Текуће јавне набавке

Јавна набавка услуга - Услуге осигурања

Предмет јавне набавке су услуге- услуге осигурања. Поступак је обликован у четири партије, процењене вредности:


1.Партија 1- Осигурање имовине- зграда и опреме, 350.000 динара,
2.Партија 2- Обавезно осигурање возила од аутоодговорности и ауто каско осигурање, 450.000 динара,
3.Партија 3- Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја- незгода, 150.000 динара,
4.Партија 4- Добровољно здравствено осигурање запослених, 150.000 динара.

Назив и ознака из општег речника набавке:
66512000- oсигурање од незгоде и услуге здравственог осигурања, 66514110- осигурање моторних возила, 66513200- осигурање од свих ризика уговарача.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2019}

Search