8. Седница скупштине општине Књажевац


На 8. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној 18.09.2009. године донета су следећа акта:

1. Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине, Милетић Братислава из Књажевца.
2. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Књажевац за 2009. годину.
3. Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма уређења грађевинског земљишта општине Књажевац за 2009. годину.
4. Решење о давању сагласности на Предшколски програм Предшколске установе „Бајка“ у Књажевцу за школску 2009/2010 годину.
5. Извештај о стању јавне безбедности на подручју општине Књажевац у 2008. години
6. Извештај о оствареним резултатима ОШ „Вук Караџић“ у Књажевцу за школску 2008/2009 годину и припремљеност за школску 2009/2010 годину.
7. Извештај о оствареним резултатима ОШ „Дубрава“ у Књажевцу за школску 2008/2009 годину и припремљеност за школску 2009/2010 годину.
8. Извештај о оствареним резултатима ОШ „Д. Т. - Каплар“ у Књажевцу за школску 2008/2009 годину и припремљеност за школску 2009/2010 годину.
9. Извештај о оствареним резултатима „Књажевачке гимназије“ за школску 2008/2009 годину и припремљеност за школску 2009/2010 годину.
10. Извештај о оствареним резултатима „Техничке школе“ у Књажевцу за школску 2008/2009 годину и припремљеност за школску 2009/2010 годину.
11. Извештаја о оствареним резултатима Школе за основно музичко образовање „Предраг Милошевић“ у Књажевцу за школску 2008/2009 годину и припремљеност за школску 2009/2010 годину.
12. Извештај о оствареним резултатима ОШ „Младост“ у Књажевцу за школску 2008/2009 годину и припремљеност за школску 2009/2010 годину.
13. Извештај о утрошеним средствима из буџета општине Књажевац за 2008. годину за комунално уређење и задовољавање осталих потреба у сеоским месним заједницама.
14. Извештај о раду Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац у периоду од 01.01.2008. до 31.08.2009. године.
15. Решење о именовању директора привредног друштва «Агенције за развој општине Књажевац-АРК» ДОО.
16. Решење о разрешењу директора ЈКП „Стандард“ Књажевац.
17. Решење о именовању директора ЈКП «Стандард» Књажевац.
18. Решење о враћању пашњака на коришћење Месној заједници Вртовац.
19. Решење о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац.
20. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Дубрава“ у Књажевац.
21. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе «Вук Караџић» у Књажевцу.
22. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Школе за основно музичко образовање „Предраг Милошевић“ у Књажевац.
23. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Књажевцу.
24. Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Књажевац.
25. Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Комисије за именовања и постављења, одликовања и награде
26. Решење о утврђивању цене услуга за смештај и исхрану деце у Предшколској установи «Бајка» Књажевац

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search