19. Седница скупштине општине Књажевац

На  XIX седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 17.12.2013. године, разматрана су и донета следећа акта:

    Извештај о извршењу буџета општине Књажевац за период јануар – септембар 2013. године.
    Одлука о буџету општине Књажевац за 2014. годину.
    Решење о давању сагласности на Програма пословања Јавног предузећа „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“, Књажевац са финансијским планом прихода и расхода за 2014. годину и Програм уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2014. годину.
    Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац, са финансијским планом прихода и расхода  за 2013. годину.
    Решење о доношењу Програма комасације дела катастарске општине Влашко Поље (општина Књажевац).
    Одлука о спровођењу комасације на делу катастарске општине Влашко Поље (општина Књажевац).
    Одлука о начелима комасације у делу катастарске општине Влашко Поље (општина Књажевац).
    Решење о образовању Комисије за спровођење комасације у делу катастарске општине Влашко Поље (општина Књажевац).
    Решење о давању сагласности на Протокол о сарадњи градова и општина Републике Србије.
    Решење о именовању директора Дома културе „Књажевац“ Књажевац.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search