Текуће јавне набавке

Јавна набавка добaра - Набавка опреме за градски стадион у општини Књажевац

Предмет јавне набавке су добра - Набавка опреме за градски стадион у општини Књажевац
Предмет јавне набавке је обликован у три партије и то:

Партија 1 – Набавка спортске опреме
Партија 2 – Набавка трактора са прикључним машинама
Партија 3 – Набавка система за наводњавање са уградњом

Назив и шифра из општег речника набавки:
Партија 1: 37450000-опрема за спортове на спортским игралиштима и теренима
Партија 2: 16700000-трактори
Партија 3: 43323000-опрема за наводњавање

Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Додатне информације и појашњења можете преузети овде.
Обавештење о обустави поступка можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о обустави поступка можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search