Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Књажевац

На основу члана 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018), на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Књажевац у циљу сузбијања и спречавања епидемије заразне болести COVID-19, са седнице одржане дана 17.07.2020. године, доносим


 О Д Л У К У


1. ПРОГЛАШАВА СЕ ванредна ситуација на територији општине Књажевац, због настанка елементарне непогоде ширењем епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Одлуку доставити: МУП-Сектору за ванредне ситуације, јавним институцијама, службама и предузећима, члановима штаба за ванредне ситуације општине Књажевац,  медијима и архиви.

Број: 217-120/2020-02                                                                                 
17.07.2020. године                                                                          
                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 
К њ а ж е в а ц                                                                                      мр Милан Ђокић    

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search