Текуће јавне набавке

Предмет јавне набавке су радови на изградњи водовода у Штитарцу и реконструкција водовода у Кренти.
Назив и шифра из општег речника набавки: 45240000 - Радови на изградњи хидрограђевинских објеката.

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.

Одлуку о обустави поступка можете преузети овде.

Одуку о обустави поступка можете преузети овде.

Обавештење о додели уговора можете преузети овде.

Предмет јавне набавке су радови- Реконструкција комплекса градског стадиона у општини Књажевац
Назив и шифра из општег речника набавки:
Предмет  јавне набавке је обликован у три партије и то:

Предмет јавне набавке су услуге- контрола квалитета елемената животне средине- мониторинг ваздуха и буке.
Назив и ознака из општег речника набавке: 90700000- услуге у области заштите средине.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search