41. Седница скупштине општине Књажевац

На 41. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној 12.02.2016. године донета су следећа акта:


    Решење о давању сагласности на Програм о првој измени и допуни Програма пословања ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац за 2016. годину са Програмом обављања делатности, управљања путевима и улицама на територији општине Књажевац и Програмом уређивања грађевинског земљишта и комуналне инфраструктуре и јавних објеката са финансијским планом прихода и расхода за 2016. годину.
    Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Књажевац за 2016. годину.
    Решење о давању сагласности на Програм субвенционисања Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Књажевац за 2016. годину.
    Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац за 2016. годину.
    Решење о давању сагласности на Програм субвенционисања Јавног предузећа „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац за 2016. годину.
    Одлука о усвајању Програма развоја спорта у општини Књажевац за период 2016 – 2018. године.
    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Књажевац за 2016. годину.
    Одлука о ангажовању ревизора за екстерну ревизију консолидованог завршног рачуна буџета општине Књажевац за 2015. годину.
    Одлука о критеријумима и начину за остваривање финансијске помоћи пензионерима општине Књажевац у 2016. години.
    Одлука о управљању комуналним отпадом на територији општине Књажевац.
     Одлука о доношењу измена и допуна  Плана генералне регулације туристичког насеља „Коњарник“ на Старој планини.
    Одлука о доношењу Плана детаљне регулације граничног прелаза „Кадибогаз“ код Новог Корита на територији општине Књажевац.
    Одлука о доношењу Плана генералне регулације туристичког пункта „Козарница“.
    Одлука о доношењу Плана генералне регулације туристичког центра „Голема река“ са туристичким пунктом „Мирица“.
    Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад „Др Михајло Ступар“ у Књажевцу.
    Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Књажевац.
    Решење о именовању Изборне комисије општине Књажевац у сталном саставу.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search