38. Седница скупштине општине Књажевац

На 38. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној 15.12.2015. године усвојена су и донета следећа акта:

 

    Извештај о оствареним резултатима рада Основне школе „Димитрије Тодоровић – Каплар“ Књажевац у школској 2014/2015 години.
    Извештај о припремљености Основне школе „Димитрије Тодоровић – Каплар“ Књажевац за школску 2015/2016 годину.
    Извештај о оствареним резултатима рада Основне школе „Вук Караџић“ Књажевац за школску 2014/2015 годину.
    Извештај о припремљености Основне школе „Вук Караџић“ Књажевац за школску 2015/2016 годину.
    Извештај о оствареним резултатима рада Основне школе „Дубрава“ Књажевац у школској 2014/2015 години.
    Извештај о припремљености Основне школе „Дубрава“Књажевац у школској 2015/2016 години.
    Извештај о раду Основне школе „Младост“ у Књажевцу за школску 2014/2015 годину.
    Разматрање Извештаја о припремљености Основне школе „Младост“ у Књажевцу за рад у школској 2015/2016 години.
    Извештај о реализацији Годишњег плана рада Техничке школе у Књажевцу у школској 2014/2015 години.

10.  Извештај о припремљености Техничке школе у Књажевцу за школску 2015/2016 годину.

11.  Извештај о оствареним резултатима Књажевачке гимназије за школску 2014/2015 годину.

12.  Извештај о материјално – техничкој и кадровској припремљености Књажевачке гимназије за школску 2015/2016 годину.

13.  Извештај о оствареним резултатима рада Основне музичке школе „Предраг Милошевић“ у Књажевцу у школској 2014/2015 години.

14.  Извештај о припремљености Основне музичке школе „Предраг Милошевић“ у Књажевцу за школску 2015/2016 годину.

15.  Извештај о извршењу буџета општине Књажевац за период јануар-септембар 2015. године.

16.  Одлука о буџету општине Књажевац за 2016. годину.

17.  Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама.

18.  Одлука измени и допуни одлуке о финансијској подршци породици са децом.

19.  Одлука о буџетском фонду за повећање наталитета општине Књажевац.

20.  Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Књажевац.

21.  Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације Књажевца.

22.  Одлука о изради Плана детаљне регулације археолошко-етнолошког парка „Равна“.

23.  Одлука о доношењу Плана детаљне регулације Спортско-рекреативног комплекса“Бараница“.

24.  Одлука о изменама и допунама Одлуке о изради Плана генералне регулације за: туристички центар „Голема река“ са туристичким пунктом „Мирица“, туристички пункт „Козарица“ и сектор алпског скијалишта „Голема река“.

25.  Одлука о утврђивању специфичне годишње потрошње топлотне енергије за објекте који су прикључени на систем даљинског грајања ЈКП „Топлана“ Књажевац.

26.  Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Књажевац о покрићу губитка из нераспоређене добити из 2014. године.

27.  Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Књажевац о расподели  нераспоређене добити из 2014. године.

28.  Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Завичајног музеја у Књажевцу.

29.  Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу.

30.  Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Димитрије Тодоровић – Каплар“ Књажевац.

31.  Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Дубрава“ Књажевац.

32.  Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Комисије за нормативну делатност, представке и жалбе.

33.  Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Савета за комунално – стамбене делатности и заштиту животне средине.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search