РЕШЕЊЕ О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

На основу члана 15. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 34/10- одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-аутент.тумачење и 68/2020), члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“, броj 65/20) и Одлуке о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији (''Сл. гласник РС'', бр. 68/2020), Општинска изборна комисија општине Књажевац, на једанаестој седници одржаној дана 11. маја 2020. године, донела је РЕШЕЊЕ које можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search