракса
710 Закључци Скупштине о стању у ЗЦ
711 Ревитализација пољских путева
712 Општина Књажевац расписала конкурс за финансирање пројеката удружења у 2012. години
713 Додела субвенције приликом запошљавања трудница, самохраних родитеља и младих брачних парова у општини Књажевац
714 Заказана седница Скупштине општине
715 Сертификат ЕУ за пројекат социјалне инклузије
716 Разговор о асфалтирању улица
717 Министарство одобрило два пројекта за социјално угрожене групе становништва
718 Штаб: Да Министарство обезбеди грејање Болнице
719 Неопходна помоћ у механизацији
720 Ветар поново прави проблеме
721 Подршка месним заједницама
722 Помоћ за Дрвник
723 Престанак падавина омогућио чишћење
724 Помоћ за 12 житеља Дејановца
725 Стари људи спашени ’’беле смрти’’
726 Отежана испорука топлоте
727 Обавезно чишћење леденица
728 Искључење јавне расвете у МЗ
729 Редуковати потрошњу струје
730 Бројни кварови на електро мрежи
731 Тражи се помоћ Републике
732 Зимска опрема из општинског буџета
733 Сметови и у граду
734 Министарство подржало пројекат уређења Бањице
735 Заседао Штаб за ванредне ситуације
736 Непрекидно дежурство
737 Школе на непланираном распусту
738 Усвојен ребаланс буџета
739 НАЈАВА КОНКУРСА: Подстицајни програм за развој села и очување биолошке разноврсности Парка природе „Стара планина“
740 Промена цена комуналних услуга
741 У четвртак седница Скупштине
742 Највише пара за Дирекцију, пољопривреду и школе
743 Министар Оливер Дулић у Књажевцу
744 Седница Већа у понедељак
745 Руководство општине обишло школе
746 Купљен пианино за Музичку школу
747 Стипендије за ученике и студенте
748 Дарови за прве бебе
749 Пакетићи за сву децу
750 Оптимизам за наредну годину
751 Посао за младе
752 Почела регулација Сврљишког Тимока
753 Реновиран планинарски дом
754 Отворен хотел на Јабучком равништу
755 Оглас за пријављивање кандидата за полагање испита за извршитеља
756 Из буџета за породице, запошљавање и аграр
757 Помоћ старима
758 Усвојен план запошљавања
759 Камион за извоз смећа-донација Беча Књажевцу
760 Усвојен предлог буџета за 2012. годину
761 Нацрт одлуке о буџету општине Књажевац за 2012.годину
762 Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама
763 Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
764 Нацрт одлуке o измени и допуни Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине
765 Сарадња са Бугарском
766 Подршка запошљавању младих
767 Одржана 24. седница Скупштине општине
768 Накнаде за употребу општинских путева и улица
769 Заказана седница Скупштине општине
770 Сарадња Општине и Путева Србије
771 Шести меморијални турнир ''Ивица Божиновић''
772 Посао за 262 обућара
773 Образовна инклузија Рома
774 Куће за избегла и расељена лица
775 Књажевац на Сајму локалне самоуправе
776 Акциони план за превенцију и сузбијање болести зависности
777 Књажевац на Сајму локалне самоуправе
778 Први састанак Клуба родитеља деце са сметњама у развоју
779 Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица - приправника - волонтера
780 Локални план управљања отпадом 2011-2021
781 Аудиција за програм "Србија у ритму Европе"
782 Књажевац - најбоља локална самоуправа
783 Конкурс за доделу стипендија
784 Обавештење
785 Бесповратна средства за пољопривреду и село
786 Књажевац у ритму Европе
787 Још једна промоција Spa i Wеllnes центра Бањица
788 Додела признања „Капетан Миша Анастасијевић” у Књажевцу
789 И Књажевац у ритму Европе
790 Привремено затварање пута ка Ргошту
791 У Општини Књажевац 32.763 становника
792 Представљен пројекат за децу са сметњама у развоју
793 Систем за нешкодљиво уклањање животињског отпада
794 Водовод у пробном раду
795 Изузетан квалитет воде на Бањици
796 Радови на путној инфраструктури
797 Обавештење у вези пописа
798 Друга фаза радова на водоводу
799 Нови тротоари
800 За децу са сметњама у развоју
801 Општина Књажевац тражи разрешење директора Здравственог центра
802 Хитна седница Већа о Здравственом центру
803 Дишите пуним плућима
804 Ролеријада
805 Гради се по целом граду
806 Реконструисана спортска сала
807 Европскa недељa мобилности
808 Одборници усвојили ребаланс буџета
809 Седница СО Књажевац
810 Конкурс
811 Конкурс за неговатељице
812 Јавни позив
813 Глобална кампања УН за смањење ризика од катастрофа
814 Европска недеља мобилности
815 "Пеко" у Књажевцу
816 Обавештење
817 Нацрт Просторног плана општине Kњажевац и Планa генералне регулације Kњажевца
818 Оглас за јавно надметање
819 Исправка списка пописивача
820 Списак пописивача за општину Књажевац
821 Обавештење уз прелиминарну листу пописивача за oпштину Књажевац
822 Јавна расправа о Просторном плану
823 Нова намена школе у Дебелици
824 Јачање туристичке конкурентности
825 Прелиминарна листа кандидата за пописиваче
826 Борба против крилатих напасти се наставља
827 Aкцијa сузбијања ларви комараца
828 Обавештење
829 Коначна листа инструктора за попис становништва
830 Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче
831 Акција сузбијања ларви комараца
832 Услуга превоза ученика
833 Почела доградња Музичке школе
834 Припрема се Сабор на Кадибогазу
835 За рад народне кухиње 1.900.000 динара
836 Грађевинари стигли у ОШ ''Каплар''
837 Унапређен систем управљања ванредним ситуацијама
838 Књажевац у знаку Фестивала
839 Фестивал културе младих Србије од 04. до 10. јула
840 Заказана седница Скупштине општине
841 Потписан уговор за магистрални цевовод
842 За реконструкцију ''Каплара'' 15 милиона из НИП-а
843 ЖФК ''Нивес'' у првој лиги
844 Обележен Дан полиције
845 Социјална заштита деце са сметњама у развоју
846 Мој поглед на животну средину
847 Сузбијања ларви комараца
848 Књажевац у кампањи ''Очистимо Србију''
849 Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица
850 Потписан уговор са Комесаријатом за избеглице
851 Министар пољопривреде посетио Књажевац
852 Обележен Дан општине
853 Подршка запошљавању
854 Музеј Старе планине
855 Одржана ‘’Молитва под Миџором’’
856 Обележена слава Цркве и општине
857 Књажевац домаћин Фестивала музичких школа Србије
858 Град Београд за Књажевац
859 За чистији Књажевац
860 Мајске свечаности 2011.
861 Акција сузбијања крпеља
862 Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за увођење система ХАЦЦП – на територији најнеразвијенијих општина у Србији
863 Образовна инклузија Рома
864 Књажевац беспрекоран домаћин
865 За адаптацију Гургусовачке куле седам милиона динара
866 Књажевац домаћин кошаркашког турнира
867 Потписани уговори са удружењима
868 Парк пријатељства Белоградчика и Књажевца
869 Рурални туризам-шанса Књажевца
870 Одржана 20. седница Скупштине општине
871 Амбасадор Шпаније посетио Књажевац
872 Продаја возила путем јавног надметања
873 Оглас за земљиште
874 Социјална политика општине
875 Министар здравља у ЗЦ Књажевац
876 Књажевац домаћин ''Домијаде''
877 Обука за будуће предузетнике
878 Пријем за успешне спортисте
879 Сат за нашу планету
880 Обавештење о избору пројеката
881 Пети уговор са Канцеларијом за одрживи развој
882 Сајам запошљавања 23.марта
883 Нова жичара и прва гондола
884 Продаје се Клуб Војске
885 Сајам сеоског туризма у Бору
886 Подстицајни програм за развој села и очување биолошке разноврсности парка природе „Стара планина“
887 Израда пројеката за Бањицу
888 Одржана 19. седница Скупштине општине
889 Помоћник министра пољопривреде у Књажевцу
890 Услуга ближа грађанима
891 Успешан наступ на Сајму туризма
892 РАРИС за Књажевац
893 Директор НАРР-а у Књажевцу
894 Лепоте Књажевца на Сајму у Београду
895 Први пут на Сајму туризма у Софији
896 Признања за угоститеље из Књажевца
897 Нови туристички инфо центар
898 Предах за децу са сметњама у развоју
899 Министар Љајић разговарао са грађанима Књажевца
900 Новац за градски парк
901 Србија на путу ка ЕУ: Берза знања и искустава
902 Развој туризма у Књажевцу, Белоградчику и Сокобањи
903 Уручене стипендије за средњошколце и студенте
904 Усвојен ребаланс буџета
905 "Помоћ у кући деци са инвалидитетом и њиховим породицама" - позив за подношење понуда
906 Састанак Дирекције и месних заједница
907 Тренинг семинар за предузетнике
908 Саобраћајнице проходне
909 Јануарско заседање СО
910 Ничу хотели на Јабучком равништу
911 Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине Књажевац
912 Поклони за прве бебе у 2011. години
913 Дочек ''српске'' нове године
914 Божићни дaрови за децу и полицајце
915 Почиње сезона скијања
916 Усвојен буџет за 2011. годину
917 Давање у закуп пољопривредног земљишта
918 Заказана седница Скупштине
919 Презентација потенцијала Ргошке Бање
920 Помоћ најугроженијима
921 Реконструисана Улица др Савића
922 Смотра аматера Србије у Књажевцу
923 Шест милона динара за помоћ старим и особама са инвалидитетом
924 Унапређење локалних финансија
925 Одржан Меморијални турнир ''Ивица Божоновић''
926 Одржани Пети сусрети етно удружења и асоцијација Србије
927 Обезбеђене куће за избегла и расељена лица
928 Радови у Архео-етно парку у Равни
929 Заказана седница СО
930 Солидарност са Краљевом
931 Сајам локалне самоуправе
932 Потписан уговор са Министарством пољопривреде
933 Отпис камате за грађане
934 За пројектну документацију милион динара
935 Опремање матичне службе
936 Нова скупштина за десет дана
937 Смотра пензионера Тимочке крајине
938 Чудесни свет Драослава Живковића
939 Дани Старе планине у Београду
940 Бициклисти света у Књажевцу
941 Мобилни мамограф у Књажевцу
942 Обезбеђена средства за наставак пројекта
943 Сакрална топографија Књажевца и околине
944 Пријем за победнице такмичења ‘’Дунавски уметник’’
945 Одржана четврта ''Шипуријада''
946 Одржана седница Општинског већа
947 Обележен Дан чистих планина
948 Радови на Јабучком равништу
949 Одржан Међународни фестивал хуманости
950 Меморандум о сарадњи са Британским саветом
951 Потписан уговор са Делегацијом ЕУ
952 Грађевински материјал за избегла и расељена лица
953 Унапређење топловодног система
954 Још једно одлагање
955 Седница СО 14.септембра
956 Одложена седница Скупштине општине
957 Обележен Дан МЗ Минићево
958 Преминуо одборник СО Књажевац
959 Изабран логотип Центра за социјални рад
960 Прва фаза уређења градског парка
961 Почела адаптација Цркве у Бучју
962 Завршен конкурс за логотип Центра за социјални рад
963 Срцем за Књажевац
964 Општинско веће о извршењу буџета
965 Шпанске компаније улажу у развој Старе планине
966 Оглас за продају Фабрике сирева "Џерси" у стечају
967 Oдржан јубиларни Сабор на Кадибогазу
968 Конкурс центра за социјални рад
969 ''Жикина шареница'' у Књажевцу
970 Деценија Сабора на Кадибогазу
971 Параглајдери летели са Тупижнице
972 Књажевачки уметници у Белоградчику
973 Обавештење за откуп пшенице
974 Оглас за избор корисника за доделу помоћи
975 Нови програми за социјалне случајеве
976 Међународни пројекат за сеоски туризам
977 Кориговане цене воде и грејања
978 Отворен 49.Фестивал културе младих Србије
979 За градски парк два и по милиона динара
980 Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лица
981 Почели радови на уређеним обалама
982 Фестивал од 29. јуна до 4.јула
983 Одборници усвојили Стратегију руралног развоја
984 Европска унија за Књажевац
985 Уговори са Комесаријатом за избеглице
986 Седница СО 14.јуна
987 Акција ''Очистимо Србију'' у Књажевцу
988 Одржани избори за савете националних мањина
989 Подршка предузетништву младих
990 Конкурс министарства просвете
991 Представљен пројекат регулације Трговишког Тимока
992 Помоћ избеглицама
993 Добра сарадња Полиције и Општине
994 Подршка привреди
995 Фис трке на Старој планини
996 На путу ка акредитацији Дома здравља
997 Нови пројекти у Књажевцу
998 Три нова развојна пројекта
999 Oбележен Дан општине
1000 У Књажевцу одржан седми ПРВИСИ
1001 Одржана 13.седница СО Књажевац
1002 Етно фест ''Молитва под Миџором'' у Балта Бериловцу
1003 Ђурђевдан - слава Цркве и Општине
1004 Изложба фотографија у част Дана општине
1005 Почеле мајске свечаности
1006 За Дан општине у новом руху
1007 Подстицајни програм за развој села
1008 Мајски празници
1009 150 година Народне библиотеке ''Његош''
1010 Зелени Књажевац
1011 Обележено 165 година школе у Минићеву
1012 Субвенције за пољопривреду
1013 Расписана лицитација за Базен
1014 Град државних првака
1015 Одржана 12.седница Скупштине општине
1016 Мере за сузбијање беснила
1017 Јачање локалног екомског развоја
1018 Подстицај развоју пољопривреде
1019 Неисправна вода за пиће у Минићеву, Трновцу и Равни
1020 Заказана 12. седница СО
1021 Извештаји јавних предузећа
1022 Делегација Бугарске у Књажевцу
1023 Пoтписан уговор са УСАИД
1024 Почела јавна расправа о Стратегији руралног развоја
1025 Уручене општинске стипендије
1026 Почела подела помоћи
1027 Сарадња са Бугарском
1028 Одржана седница Општинског већа
1029 За Стару планину 560 милиона
1030 Потписан уговор са ’’Рубином’’
1031 Помоћ Владе Србије
1032 Вода исправна за пиће
1033 Вода није за пиће
1034 Проходни путеви
1035 Поплављене оранице
1036 Почело решавање проблема паса луталица
1037 Поштански шалтер у Трговишту
1038 Одржана седница Општинског већа
1039 Седница Штаба за елементарне непогоде
1040 Бирачки списак за националне мањине
1041 Локална самоуправа подржава привреднике
1042 Скупштина усвојила планове јавних предузећа
1043 Дводневна радионица о кластерима
1044 Заказана седница Скупштине општине
1045 РАРИС урадио планове управљања отпадом
1046 Поклони за прве бебе
1047 Скупштина усвојила буџет за 2010. годину
1048 Ветрогенератори на Тупижници?
1049 Могућности за извоз пољопривредних производа
1050 Олакшице за малу привреду
1051 Новац за Музеј
1052 Наставак пројекта "Кућа на пола пута"
1053 Акциони план за младе
1054 Јавна расправа
1055 Стратегија за развој Књажевца
1056 Телефон за информације о новом грипу
1057 Књажевац на Првом сајму локалних самоуправа
1058 Одржани избори за савете месних заједница
1059 ЈП "Путеви Србије" за Књажевац
1060 Министарка за НИП у Књажевцу
1061 Очистимо општину!
1062 Неразвијени траже пријем у Влади Србије
1063 Потписан уговор са Дирекцијом за воде
1064 Осма седница Скупштине општине Књажевац
1065 Штаб цивилне заштите
1066 Нови председник спортског савеза
1067 Презентација Европске мреже предузетништва
1068 Општинско веће о допунском буџету
1069 Презентација Европске мреже предузетништва
1070 Сабор на Панаџур
1071 Размена ђубрива за меркантилну пшеницу
1072 Инвестиције на Коњарнику
1073 Уклањање депонија на Старој планини
1074 Представљени пројекти РАРИСа
1075 Привредни савет
1076 Седница Општинског већа
1077 Женска фудбалска репрезентација у Књажевцу
1078 Књажевац у акцији ’’Очистимо Србију’’
1079 Почела градња моста
1080 Друга страна Србије - Књажевац
1081 Европски фондови у развоју локалне самоуправе
1082 Амбасадор Индије у посети Књажевцу
1083 Јавни позив за градњу одмаралишта на Јабучком равништу
1084 Археолошка истраживања на локалитету Бањица
1085 О безбедности грађана и имовине
1086 Припрема за европске интеграције
1087 Регионална сарадња, услов за улазак у ЕУ
1088 Књажевачко културно лето
1089 Општинско веће о безбедности
1090 Сабор на Кадибогазу
1091 Књажевац спреман за грип
1092 Градилишта на Старој планини
 
Насловна I Архива
Evropski progres
Обједињена процедура

Регистрација стамбених заједницаStrategija Integrisane komunikacije


  

Предлози и примедбе


Временска прогноза


   
       

  
                 
          

Временски подаци на мобилном телефону

www.knjazevac.vreme.in.rs/wapindex.php

www.babinzub.vreme.in.rs/wapindex.ph

Среда     21.03.

Max. 3°C Min. 0°C

Облачно преподне са снегом, поподне престанак падавина.

Четвртак  22.03.

Max. 0°C Min. -3°C

Облачно са снегом. Очекује се формирање снежног покривача.

Петак       23.03.

Max. 0°C Min. -4°C

Облачно са снегом. Очекује се повећање снежног покривача.

Општина Књажевац на друштвеним мрежама
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас188
mod_vvisit_counterОве недеље11544
mod_vvisit_counterОвог месеца72092
mod_vvisit_counterПрошлог месеца105926
mod_vvisit_counterУкупно5104913

We have: guests online


   Извештај

   Информатор


Агенција за развој Књажевца