14. Седница скупштине општине Књажевац

На 14.  седници Скупштине општине Књажевац, одржаној 14.06.2010. године (понедељак), разматрана су и донета следећа акта:


 
1.Извештај о раду Општинске управе општине Књажевац и Општинског јавног правобранилаштва за 2009. годину.

2.Одлука о Завршном рачуну буџета општине Књажевац за 2009. годину.

3.Одлука о усвајању Стратегије руралног развоја општине Књажевац за период 2010 – 2020 године.

4.Одлука о усвајању Плана детаљне регулације ромског насеља „Нишки пут“ у Књажевцу.

5.Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу.

6.Одлука о измени и допуни Одлуке о усаглашавању организације рада Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу са постојећим прописима.

7.Одлука о измени и допуни Одлуке о усаглашавању рада Завичајног музеја у Књажевцу са постојећим прописима.

8.Одлука о измени и допуни Одлуке о усаглашавању организације рада Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац са законским прописима.

9.Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ у Књажевцу.

10.Одлука о измени и допуни Одлуке о комуналним делатностима.

11.Одлука о одређивању локације за одлагање комуналног отпада који није могуће одложити у контејнере за комунални отпад (кабасти и други отпад).

12.Одлука о одређивању локације за привремено одлагање отпадних возила.

13.Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе  „Бајка“ у Књажевцу. 

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search