Текуће јавне набавке

Јавна набавка радова- Реконструкција комплекса градског стадиона у општини Књажевац

Предмет јавне набавке су радови- Реконструкција комплекса градског стадиона у општини Књажевац
Назив и шифра из општег речника набавки:
Предмет  јавне набавке је обликован у три партије и то:

Партија 1 – Поправка фудбалских терена, назив и шифра из општег речника набавки: 45236119 – Радови на обнављању спортских терена,
Партија 2 – Грађевинско - занатски радови,  назив и шифра из општег речника набавки: 45262520 – Зидање опеком, 45233222 – Радови на полочавању и асфалтирању површина
Партија 3 - Асфалтирање атлетске стазе, назив и шифра из општег речника набавки: 45233222 – Радови на полочавању и асфалтирању површинa

 

Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Измењену конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search