32. Седница скупштине општине Књажевац

На 32. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној 16.03.2015. године усвојена су и донета следећа акта:

    Извештај о раду Центра за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевацу за 2014. годину.
    Извештај о раду Народне библиотеке „Његош“ Књажевац за 2014. годину.
    Извештај о раду Дома културе „Књажевац“ Књажевац за 2014. годину.
    Извештај о раду Регионалног центра за стручно усавршавање Књажевац за 2014. годину.
    Решење о давању сагласности на План рада Црвеног крста Књажевац за 2015. годину.
    Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац за 2015. годину.
    Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац за 2015. годину и Програм уређивања грађевинског земљишта, одржавања путева, улица и комуналне инфраструктуре општине Књажевац за 2015. годину.
    Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској управи општине Књажевац.
    Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
    Одлука о ангажовању ревизора за екстерну ревизију консолидованог завршног рачуна буџета општине Књажевац за 2014. годину.
    Решење о давању сагласности на Статут Центра за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу.
    Решење о именовању директора Туристичке организације општине Књажевац.
    Решење о разрешењу директора ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац.
    Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац.
    Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Књажевац.
    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Центра за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search