17. Седница скупштине општине Књажевац


На  17.  седници Скупштине општине Књажевац, одржаној 23.12.2010. године (четвртак), разматрана су и донета следећа акта:

1.    Решење о давању сагласности на Други ребаланс Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2010. годину.

2.    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Књажевац за 2010. годину.

3.    Одлука о буџету општине Књажевац за 2011. годину.

4.    Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама.

5.    Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама.

6.    Одлука о одређивању матичних подручја.

7.    Одлука о начину финансирања пројекта удружења из буџета општине Књажевац.

8.    Одлука о изради плана детаљне регулације спортско – рекреационог и здравствено-рехабилитационог центра „Бањица“.

9.    Одлука о усвајању процене угрожености за територију општине Књажевац.

10.    Одлука о потврђивању чланства општине Књажевац у Сталној конференцији градова и општина – Савезу градова и општина Србије.

11.    Одлука о усвајању Стратегије прекограничне сарадње општине Књажевац и Белоградчик 2010 – 2015.

12.    Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Фонда солидарне стамбене изградње.

13.    Извештај о раду и стању средстава и имовине Фонда солидарне стамбене изградње општине Књажевац на дан 31.10.2010. године.

14.    Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу.

15.    Решење о именовању директора Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу.

16.    Решење о образовању Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

17.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Комисије за именовања и постављења, одликовања и награде.

18.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Комисије за прекограничну сарадњу и сарадњу са другим општинама и регионима.

19.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу.

20.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Фонда солидарне стамбене изградње општине Књажевац.

21.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора ЈКП „Топлана“ Књажевац.

22.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац.

23.    Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Бајка“ у Књажевцу.

24.    Закључак о досадашњем току раздвајања Здравственог центра у Књажевцу.

25.    Информација о стању реализације приоритета дефинисаних Стратегијом одрживог развоја општине Књажевац.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search