40. Седница скупштине општине Књажевац

На 40. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 20.12.2019. године усвојена су и донета следећа акта:

1.    Решење о давању сагласности на План и Програм о измени и допуни Плана и Програма рада Туристичке организације општине Књажевац за 2019. годину.
2.    Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC DOO, Књажевац за 2019. годину.
3.    Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма субвенционисања
AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC DOO, Књажевац за 2019. годину.
4.    Одлука о комуналном инспекцијском надзору.
5.    Одлука о основању Буџетског фонда за енергетску ефикасност општине Књажевац.
6.    Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи Књажевац.
7.    Одлука о буџету општине Књажевац за 2020. годину и Предлог кадровског плана у општини Књажевац за 2020. годину.
8.    Решење о давању сагласности на Споразум о заједничком управљању комуналним отпадом између градова Зајечара и Бора и општина Мајданпек, Неготин, Књажевац, Кладово и Бољевац.
9.    Одлука о покретању поступка реализације пројекта јавно –приватног партнерства без елемената концесије за изградњу Регионалног центра за управљање отпадом и пружање услуга третмана и одлагања комуналног отпада.
10.    Одлука о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине. (КО Књажевац)
11.    Одлука о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине. (КО Дреновац)
12.    Закључак о опредељењу општине Књажевац да забрани изградњу мини хидроелектрана на подручју Парка природе и туристичке регије „Стара планина“ до доношења новог Просторног плана општине Књажевац. logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2021}

Search