7. Седница скупштине општине Књажевац

На 7. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној 22. јуна 2009. године, донета су следећа акта:

1. Одлука о Завршном рачуну буџета општине Књажевац за 2008. годину
2. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Књажевац.
3. Одлука о оснивању Привредног друштва – „Агенција за развој општине Књажевац – АРК“ ДОО.
4. Одлука о покретању поступка за добровољно груписање пољопривредног земљишта поседа у делу КО Кожељ.
5. Одлука о усвајању Плана детаљне
6. Одлука о усвајању Плана детаљне регулације прве фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини.
7. Одлука о измени и допуни Одлуке о пословном и другом простору општине Књажевац.
8. Одлука о измени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту.
9. Одлука о измени и допуни Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању.
10. Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.
11. Решење о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута ЈКП „Стандард“ Књажевац.
12. Решење о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута ЈКП „Топлана“ Књажевац.
13. Решење о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Дома културе „Књажевац“.
14. Решење о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу.
15. Решење о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Завичајног музеја Књажевац.
16. Решење о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Туристичке организације општине Књажевац.
17. Решење о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Предшколске установе „Бајка“ у Књажевцу.
18. Решење о разрешењу директора Туристичке организације општине Књажевац
19. Решење о именовању директора Туристичке организације општине Књажевац.
20. Решење о именовању директора Центра за социјални рад „Др Михајло Ступар“ у Књажевцу.
21. Решење о именовању Управног одбора Предшколске установе „Бајка“ Књажевац
22. Решење о именовању председника и чланова Комисије за верска питања и међуетничке односе.
23. Решење о измени и допуни Решења о именовању председника и чланова Савета за јавне службе.
24. Решење о измени решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора ЈКП «Топлана» Књажевац.
25. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе «Димитрије Тодоровић – Каплар» у Књажевцу.
26. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе « Вук Караџић» у Књажевцу.
27. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе «Дубрава» у Књажевцу.
28. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе «Младост» у Књажевцу.
29. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Школе за основно музичко образовање «Предраг Милошевић» у Књажевцу.
30. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Књажевачке гимназије у Књажевцу.
31. Пословник о раду Скупштине општине Књажевац.
32. Извештај о раду Општинске управе општине Књажевац и Општинског јавног правобранилаштва за 2008. годину.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search