16. Седница скупштине општине Књажевац


На  16. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној 18.11.2010. године (четвртак), разматрана су и донета следећа акта:


1.    Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Књажевац.

2.    Решење о измени Решења о избору чланова Општинског већа општине Књажевац.

3.    Извештај о извршењу буџета општине Књажевац за период јануар - септембар 2010. године.

4.    Одлука о измени Одлуке о отпису камате на доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

5.    Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима.

6.    Одлука о одређивању локације за трансфер станицу за привремено складиштење отпада.

7.    Одлука о прихватању предлога финансирања изградње комуналне инфраструктуре.

8.    Одлука о утврђивању броја деце у васпитним групама у Предшколској установи „Бајка“ Књажевац.

9.    Извештај о раду Предшколске установе „Бајка“ Књажевац за радну 2009/2010 годину.

10.    Решење о давању сагласности на Годишњи план рада за радну 2010/2011 годину Предшколске установе „Бајка“ Књажевац.

11.    Извештај о раду ЈП „Боговина“ Бор са финансијским извештајем за I - IX 2010 године.

12.    Извештај о оствареним резултатима рада Основне школе „Вук Караџић“ у школској 2009/2010 години.

13.    Извештај о припремљености Основне школе „Вук Караџић“ за школску 2010/2011 годину.

14.    Извештај о оствареним резултатима рада Основне школе „Димитрије Тодоровић - Каплар“ у школској 2009/2010 години.

15.    Извештај о припремљености Основне школе „Димитрије Тодоровић - Каплар“ за школску 2010/2011 годину.

16.    Извештај о оствареним резултатима рада Основне школе „Младост“ у Књажевцу за школску 2009/2010 години.

17.    Извештај о припремљености Основне школе „Младост“ за школску 2010/2011 годину.

18.    Извештај о раду Школе за основно музичко образовање „Предраг Милошевић“ у Књажевцу за школску 2009/2010 годину.

19.    Извештај о припремљености Школе за основно музичко образовање „Предраг Милошевић“ за школску 2010/2011 годину.

20.    Извештај о оствареним резултатима Техничке школе у Књажевцу за школску 2009/2010 годину.

21.    Извештај о припремљености Техничке школе у Књажевцу за школску 2010/2011 годину.

22.    Сагласност на именовање председника Управног одбора ЈП „Боговина“ Бор.

23.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног одбора ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац.

24.    Решење о именовању чланова Школског одбора „Књажевачке гимназије“.

25.    Решење о именовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детета и ученика.

26.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Савета за јавне службе.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search