15. Седница скупштине општине Књажевац

На  15.  седници Скупштине општине Књажевац, одржаној 03.11.2010. године (среда), разматрана су и донета следећа акта:

 

1. Одлуку о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Књажевац.

2. Одлуку о утврђивању престанка мандата одборника.

3. Извештај о извршењу буџета општине Књажевац за период јануар – јун 2010. године.

4. Решење о давању сагласности на ребаланс програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2010. годину.

5. Одлуку о измени и допуни Одлуке о задуживању општине Књажевац.

6. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о накнади за уређивање и коришћење грађевинског земљишта.

7. Одлуку о отпису камате на доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

8. Одлуку о измени и допуни Одлуке о ауто – такси превозу на територији општине Књажевац.

9. Одлуку о одређивању врсте услуга, простора и места за обављање угоститељске делатности у покретним објектима у општини Књажевац.

10. Одлуку о одређивању врсте услуга, простора, места и времена обављања угоститељске делатности ван угоститељског објекта у општини Књажевац.

11. Одлуку о измени и допуну Одлуке о оснивању Предшколске установе „Бајка“ Књажевац.

12. Одлуку о утврђивању минимума процеса рада за време штрајка запослених у Предшколској установи „Бајка“ Књажевац.

13. Одлуку о усвајању Стратегије зелене агенде Књажевац.

14. Одлуку о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине Књажевац.

15. Одлуку о усвајању измена и допуна Плана детаљне регулације прве фазе Туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини.

16. Решење о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута ЈКП „Стандард“ Књажевац.

17. Решење о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута ЈКП „Топлана“ Књажевац.

18. Решење о давању сагласности на Статут Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу.

19. Решење о давању сагласности на Статут Народне библиотеке „Његош“ у Књажевц.

20. Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ у Књажевцу.

21. Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Дубрава“ у Књажевцу.

22. Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Младост“ у Књажевцу.

23. Решење о именовању чланова Школског одбора Школе за основно музичко образовање „Предраг Милошевић“ у Књажевцу.

24. Решење о именовању чланова Школског одбора „Техничке школе“ у Књажевцу

25. Решење о враћању на коришћење Месној заједници Кална утрине и пашњака који су на основу Закона постали друштвена својина.


26. Решење о враћању на коришћење Месној заједници Алдина Река утрине и пашњака који су на основу Закона постали друштвена својина.

27. Решење о враћању на коришћење Месној заједници Јања утрине и пашњака који су на основу Закона постали друштвена својина.

28. Решење о враћању на коришћење Месној заједници Габровница утрине и пашњака који су на основу Закона постали друштвена својина.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search