УВИД ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА ИЗБОРЕ НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА

На основу члана 14. став 1 и чланова 15 и 21  Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), и тачака 9 и 10  Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 15/2012, 88/2018 и 67/2020), а у вези са Одлуком о измени Одлуке о расписивању избора за народне посланике („Службени гласник РС“ бр.68/2020) Општинска управа Књажевац,


ИЗЛАЖЕ НА УВИД
ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА  ЗА ПОДРУЧЈЕ
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ


    Део Јединственог бирачког списка за територију општине Књажевац изложен је у седишту Општинске управе Књажевац, улица Милоша Обилића број 1, канцеларија број  24.
    Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су подаци тачни.
    Захтеви за промене у делу  Јединственог бирачког списка грађанин  са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Књажевац могу поднети Општинској управи у времену од 07,00 до 15,00 сати сваког радног дана и у нерадне дане од 10;00 до 14;00 најкасније до дана закључења бирачког списка 05.06.2020 године.
    Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у  бирачком списку  има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.
    Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине до најкасније пет дана пре закључења бирачког списка односно до 30.05.2020 године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на теирторији општине Књажевац (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.
    У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке Општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
    Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарсва државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak , уношењем податке о јединственом матичном броју грађана.
Акт можeтe преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search