На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018) и члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада Штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, број 27/2020), Стручно оперативни тим за предузимање превентивних и оперативних мера за заштиту од епидемије заразних болести, као мере за сузбијање или спречавање епидемије заразне болести COVID-19, дана 10.07.2020. године, доноси

П Р Е П О Р У К У


1. Препоручује се власницима малопродајних објеката и објектима у којима се обављају услужне делатности (угоститељски објекти, објекти у којима се приређују игре на срећу и остале делатности) на територији општине Књажевац поштовање следећих мера: ограничен број присутних лица, ношење заштитних маски, социјална дистанца, дезобаријере на улазу, редовно проветравање и дезинфекција, посебно након радног времена, не коришћење клима уређаја, обавезно поштовање радног времена у складу са општинском одлуком, које ће бити контролисано и санкционисано, као и друге прописане мере у зависности од делатности, а у складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, број 66/2020, 93/2020 и 94/2020).

2. Препоруку доставити: власницима малопродајних објеката и објектима у којима се обављају услужне делатности, медијима и архиви.


Број: 217-118/2020-01                                                     РУКОВОДИЛАЦ
10.07.2020. године                                             СТРУЧНО ОПЕРАТИВНОГ ТИМА,
                                                                                
К њ а ж е в а ц                                                              мр Милан Ђокић          

Обавештавамо грађане да ће 13.07.2020.године, уколико се стекну непходни метео услови, предузеће ДЕ-МУС д.о.о почети третман сузбијања ларви комараца на територији локалне самоуправе, у складе са Уговором бр. 404-02-8/2020-02/10 16.03.2020.године.

Радови ће се изводити у периоду од 09 до 18 часова.

Планиарано је да радови трају 1 дан.

Третман ће се вршити препаратом за сузбијање ларви комараца LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG.

Координацију рада спровешће шеф стручно оперативног тима извођача, уз пуну сарадњу са надзором третмана испред локалне самоуправе.

ОБАВЕШТЕЊЕ у целини можете видети овде

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018) и члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада Штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, број 27/2020), Стручно оперативни тим за предузимање превентивних и оперативних мера за заштиту од епидемије заразних болести, као мере за сузбијање или спречавање епидемије заразне болести COVID-19, дана 03.07.2020. године, доноси

П Р Е П О Р У К У

1. Препоручује се одлагање свих скупова са више од 100 истовремено присутних особа у затвореном простору, у зависности од површине простора.

2. Препорука ступа на снагу даном доношења.

3. Препоруку доставити медијима и архиви.


Број: 217-116/2020-01                                                     РУКОВОДИЛАЦ
03.07.2020. године                                             СТРУЧНО ОПЕРАТИВНОГ ТИМА,
                                                                                
К њ а ж е в а ц                                                              мр Милан Ђокић          

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018) и члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада Штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, број 27/2020), Стручно оперативни тим за предузимање превентивних и оперативних мера за заштиту од епидемије заразних болести, као мере за сузбијање или спречавање епидемије заразне болести COVID-19, дана 03.07.2020. године, доноси

П Р Е П О Р У К У

1. Препоручује се одлагање свих спортских, културних и осталих манифестација које представљају масовно окупљање.

2. Препорука ступа на снагу даном доношења.

3. Препоруку доставити медијима и архиви.

Број: 217-116/2020-01                                                     РУКОВОДИЛАЦ
03.07.2020. године                                             СТРУЧНО ОПЕРАТИВНОГ ТИМА,
                                                                                
К њ а ж е в а ц                                                              мр Милан Ђокић          

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018) и члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада Штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, број 27/2020), Стручно оперативни тим за предузимање превентивних и оперативних мера за заштиту од епидемије заразних болести, као мере за сузбијање или спречавање епидемије заразне болести COVID-19, дана 03.07.2020. године, доноси

П Р Е П О Р У К У

1. Препоручује се власницима малопродајних објеката и објектима у којима се обављају услужне делатности (угоститељски објекти, објекти у којима се приређују игре на срећу и остале делатности) на територији општине Књажевац поштовање следећих мера: ограничен број присутних лица, ношење заштитних маски, социјална дистанца, дезобаријере на улазу, редовно проветравање и дезинфекција, посебно након радног времена, не коришћење клима уређаја, обавезно поштовање радног времена у складу са општинском одлуком, које ће бити контролисано и санкционисано, као и друге прописане мере у зависности од делатности.

2. Препорука ступа на снагу даном доношења.

3. Препоруку доставити медијима и архиви.


Број: 217-116/2020-01                                                     РУКОВОДИЛАЦ
03.07.2020. године                                             СТРУЧНО ОПЕРАТИВНОГ ТИМА,
К њ а ж е в а ц                                                              мр Милан Ђокић 

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search