14. Седница скупштине општине Књажевац

На 14. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 15.06.2017. године усвојена су и донета следећа акта:

 

    Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац за 2016. годину, са Програмом обављања делатности управљања путевима и улицама на територији општине Књажевац и Програмом уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре и јавних објеката са финансијским планом прихода и расхода за 2016. годину.
    Извештај о раду ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2016. годину.
    Извештај о раду Регионалног центра за стручно усавршавање Књажевац за 2016. годину.
    Извештај о пословању Туристичке организације општине Књажевац за 2016. годину.
    Извештај о пословању Агенције за развој општине Књажевац, доо Књажевац за 2016. годину.
    Одлука о Завршном рачуну буџета општине Књажевац за 2016. годину.
    Одлука о доношењу Програма о допуни Програма отуђења, давања у закуп и прибављања грађевинског земљишта за 2017. годину.
    Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи Књажевац.
    Одлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине.
    Одлука о усвајању Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда општине Књажевац за 2017. годину.
    Одлука о утврђивању броја деце у васпитним групама у Предшколској установи „Бајка“ Књажевац.
    Одлука о доношењу Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) у општини Књажевац за период 2017 – 2018. године.
    Решење о давању сагласности на коначан Извештај Комисије о извршеној процени вредности неновчаног капитала ЈКП „Топлана“ Књажевац.
    Решење о давању сагласности на Статут ЈП „Боговина“ Бор.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search